Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка забруднення атмосферного повітря та розробка заходів з його охорони на цементному заводі Закарпатської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Природні умови Закарпатської області
2. Характеристика підприємства як джерела забруднення атмосферного повітря
3. Визначення рівня забруднення приземного шару атмосферного повітря
3.1. Розрахунок максимальної приземної концентрації
3.2. Визначення приземних концентрацій на певних віддалях від джерела викиду
3.3. Розрахунок приземних концентрацій від груп сумації та розсіювання груп сумацій
4. Уточнення розмірів санітарно-захисної зони підприємства
5. Визначення ГДВ
6. Пропозиція природоохоронних заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Однією з найгостріших екологічних та соціальних проблем є забруднення атмосферного повітря антропогенними джерелами (промисловість, транспорт, опалювальні системи). Щорічно в атмосферу викидається велика кількість різноманітних речовин, кожна з яких небезпечна для живих організмів і завдає шкоди матеріальним цінностям (будівлі, споруди, дорожні покриття тощо), наносячи великі економічні збитки. 

Застосування недосконалих технологій, відсутність надійних та ефективних очисних споруд, збільшення кількості автомобілів призвели до критичного стану атмосферного повітря.

Рівень технологій у більшості виробництв української промисловості та сучасний стан основних виробничих фондів багатьох підприємств не відповідають вимогам екологізації виробництва. Недоліки природокористування минулих років, дефіцит коштів на переозброєння виробництва і впровадження прогресивних екологічно безпечних технологій при одночасному впливі цих факторів привели до загострення екологічної кризи. 

Тому дуже важливо точно вміти оцінювати наслідки негативного впливу на елементи навколишнього середовища, а також розробляти природозахисні заходи та технології для мінімізації впливу промисловості на довкілля.

Метою курсової роботи є:

 • встановити для цементного заводу віддаль, на якій досягається максимум приземних концентрацій шкідливих домішок та розміри цих концентрацій, а також характер розсіювання кожної шкідливої речовини;
 • визначити та уточнити розміри санітарно-захисної зони для цементного заводу;
 • вибрати схему комплексу очисних споруд відповідно до технологічних процесів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Н.Р. Матушевська. Охорона атмосферного повітря. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2008. – 236 с.
 2. Мала гірнича енциклопедія. – В 3-х т. / за ред. В.С. Білецького. – Донецьк : Вид-во "Донбас", 2004. – 640 с.
 3. Петров Б.А. Обеспыливание технологических газов цементного производства / Б.А. Петров, П.В. Сидяков. – Л. : Изд-во "Стройиздат", 1965. – 89 с.
 4. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» – К., 1991.
 5. ГОСТ 17.2.6.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования. – М., 1986.
 6. ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов. – М., 1987.
 7. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – М.: Госгидромет, 1987.
 8. Державні санітарні правила  охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України № 201 від 9 липня 1997 р.
4630
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).