Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація електронної громадської приймальної обласного органу виконавчої влади

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Сучасний стан впровадження електронних громадських приймалень на обласному рівні
2. Можливі шляхи і способи вирішення проблеми
3. Рекомендації щодо вибору оптимального вирішення проблеми
Висновки
Перелік використаних джерел
 
Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 № 75/98-ВР, редакція від 11.08.2013: [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр
 2. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР, редакція від 02.12.2012: [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр
 3. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V: [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/537-16
 4. Оцінка електронної готовності України до електронного урядування / Національний центр електронного урядування: [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/oz.docx.
 5. Антикова І. В. Вибір методології у проекті впровадження інформаційної системи електронного уряду / І. В. Антикова, Т. Т. Чубчик // Вост.-Европ. журн. передовых технологий . - 2012. - № 1/12. - С. 50-51.
 6. Галаган Л. Специфіка інформаційно-аналітичних систем органів державної влади в контексті впровадження технології електронного урядування / Л. Галаган // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2012. - Вип. 33. - С. 268-276.
 7. Лойко Л. І. Інструменти, механізми та еволюція електронного урядування / Л. І. Лойко, І. Х. Хочь // Правова держава: щорічник наук. пр. - 2010. - Вип. 21. - С. 471-476.
 8. Мишляєв Т. Ю. Реалізація концепції електронного урядування в умовах політичної трансформації Бельгії / Т. Ю. Мишляєв // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки . Міжнар. відносини. - 2011. - № 21. - С. 95-99.
 9. Мищишин В. І. Аналіз особливостей побудови систем електронного урядування в Україні / В. І. Мищишин, П. І. Жежнич // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" . Інформ. системи та мережі. - 2011. - № 699. - С. 164-174.
 10. Недбай В. В. Технології електронного (e-Government) і мобільного (m-Government) уряду у взаємодії держави та суспільства / В. В. Недбай // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр . - 2009. - Вип. 44. - С. 673-678.
 11. Питання національної системи електронного урядування в контексті взаємовідносин зі сферами життєдіяльності українського суспільства / О. Челак // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського . - 2010. - Вип. 26. - С. 7-11.
72
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.