Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр галузь знань - 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
210
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Міністерство фінансів України

Харківський інститут фінансів Українського державного університету

фінансів та міжнародної торгівлі

Кафедра управління персоналом, менеджменту та економіки праці

"МІКРОЕКОНОМІКА"

Опорний конспект лекцій

для студентів денної форми навчання 

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

галузь знань - 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

Укладач Богуславський Є.І., к.е.н., доцент

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри

Протокол від 28.08.2009 № 1

Харків

 

ЗМІСТ

 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

Тема 4. Аналіз поведінки споживача

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

Тема 8. Витрати виробництва

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

Тема 10. Монопольний ринок

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

Тема 12. Ринок факторів виробництва

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту

Тема 14. Інституційні аспекти ринкового господарства

Глосарій

Фото Капча