Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Операційний менеджмент

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
 
Кафедра менеджменту
 
101 – 114
 
Методичні рекомендації
для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання
напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”
 
Рекомендовано методичною 
комісією напряму „Менеджмент"
Протокол №__від ___________р. 
 
Рівне 2011
 
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”/ І.О. Панасюк,   М.О. Орлова, О.В.Пахаренко, Рівне: НУВГП, 2011, - 40 с.
 
Упорядники: І.О. Панасюк, канд. с-г. наук, доцент М.О. Орлова, асистент, О.В.Пахаренко, асистент 
Відповідальний за випуск Л.Ф. Кожушко, доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. Порядок виконання курсової роботи
2. Оформлення курсової роботи
3. Зміст курсової роботи
4. Додатки
Список літератури до виконання курсової роботи
Фото Капча