Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Охорона праці та цивільна безпека у музичній діяльності

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
120 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Типові професійні захворювання вчителів музики та рекомендації по їх мінімізації
2. Порядок евакуації глядачів з концертних залів у разі виникнення надзвичайної ситуації
3. Дотримання техніки безпеки при переміщенні фольклорних колективів на базі учнів старших класів
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Відповідно до законодавства України майбутній бакалавр, спеціаліст та ма-гістр зобов’язаний забезпечити повну безпеку і здорові умови праці на своєму ро-бочому місці. За повноту і правильність рішень з цивільної безпеки всі працівники несуть дисциплінарну, матеріальну та адміністративну й кримінальну відпові-дальність. Тому в магістерській роботі розроблений розділ «Цивільна безпека», який висвітлює питання безпечного проведення робіт на об’єкті господарювання.

Цивільна безпека (ЦБ) – це комплексне поняття безпеки у всіх сферах діяльності людини (побут, виробниче середовище, суспільно-політичне середовище, надзвичайні ситуації). Об’єктом вивчення вище перелічених дисциплін в розділі «Цивільна безпека» є виробниче середовище та випадки з надзвичайними ситуаціями на об’єкті господарювання.

Магістри при написанні магістерських робіт в розділі ЦБ описують безпеку у виробничому середовищі своєї галузі, розглядають стійкість функціонування об’єкта господарювання, що є предметом вивчення дисциплін ОПвГ, та ЦЗ. Тобто ЦБ у випускових роботах спеціалістів та магістрів складається з охорони праці та цивільного захисту об’єкта господарювання.

 

Список використаних джерел: 
  1. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 25.12.2009  № 210 Про затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів: [електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0078-10
  2. Охорона праці в галузі освіти: навч. посіб. / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. - Вид. 3-тє, переробл. і доповн. - Суми: Унів. кн., 2009. - 395 с.
  3. Охорона праці в галузі освіти. Ч. 1 / Н. М. Семенець, Н. В. Сисоєнко; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. вікової фізіології та валеології. - Черкаси, 2010. - 132 с.
  4. Охорона праці на автомобільному транспорті: Навч. посіб. / І.П. Пістун, Й.В. Хом'як, В.В. Хом'як. - Суми, 2006. - 374 с.
  5. Охорона праці: навч. посіб. / В.А. Батлук, М.П. Кулик, Р.А. Яцюк; Нац. ун-т «Львів. політехніка». - 2-ге вид. - Л., 2009. - 360 с.
  6. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник / М. І. Стеблюк. - 2-ге вид., переробл. - К.: Знання, 2010. - 488 с.
  7. Цивільна оборона: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Депутат, І.В. Коваленко, І.С. Мужик; Ред.: П.І. Кашин. - 3-є вид., переробл. та доповн. - Л.: ПП «Василькевич К.І.», 2005. - 338 с.
9027
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).