Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ПАТ «Волинь-Цемент»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 

і особливо фінансової діяльності суб'єкта господарювання;

 • аналізувати і оцінювати економічну ефективність заходів з укладання капіталу;
 • прогнозувати результати вкладання капіталу, оцінювати їх і ухвалювати остаточні рішення;
 • розробляти програми використання фінансових ресурсів;
 • складати фінансовий план;
 • складати звіт про використання фінансових ресурсів і виконання показників фінансового плану;
 • готувати документи з фінансових питань для подання їх до банку, податкової служби та інших органів управління;
 • вести листування з фінансових питань з органами управління та суб'єктами господарювання;
 • здійснювати контроль за виконанням показників фінансового плану й фінансових програм, за ефективним використанням фінансових ресурсів, основних фондів, нематеріальних активів, оборотних засобів.
 •  
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ»
   
  2. 1. Управління грошовими потоками ПАТ «Волинь-Цемент»
   
  Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генеруються його господарською діяльністю.
  Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступними основними положеннями:
  1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах.
  2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова рівновага підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою по обсягах і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.
  3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства.
  Розрахунок чистого грошового потоку
    (2. 1)
  де ЧГП – загальна сума чистого грошового потоку підприємства за період, що розглядається, тис. грн.;
  ЧГПо – сума чистого грошового потоку підприємства за операційною діяльністю, тис. грн.;
  ЧГПі – сума чистого грошового потоку підприємства за інвестиційною діяльністю, тис. грн.;
  ЧГПф – сума чистого грошового потоку підприємства за фінансовою діяльністю, тис. грн.
   
  За інвестиційною діяльністю сума чистого грошового потоку в узагальненому вигляді розраховується як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів, фінансових інвестицій і сумою їх придбання у звітному періоді. За фінансовою діяльністю сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених із зовнішніх джерел, і сумою основного боргу, а також дивідендів (процентів), виплачених власникам підприємства
  Аналіз грошових надходжень та виплат від операційної діяльності проведемо з використанням прямого методу, який передбачає визначення чистого грошового потоку за формулою:
  ЧГПо = РП + Іно – Зтм – ЗП – ППб – Іво; (2. 2)
  де РП – сума грошових потоків від реалізації продукції,
  Іно- інші надходження від операційної діяльності,
  Зтм – кошти, виплачені за придбання товарно-матеріальних цінностей,
  ЗП – заробітна плата оперативного персоналу і АУП,
  ППб- сума податкових платежів і в позабюджетні фонди,
  Іво – інші витрати операційної діяльності.
  Розрахунок ЧГП від операційної діяльності проведемо в таблиці 2. 1.
  За інвестиційною діяльністю сума чистого грошового потоку в узагальненому вигляді розраховується як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів, фінансових інвестицій і сумою їх придбання у звітному періоді.
    (2. 3)
  де Роз, Рна, Рдфі – сума реалізації вибувших основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфелю підприємства;
  Рва – сума повторної реалізації викуплених власних акцій;
  Дп – сума дивідендів, одержаних підприємством по довгостроковим фінансовим інструментам інвестиційного портфелю;
  Поз, Пна – сума придбаних основних засобів і нематеріальних активів;
  НКБ – сума приросту незавершеного капітального будівництва;
  Пдфі – сума придбаних довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфелю;
  Ва – сума викуплених власних акцій підприємства;
    
  Таблиця 2. 1
  Розрахунок чистого грошового потоку ПАТ «Волинь-Цемент»
  у 2008-2010 рр. за прямим методом
  Показник200820092010
  Сума грошових потоків від реалізації продукції, РП644779, 7838956428725
  Інші надходження від операційної діяльності, Іно61116, 479417472460
  Кошти, виплачені за придбання товарно-матеріальних цінностей, Зтм356770, 3499444417528
  Заробітна плата оперативного персоналу і АУП, ЗП19209, 82394123058
  Сума податкових платежів і в позабюджетні фонди, ППб204720, 221667387876, 2
  Інші витрати операційної діяльності, Іво76467, 4188628461246
  ЧГПо48728, 4-10313-88523
   
  За фінансовою діяльністю сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених із зовнішніх джерел, і сумою основного боргу, а також дивідендів (процентів), виплачених власникам підприємства
    (2. 4)
  де Двк – сума додатково залучених зовнішніх джерел власного (акціонерного) чи пайового капіталу;
  Ддк – сума додаткових довгострокових кредитів і позик;
  Дкк – сума додатково залучених короткострокових кредитів і позик;
  БЦФ – сума коштів від безоплатного цільового фінансування;
  Вобд – виплати основного боргу по довгостроковим кредитам;
  Вобк – виплати основного боргу по короткостроковим кредитам і позикам;
  Дза – сума дивідендів, виплачених акціонерам на вкладений капітал.
    
  Аналіз динаміки позитивних, негативних та чистих грошових потоків підприємства. Коефіцієнтний аналіз.
  Розрахунок абсолютних, відносних відхилень та коефіцієнтів проведемо в таблиці 2. 2.
  З наведених в табл. 2. 2 розрахунків видно тенденцію зростання позитивного та негативного грошових потоків ПАТ «Волинь-Цемент» протягом у 2009 р., але у 2010 ситуація змінюється позитивні грошові потоки зменшуються а негативні й далі
  Фото Капча