Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Онтогенез мовленнєвої діяльності

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ВСТУП

  1. Особливості розвитку мовлення дитини у ранньому дитинстві
  2. Мовленнєвий розвиток у дошкільному віці
  3. Завершальний етап формування мовлення в онтогенезі дитини
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Спостереження над мовленням дитини проводилися ще з давніх часів. Однак конструктивні дослідження стали можливими з моменту, коли за дитячим мовленням визнали статус явища, яке відмінне від дорос-лого мовлення. Такий напрямок набув реальності, коли „теоретики дитинства” дитину почали сприймати інакше, ніж дорослого, а аналіз розвитку мовленнєвої діяльності в онтогенезі почали розглядати спираючись на твердження, що дитяче мовлення – це„не напівдоросле мовлення , а особлива система з певним набором правил, що варіюються від одного періоду до іншого.

Оволодіння дитиною мовленнєвою діяльністю в онтогенезі пов'язане зі становлення та розвитком у неї функцій мовно-слухового та мовно-рухового аналізаторів, діяльність яких напряму пов'язана з так званими специфічними психологічними механізмами мовлення.

Актуальність вивчення розвитку мовлення в онтогенезі зумовлена тим, що своєчасний розвиток усного мовлення у дошкільному віці має важливе значення для зростання особистості дитини в цілому. Тому особливого значення набувають питання дослідження мовлення на ранніх етапах життя дітей, особливо вивчення передумов що забезпечують подальше формування мовлення.

У дитячі роки розвиток мовлення йде в двох основних напрямках: по-перше, інтенсивно поповнюється словниковий запас та  засвоюється морфологічна система мови,  якою говорять оточуючі; по-друге,  мовлення  забезпечує перебудову когнітивних процесів (уваги, сприйняття, пам’яті, уявлення, а також мислення).

 

Список використаних джерел: 
  1. Богуш А.М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: навчальний посібник / А. М. Богуш – К.: Слово, 2003. – 344 с.
  2. Кубрякова Е.С. Онтогенез языковой способности и ее структура // Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. – М.: Наука, 1991. – 240 с.
  3. Логопедія. Підручник. За ред. М.К. Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с.
  4. Логопсихологія: навч. посіб. / С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак; за ред. М.К. Шеремет. – К.: Знання , 2010. – 293 с.
  5. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія: навчальний посібник. – К., 2009., – 244 с.
4491
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).