Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка автомобільного транспорту як джерела шкідливих викидів

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Автомобільний транспорт – одне з основних штучних джерел забруднення атмосфреного повітря шкідливими речовинами (ШР). Найбільша кількість шкідливих речовин надходить у повітря з відпрацьованими газами (ВГ) автомобільних двигунів. Кількість шкідливих викидів залежить від багатьох факторів, оснвоними з яких (стосовно окремого двигуна) є режими його роботи та регулювальні параметри. Якщо ж говорити про оцінку автомобіля з огляду токсичності в умовах експлутації, типом місцевості, що підпадає під забруднення та кліматичними умовами.
Для того, щоб приймати адекватні і збалансовані рішення необхідна вичерпна і достовірна інформація щодо екологічної небезпеки джерела забруднення.
Важливим інструментом у прийнятті природоохоронних рішень є визначення економічного збитку об'єкта господарювання внаслідок забруднення – грошового вираження негативного антропогенного впливу на довкілля.
Соціально-економічний збиток від негативного впливу полягає, зокрема, у зростанні зношуванності основних фондів підприємтсва, у недотримуванні гтової продукції внаслідок зростання захворюванності робітників та витрат на подолання впливу забруднення на довкілля.
Мета даної курсової роботи полягає у наступному:
оволодіти методикою розрахунку масових викидів забруднююючих речовин автомобільним транспортом в умовах експлуатації;
навчитися визначати соціально – економічний збиток, що завдається довкіллю викидами ЗР у атмосферне повітря автомобільним транспортом;
 
1. Розрахунок масових викидів окремих забруднюючих речовин
 
Транспортні засоби є потужними джерелами забруднення довкілля. Щороку з ВГ двигунів в атмосферне повітря населених пунктів викидається велика кількість токсичних і агресивних речовин.
Для складання звітності у галузі охорони атмосферного повітря, для оцінювання рівня забрудненості речовин пересувними джерелами, а також для стимулювання впровадження природоохоронних заходів необхідно розрахувати масові викиди шкідливих речовин, що надходять у атмосферне повітря з ВГ транспортних засобів.
В процесі експлуатації автомобільного транспорту викиди ЗР істотно змінюються. Щоб оцінка токсичності автомобілів в процесі експлуатації була об'єктивною, необхідно зважати на велику кількість факторів, які зумовлюють кількість ЗР, що надходить у довкілля. Численними дослідженнями встановлено, що усі ці фактори досить точно характеризую витрата палива автомобіля. Тому розрахунок масових викидів ШР здійснюють на підставі інформації про масу палива, спожитого автомобілем за певний період часу. Ця величина залежить від експлуатаційних факторів, а отже враховує їхній влив.
Розрахунки масових викидів здійснюють за питомими викидами ШР з одиниці маси палива, спожитого автомобілем з двигуном даного типу. Встановлені питомі викиди, для справних і правильно відрегульованих двигунів.
Розрахунок маси викиду і- ї ШР рухомими складом автомобільного транспорту, який має nгруп автомобілів k -го типу, за певний період часу 
Здійснюють залежно від того, які є відомості про витрату палива та кількість автотранспортних засобів певного типу та групи.
Вибір і обґрунтування способу проведення розрахунків масових викидів
Здійснити розрахунки можна трьома способами:
За питомими викидами ЗР, якщо є відомості про споживання певними групами автомобілів різних видів палив за умови їх експлуатації: окремо в межах міст і населених пунктів та окремо – поза ними;
За середніми викидами ЗР, якщо відсутні дані щодо витрат палива автомобілями певних типів залежно від умов експлуатації, а відома загальна витрата палив різного виду рухомим складом автомобільного парку;
За значеннями пробігових викидів ЗР, якщо є відомості про кількість транспортних засобів певних груп: окремо в межах міст та окремо – поза ними;
 
1.1 Вибір значень коефіцієнтів, що враховують вплив технічного стану автомобілів
 
В процесі експлуатації можливі зміни технічного стану ТЗ та порушення його регулювань, які спричиняють збільшення або зменшення викидів окремих компонентів ВГ. В розрахунках ці зміни враховують уведенням коригуючого коефіцієнта КТjki, який вибирають залежно від ШР (j), масу якої розраховують, типу транспортного засобу (k) та виду споживаного палива (і). Значення коефіцієнтів КТjki, наведено в табл. 1.
 
Таблиця 1
Значення коефіцієнта КТjki
Значення к-та КТjki для різних ШР
СОСHNOxPM
Вантажні автомобілі з двигунами, для живлення яких використовують бензин або ЗНГ1, 71, 80, 9-
Вантажні автомобілі з дизелями1, 51, 40, 951, 8
Автобуси з двигунами, для живлення яких використовують бензин або ЗНГ1, 71, 80, 9-
Автобуси з дизелями1, 51, 40, 951, 8
Вантажні автомобілі і автобуси з двигунами, для живлення яких використовують СПГ1, 71, 80, 9-
Легкові службові, спеціальні та автомобілі індивідуальних власників з двигунами, для живлення яких використовують бензин або ЗНГ1, 51, 50, 9-
Примітка: для двооксиду сірки і сполуки свинцю, кількість яких у ВГ залежить лише від їх вмісту в паливі і не залежить віж технічного стану автомобіля к = 1.
 
1.2 Визначення витрати палива транспортних засобів
 
Витрата палива розраховується за формулою (1. 1), т/рік:
Gk = mk ∙Sk ∙ Gi ∙ρi ∙10-5 (1. 1)
де: mk – кількість транспортних засобів k-го типу,
Sk – пробіг одного транспортного засобу k-го типу за рік, тис. км/рік;
Gi – витрата палива ТЗ k-го типу, л/100 км;
ρi – густина і-го виду палива, кг/л.
 
1.3 Розрахунок масових викидів окремих забруднюючих речовин
 
1.3.1 Першимспособом масові викиди окремих ШР, розраховують за залежністю (1. 2), т/рік:
 
Фото Капча