Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Опір матеріалів для напряму підготовки “Будівництво”. Частина ІІ

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
71
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ОПІР МАТЕРІАЛІВ”
(для напряму підготовки  “Будівництво”)
Частина 2
 
Рівне 2013 
 
ЗМІСТ
 
2.3. Розділ 3. Прямий згин балки
2.2.1. Лекційний матеріал
Тема І. Прямий згин
1.1 Загальні положення
1.2 Згин прямого бруса в головній площині інерції
1.3 Побудова епюр поперечних сил та згинних моментів для статично визначних балок
1.4 Диференціальні залежності Д.I.Журавського між інтенсивністю розподіленого навантаження q, поперечною силою Q і згинним моментом M
1.5 Контроль правильності побудови епюр поперечних сил та згинних моментів з використанням залежностей Журавського
1.6 Напруга в поперечних перерізах балок при поперечному згині
1.7 Нормальна напруга при чистому згині балки
1.8 Епюра розподілу нормальної напруги в поперечному перерізі балки
1.9 Раціональна форма поперечного перерізу балки
1.10 Розрахунок балок на міцність за нормальою напругою
1.11 Нормальна напруга при поперечному згині балок
1.12 Дотична напруга при поперечному згині балок
1.13 Епюри розподілу дотичної напруги для різних поперечних перерізів
1.14 Розрахунок на міцність за дотичною напругою
1.15 Визначення переміщень при згині балок. Види переміщень при згині балок.
Диференціальне рівняння зігнутої осі балки.
1.16 Визначення прогинів та кутів повороту перерізів балок методом інтегрування наближеного диференціального рівняння пружної лінії.
1.17 Визначення прогинів та кутів повороту перерізів балок методом початкових параметрів
1.18 Розрахунок жорсткості балок
2.3.2. Питання до самоконтролю знань.
2.3.3. Практичні вправи та завдання
2.3.4. Підготовка до виконання лабораторних робіт.
2.3.5. Тестове завдання з відповідями для самоконтролю знань
 
2.4. Розділ 4. Складний опір
2.4.1. Лекційний матеріал.
Тема І. Косий (навскісний) згин балки
1.1 Основні види складного опору
1.2 Навскісний згин
1.3 Напруга в поперечному перерізі балки при навскісному згині
1.4 Положення нейтральної осі і умова міцності при навскісному згині
Тема ІІ. Позацентровий розтяг (стиск) бруса
2.1 Позацентровий розтяг або стиск стержня великої жорсткості. Загальні поняття
2.2 Напруга в поперечних перерізах стержня при позацентровому розтязі або стиску
2.3 Положення нейтральної осі та розрахунки на міцність при позацентровому розтязі або стиску
2.4 Ядро поперечного перерізу
Тема ІІІ. Стійкість центрально стиснутого стержня
3.1 Поняття про форми рівноваги реальних тіл
3.2 Задача Л.Ейлера про критичну силу прямого стиснутого стержня
3.3 Залежність критичної сили від способів закріплення кінців стержня
3.4 Критична напруга. Межі застосування формули Ейлера
3.5 Класифікація стержнів за гнучкістью
3.6 Про втрату стійкості при напругах, які перевищують границю пропорційності матеріалу
3.7 Розрахунок стиснутих стержнів на стійкість за допомогою коефіцієнтів зменшення основної допустимої напруги
Тема ІV.  Розрахунки на міцність та жорсткість при динамічних навантаженнях 
4.1 Основні типи динамічних задач
4.2 Врахування сил інерції при сталих пришвидшеннях
4.3 Розрахунки міцності та жорсткості пружних систем при коливанні. Основні поняття теорії коливання
4.4 Вільне коливання стержня з одним ступенем вільності
4.5 Вимушене коливання систем з одним ступенем вільності
4.6 Визначення напруг та переміщень при коливанні
4.7 Ударне навантаження
Тема V. Опір матеріалів дії повторно-змінних напруг
5.1 Механізм втомного руйнування
5.2 Види та характеристики циклів змінних напруг
5.3 Визначення границі витривалості для симетричного циклу. Діаграма Веллера
2.4.2. Питання до самоконтролю знань.
2.4.3. Практичні вправи та завдання
2.4.4. Підготовка до виконання лабораторних робіт.
2.4.5. Тестове завдання з відповідями для самоконтролю знань
 
Перелік літератури
Фото Капча