Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

 

Забезпеченню безпечних умов праці на виробництві в Україні приділяється підвищена увага. Право кожного громадянина на працю та умови праці, які відповідають умовам безпеки та гігієни, закріплено основним державним документом — Конституцією України, а також підтверджено законодавчими документами, нормами та правилами.

Охорона праці включає систему законодавчих актів та соціально-економічні, технічні, санітарно-гігієнічні, організаційні засоби, які направлені на забезпечення безпеки та створення умов збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці.

В електроенергетиці, де робота обслуговуючого персоналу виконується в умовах підвищеної небезпеки, заходам з охорони праці приділяється особливе значення. Електричні станції, підстанції, їх окремі одиниці ті мережі у теперішній час забезпечуються сучасною технікою, при розробці і конструюванні якої закладаються принципи охорони праці. Здоров'я та працездатність обслуговуючого персоналу забезпечуються використанням найбільш безпечних конструкцій електричних апаратів.

Щоб уникнути аварійних ситуацій для електротехнічних підприємств розроблені спеціальні правила, які регламентують безпечну експлуатацію електроустаткування.

Додержуючись цих правил, а також нормативних документів, досягається високий рівень техніки безпеки, що забезпечує умови безпечного виконання робіт на підстанції 35/10 кВ, яка є джерелом живлення об’єкту проектування, а саме системи електропостачання заводу металоконструкцій.

 

Заходи з охорони праці

 

 Підстанції - це електроустановка, що призначена для перетворення та озподілення електричної енергії, та складається з трансформаторів або інших перетворювачів енергії, розподільчих пристроїв, пристроїв керування та допоміжних споруд.

Безпека обслуговування обладнання електростанції є дуже важливою умовою правильної роботи персоналу, оскільки недотримання правил безпеки може призвести до тяжких уражень електричним струмом.

Згідно з ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд" для захисту від прямих ударів блискавки на конструкціях відкритого розподільчого пристрою передбачено встановлення стрижневих блискавковідводів.

Трансформатори встановлюються на підстанції згідно ГОСТ 12.1.004-91 (1999) ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования", ГОСТ 12.2.024-87 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля", ГОСТ 12.2.007.2-93. ССБТ "Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности".

Обладнання підстанції встановлено згідно ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов" і ГОСТ 15543-70 "Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды":

вид кліматичного виконання У2:

тип атмосфери 2;

висота устаткування над рівнем моря, не більш 2000 м.

За дією механічних факторів зовнішнього середовища силові трансформатори відповідають групі механічної дії М1 згідно ГОСТ 17516.1-90 (2001) "Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам".

Згідно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЕ) силові трансформатори характеризуються, як перетворюючі пристрої та відповідають пунктам 4.3.5 – 4.3.12 «Общие требования» розділу «Преобразовательные подстанции и установки».

Електричне обладнання розташовують згідно п.5.1.4 - 5.1.10 "Общие требования" та п.5.1.11 - 5.1.23 "Размещение и установка электрооборудования" розділу 5 ПУЕ. Для зниження існуючої небезпеки ураження персоналу електричним струмом передбачені наступні заходи:

-зводяться огородження (суцільні та сітчасті із сіткою 25х25 мм);

-застосовується подвійна ізоляція приладів - електрична ізоляція, що складається з робочої і додаткової ізоляції;

-використовуються блокування для попередження помилкових дій персоналу при переключеннях у розподільчих пристроях на підстанції;

-струмоведучі частини розташовуються на недоступній висоті та в недоступному місті;

-встановлюється захисне заземлення (Rзаз = 4 Ом);

-в електроустановках роботи виконуються персоналом, який має 4 (електроустановки вище 1 кВ) групу з електробезпеки;

-до робіт на струмоведучих частинах електроустановок під наведе-ною напругою допускаються працівники, які пройшли навчання з методів безпечного проведення таких робіт та в яких перевірено знання та видано посвідчення про надання права на проведення таких робіт;

-при введенні в експлуатацію нових електроустановок або тих, що вийшли з ремонту, проводяться приймально-здавальні іспити (обсяг і норми приймально-здавальних іспитів регламентують ПУЕ, ПТЕ і ПТБ).

З точки зору забезпечення охорони праці можливі потенційно-небезпечні фактори, які виникають під час експлуатації об'єкту, що проектується.

На підстанції є небезпека враження електричним струмом при дотику до струмоведучих частин обладнання.

У цьому робочому проекті передбачаються наступні заходи щодо захисту працівників від ураження електричним струмом:

- використання технічно досконалого обладнання;

-розміщення устаткування, що забезпечує його вільне і зручне обслуговування;

-надійне і швидкодіюче автоматичне відключення частин електро-обладнання, що випадково опинилися під напругою;

-заземлення всіх металевих частин електроустаткування і елементів електроустановок, які можуть опинитися під напругою внаслідок пошко-дження ізоляції;

- застосування попереджувальної сигналізації, написів і плакатів;

- замулення, захисне заземлення і зрівнювання потенціалів;

- при ремонтах передбачається місцеве керування.

Для запобігання негативного впливу несприятливих факторів на обслуговуючий персонал передбачені такі основні заходи:

-освітлення території підстанції і приміщень - електричне та природне ;

-заземлення і занулення устаткування і металоконструкцій, які нормально не знаходяться під напругою, для чого використовуються жили силових і контрольних кабелів, заземлюючі провідники, сталева смуга;

- застосування блокування апаратів і огороджувальних пристроїв, для запобігання-обертання помилкових операцій і доступу до струмоведучих частин;

- застосування захисних апаратів, що забезпечують надійне і швидкодіюче автоматичне відключення частин обладнання, що випадково опинилися під напругою;

- застосування

Фото Капча