Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка економічної ефективності використання і відтворення основних фондів на підприємстві

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 
АНОТАЦІЯ
 
В даній курсовій роботі розглядаються дві точки зору, щодо визначення поняття основних виробничих фондів підприємства та ефективності їх опрацювання. Наводяться переваги та недоліки кожної точки зору, обрано найкращу з них. У другій частині проведено аналіз основних економічних показників діяльності підприємства та коротка характеристика його діяльності та приведено розрахунки розрахунок управління основними фондами в умовах серійного виробництва. В третій частині подані рекомендації та пропозиції щодо теми дослідження.
 
ANNOTATION
 
In this course paper considers two points of view regarding the definition of fixed assets of the enterprise and the efficiency of their processing. We give advantages and disadvantages of each perspective, selected the best of them. The second part analyzes the main economic indicators of the company and a brief description of its activities and estimates given calculation Assets Management in terms of production. In the third part of its recommendations and suggestions on the research topic.
 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
1.1 Основні фонди: поняття, класифікація, структура та методи оцінки
1.2 Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів
1.3 Показники та фактори ефективного використання основних фондів
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства
2.2 Структура і якісний склад основних фондів підприємства та джерела фінансування їхнього відтворення
2.3 Визначення рівня економічної ефективності використання основних фондів підприємства та фактори, що впливають
РОЗДІЛ 3
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Фото Капча