Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи технології ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» (денна форма навчання)

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
132
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців
 
Опорний конспект лекцій
з дисципліни «Основи технології ремонту автомобілів»
для студентів спеціальності
5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» (денна форма навчання )
 
Укладач: Самишкін Ю.Б.
 
Ухвалено на засіданні циклової комісії автотранспортних дисциплін м. Кривий Ріг, 2012 р.
 
Лекція № 1. Тема лекції: Вступ. Загальні відомості з предмету. Перспектива розвитку ремонту машин.
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
План
1. Загальні відомості. Мета і задачі діяльності авторемонтного виробництва.
2. Фактори, які визначають необхідність і доцільність ремонту автомобілів.
3. Перспективи розвитку ремонту машин.
 
Лекція № 2. Тема лекції: Причини зміни технічного стану автомобілів та їх складових. Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
План
1. Процеси, які приводять до втрати працездатності.
2. Основні види руйнування автомобілів.
3. Основні чинники зміни технічного стану автомобілів.
4. Класифікація відмов автомобілів.
 
Лекція № З. Гема: Основи організації і технології авторемонтного виробництва. 
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 5. Тема лекції: Приймання автомобілів й агрегатів у ремонт.
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 6. Тема лекції: Технологія розбірно-очисних процесів.
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
План
1. Організація розбірно-очисних робіт.
2. Технологічний процес розбирання.
3. Характеристика забруднень і методи очищення поверхонь.
4. Миючи засоби.
 
Лекція № 7. Тема лекції: Технологія дефектації. Сортування та комплектація деталей
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
План
1. Дефектація і сортування деталей.
2. Характерні дефекти деталей.
3. Технічні умови на дефекацію деталей.
4. Контроль розмірів, форми і взаємного розташування поверхонь деталей.
5. сортування деталей за групами придатності.
6. Комплектування деталей
 
Лекція № 8. Тема лекції: Класифікація способів відновлення деталей
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 9. Тема лекції: Відновлення деталей слюсарно-механічною обробкою
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми
 
Лекція № 10. Тема лекції: Відновлення деталей способом пластичного деформування (тиску)
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 11. Тема лекції: Відновлення деталей зварюванням, наплавленням і паянням
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
План
1. Класифікація і загальна характеристика. Способи зварювання і
наплавлення.
2. Фізико-маталургійні основи електродугового зварювання.
3. Зварювання і наплавлення під шаром флюсу.
4. Зварювання і наплавлення в захисних газах.
5. Вібродугове наплавлення деталей.
6. Зварювання чавунних деталей.
7. Електроконтактне приварювання металічного шару.
8. Індукційне наплавлення.
9. Лазерне зварювання і наплавлення.
 
Лекція № 12. Тема лекції: Відновлення деталей металізацією (напилюванням)
План
1. Суть металізації
2. Відновлення деталей металізацією
 
Лекція № 13. Тема лекції: Відновлення деталей гальванічним покриттям та хімічним нанесенням покритів
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
План
1. Класифікація та загальна характеристика засобів гальванічного та хімічного
нарощування матеріалу
2. Підготовка поверхні деталі до нанесення покриття
3. Хромування деталей
4. Залізнення деталей
5. Захисно-декоративні покриття
6. Заходи щодо охорони навколишнього середовища
 
Лекція № 14. Тема лекції: Обробка відновлених деталей та їх зміцнення
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 15. Тема лекції: Відновлення деталей полімерними матеріалами і лакофарбовими матеріалами
 
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
План
1. Характеристика синтетичних матеріалів для відновлення деталей
2. Нанесення синтетичних матеріалів для компенсації спрацювання деталей
3. Відновлення герметичності деталей
4. З'єднання деталей з використанням синтетичних матеріалів
 
Лекція № 16. Тема лекції: Вихідні дані і послідовність розробки технологічних процесів відновлення деталей
 
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
План
1. Вихідні дані і послідовність розробки технологічних процесів.
а) виготовлення деталей;
б) відновлення деталей.
2. Вибір раціонального методу відновлення деталей.
3. Технологічна документація
 
Лекція № 17. Тема лекції: Класифікація деталей по класам. Класифікація видів технологічних процесів
 
Мета: Розкрити матеріал теми.
План лекції:
1. Класифікація деталей по класам.
2. Характеристика деталей кожного класу, їх конструктивні особливості
 
Лекція № 19. Тема лекції: Ремонт деталей класу „корпусні деталі".
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 20. Тема лекції: Ремонт деталей класу „круглі стержні".
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 21. Тема лекції: Ремонт деталей класу „порожні циліндри".
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 22. Тема лекції: Ремонт деталей класу «не круглі стержні»
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 24. Тема лекції: Особливості ремонту вузлів і систем автомобілів. Ремонт вузлів і приладів системи охолодження
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 25. Тема лекції: Ремонт вузлів і приладів систем живлення
 
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 26. Тема лекції: Ремонт підвіски і рам
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 27. Тема лекції: Ремонт автомобільних шин
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 28. Тема лекції: Ремонт кабін, кузовів та оперення автомобілів
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 29. Тема лекції: Ремонт пнемо- та гідро- обладнання автомобіля
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 30. Тема лекції: Методи технічного нормування праці. Норма часу і норма виробітку
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
План
1. Методи технічного нормування праці.
2. Норма часу і норма виробітку.
 
Лекція № 31. Тема лекції: Технічне нормування верстатних робіт: токарні, шліфувальних, фрезерних. хонінгувальних
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція № 32. Тема лекції: Технічне нормування наплавлювальних і зварювальних робіт
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми.
 
Лекція №35. Тема лекції: Технічне нормування слюсарних робіт
Мета: Розкрити матеріал конкретної теми
Фото Капча