Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Опір матеріалів та будівельна механіка. Заліковий кредит 2

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
87
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 „Опір матеріалів та будівельна механіка”
(для напряму підготовки  6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”)
Заліковий кредит 2
 
Рівне 2013
 
ЗМІСТ
 
3. Навчальний посібник (Заліковий кредит 2 )
 
3.1. Розділ 4. Розрахунок будівельних споруд на міцність та жорсткість
3.1.1. Лекційний матеріал
Тема І. Структурний та кінематичний аналіз систем
1.1. Кінематичний аналіз структури споруд
1.2. Миттєва змінність.
Тема ІІ. Статично визначні стержневі системи
2.1. Методи визначення зусиль від нерухомого навантаження
Глава 1.  Багатопрольотні статично визначні балки
2.2. Утворення багатопрольотних статично визначних балок
2.3. Розрахунок шарнірно-консольної балки
Глава 2. Тришарнірні арки
2.4. Загальні означення
2.5. Розрахунок тришарнірних арок на нерухоме вертикальне навантаження
2.6. Особливості розрахунку тришарнірних арок із затяжками
Тема ІІІ. Статично визначні плоскі ферми
Глава 1. Статично визначні ферми
3.1 Основні означення
3.2. Класифікація ферм
3.3. Спосіб вирізання вузлів
3.4. Спосіб моментної точки і спосіб проекцій. Розподіл зусиль в стержнях балочної ферми.
3.5. Визначення зусиль в елементах складних ферм.
3.6. Графічний метод визначення зусиль в стержнях ферм. Побудова діаграми зусиль
Тема ІV. Статично визначні рами 
Глава 1. Статично визначні рами
3.1. Розрахунок консольних і балочних рам
3.2. Особливості розрахунку тришарнірних рам
3.3. Статично визначні рами із замкнутими контурами
3.4. Особливості розрахунку складених рамних систем
3.1.2. Питання до самоконтролю знань
3.1.3. Практичні вправи та завдання
3.1.4. Задачі  для самоконтролю знань
3.1.5. Перелік літератури
 
3.2. Розділ 5. ”Теорія переміщень”
3.2.1. Лекційний матеріал
Тема І. Енергетичні теореми і варіаційне числення
Глава 1. Основні теореми для пружних систем. Визначення переміщень
1.1. Робота зовнішніх сил. Узагальнені сили і узагальнені  переміщення
1.2.  Робота внутрішніх сил
Тема ІІ. Визначення переміщень в пружних системах
2.1. Обчислення переміщень по методу Мора
2.2. Визначення переміщень від температурної дії
2.3. Переміщення  від  осадки  опор
Тема ІІІ. Визначення переміщень в рамах 
3.2.2. Питання до самоконтролю знань
3.2.3. Практичні вправи та завдання
3.2.4. Перелік літератури
 
3.3. Розділ 6. ”Статично невизначні стержневі системи”
3.3.1. Лекційний матеріал
Тема І. Статично невизначні рами
Глава 1. Основи теорії розрахунку статично невизначних систем методом сил
1.1. Розрахунок статично невизначних рам методом сил
Тема ІІ.  Системи канонічних рівнянь методу сил
Тема ІІІ. Деякі спрощення при розрахунку статично невизначних систем методом сил
3.1. Особливості розрахунку симетричних систем
3.3.2. Питання до самоконтролю знань
3.3.3. Практичні вправи та завдання
3.3.4. Задачі  для самоконтролю знань
3.3.5. Перелік літератури
 
4. Термінологічний словник
5. Рекомендована  література
6. Питання до підсумкового контролю знань
6.1. Заліковий кредит 1
6.2. Заліковий кредит 2
7. Тестові  завдання (ККР) для підсумкового контролю знань
7.1. Приклад тестового завдання (ККР) для підсумкового контролю знань (Заліковий кредит 1) ( з правильними відповідями)
7.2. Еталонна відповідь до ККР №1
8. Критерії оцінювання
Фото Капча