Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка екологічного стану басейну р. Багіра Київської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Ціна: 
600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Географічне положення території
1.1. Загальні відомості про басейн річки
1.2. Фізико-географічні умови розташування басейну річки
2. Характеристика абіотичних компонентів екосистеми басейну річки
2.1. Кліматичні фактори
2.2. Гідрологічні фактори
2.3. Едафічні фактори
3. Характеристика біотичної складової екосистеми басейну річки
3.1. Характеристика рослинного світу
3.2. Характеристика тваринного світу
3.3. Структура популяцій
3.4. Дослідження вертикальної структури біоценозу
3.5. Характеристика біоценотичних зв’язків
4. Оцінка стану поверхні водозбору і оптимізація її структурно-функціональної організації
5. Оцінка впливу стаціонарних джерел забруднення на атмосферне повітря басейну річки
5.1. Характеристика джерел забруднення
5.2. Розрахунок маси викидів забруднюючих речовин стаціонарного джерела
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Мала річка функціонує як одне ціле з ландшафтом, в якому протікає. Існує стійка закономірність, коли зміна одного з компонентів середовища змінює саму річку. Оскільки річковий стік формується з кожного квадратного сантиметра водозбірного басейну, будь-яка антропогенізація території більшою чи меншою мірою призводить до порушення балансу між долиною річки та стоком води в руслі.

Зараз актуально ставити питання про створення ландшафту, в якому взаємодія "природне середовище - річка - людина" може досягти оптимуму, коли процеси, що відбуваються в річці, з деградаційних спрямовуються в напрямку відновлення природного стану річки.

Вирішення екологічних проблем малих річок є надзвичайно важливим для суспільства, адже стійке збалансоване функціонування малих річок є основою формування поверхневого стоку прісної води на території України. З огляду на те, що вода є не лише джерелом питної води, а й основним економічним ресурсом всього людства, проблема набуває особливої ваги.

Враховуючи складність процесів деградації русел, для найбільш ефективної зміни екологічної ситуації, безперечно, потрібен величезний комплекс наукових досліджень малих річок та науково обґрунтовані рекомендації щодо покращення екологічної ситуації. Цей комплекс повинен містити не лише спеціалізоване географічне, гідрологічне чи екологічне дослідження, а й поширюватись на соціальну сферу та економіку відповідного регіону.

Метою курсової роботи є оцінка стану екологічної системи басейну річки, дослідження абіотичного середовища та біотичної складової екосистеми, виявлення антропогенних факторів, які призводять до порушення стабільності екосистем.

 

Список використаних джерел: 
  1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. — К.: Либідь, 1995. — 288 с.
  2. Екологія та охорона природи. Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти України / Джигирей В.С. — К., 2000. — 310 с.
  3. Кучерявий В.П. Екологія. Львів: Світ, 2001- 500с.
  4. Основи екології та економіка природокористування: Навч. посіб. для ВНЗ / Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. — Суми, 2001. — 326 с.
  5. Злобін Ю.А. Основи екології. — К.: Лібра, 1998. — 248 с.
  6. Червона Книга України. Рослинний світ. — К.: Українська енциклопедія, 1996. — 214 с.
  7. Червона Книга України. Тваринний світ. — К.: Українська енциклопедія, 1994.
  8.  Заставний Ф. Д. Географія України.
  9. Атлас почв Украинской ССР. За ред. Н.К. Крупського, Н.І. Полупана. – К., Урожай, 1979, 159с.
  10. Геоботанічне районування Української РСР. За ред. А. І. Барбарича. - К., Наукова думка, 1977, 303 с.
4632
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).