Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація електронної громадської приймальної обласного органу виконавчої влади

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Сучасний стан впровадження електронних громадських приймалень на обласному рівні
 
Взаємодія влади з громадськістю через інформаційні веб-ресурси є важливим інструментом налагодження партнерських відносин між ними, поліпшення діяльності самої влади. Це передбачає не тільки надання, а й обмін інформацією. Для реалізації такої взаємодії необхідний відповідний рівень інформаційних технологій. Людство вже увійшло в новий етап розвитку, коли інформація стала однією з основних цінностей управління соціальними процесами.
Обмін інформацією між владою й громадськістю є важливим показником прозорості й відкритості діяльності влади, її демократизації. Це також є поштовхом для розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки й зміцнення цивільного суспільства.
Оптимальне досягнення цих завдань можливе тільки на основі впровадження інформаційної системи електронного урядування.
Електронне урядування - це не тільки зовнішня інформаційна інфраструктура, що взаємодіє з громадянами, підприємствами і організаціями, а внутрішня урядова інформаційна інфраструктура, аналог корпоративної мережі в бізнесі. Концепція електронної держави передбачає інтеграцію інформаційних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення доступу до них будь-яких суб’єктів громадянського суспільства, а також створення підсистеми онлайнових послуг. Можна сказати також, що електронне урядування - це одна з найхарактерніших ознак інформаційного суспільства.
Електронне урядування має бути направлене не тільки на підвищення ефективності роботи органів державного управління, а й на більш тісну взаємодію держави й населення, держави й бізнесу, особливо на обласному рівні.
На сьогоднішній день громадяни мають доступ в мережі Інтернет до офіційного урядового веб-порталу, тобто до більш як 20 веб-сайтів Міністерств, більше 10 веб-сайтів Державних комітетів України та інших центральних органів, статус яких прирівнюється до Державного комітету; 20 веб-сайтів центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом; 27 веб-сайтів обласних та міських державних адміністрацій; 22 веб-сайти міськрад.
За останні роки органи виконавчої влади суттєво вдосконалили свої офіційні веб-сайти, однак реально діючих громадських приймалень на сайтах обласного рівня досі немає.
Більшість з веб-сайтів обласного рівня перебувають між першим та другим етапом розвитку е-урядування, а це означає, що на сторінці розміщено лише основну інформацію про орган, його структуру, нормативно-правову базу, доступні лише базові інтерактивні послуги тощо. Два веб-сайти перебувають на першому етапі («Розміщення інформації»), і жоден сайт електронної приймальні обласного рівня не дійшов до організації етапу „Зворотній зв’язок”.
Зміни, що відбулися, характеризуються оновленням структури веб-сайтів, наданням більших можливостей, на деяких сайтах почали працювати нові розділи (наприклад, Інтернет-конференції, що надає можливість спілкування в режимі on-line).
Більшість веб-сайтів підтримуються лише українською мовою, 8 веб-сайтів обласних органів виконавчої влади пропонуються двома і трьома мовами. 
Подекуди на сайтах використовуються електронні адреси для зворотного зв’язку, гостьові книги, поштовий сервіс для зареєстрованих користувачів (електронні розсилки), електронні форми для звернень до посадових осіб з конкретними питаннями (інколи підтримується розділ “Питання-відповіді”, де і публікуються всі запитання громадян і відповіді державних органів влади), що інколи працюють як “Громадські (Інтернет) приймальні”. На окремих сторінках працюють „Гарячі лінії”, графік проведення яких подається завчасно на сайтах для ознайомлення. Ведуться і форуми для обговорення актуальних питань, що стосуються діяльності даного органу, проводиться соціологічне опитування відвідувачів сайту про роботу веб-сайтів, його дизайн, структуру тощо, після чого результати аналізуються протягом певних проміжків часу і виводяться для загального ознайомлення.
 
2. Можливі шляхи і способи вирішення проблеми
 
Шляхи побудови громалських електронних приймалень передбачають загальну структуру організації даного процесу, яку можна узагальнити наступним чином:
1 етап - „Розміщення інформації”. Передбачає базову присутність органу влади в Інтернет-мережі, зміст сторінок містить загальну інформація про орган, брошури з інформацією. На даному етапі створюються сторінки обласних відомств, які містять інформацію про їх діяльність, нормативно-правове регулювання. Сторінки органів влади, як правило, не підтримуються централізовано і не інтегруються в єдиний портал.
2 етап - „Зворотній зв’язок”. Він передбачає інтерактивну взаємодія з громадянами за допомогою електронної пошти – отримання необхідної інформації; наявність форумів, електронної приймальні у формі надання електронних форм для заповнення (наприклад для звернення до органу тощо), поповнення сайтів свіжою інформацією, активне оновлення сторінки. З’являються перші елементи інтерактивності (наприклад, відправлення питань і отримання відповідей громадян за допомогою e-mail). Постійно оновлюються новини.
3 етап - „Трансакції”, на якому розпочинається взаємодія представників органів влади з громадянами в режимі реального часу (надання послуг в режимі on-line), Інтернет-конференції тощо), ведеться створення сторінок з аналогічними можливостями на рівні окремих підрозділів органу влади. На цей момент досягається поява реальної інтерактивності – можливості здійснювати деякі операції в on-line режимі. Наприклад, сплата штрафів, замовлення паспортів, продовження дії деяких ліцензій і патентів. Така конкретизація роботи е-приймальні, яка полягає вже не стільки в інформуванні, скільки в обслуговуванні, припускає створення спеціальних сайтів для підтримки цих послуг не тільки для центральних, але і для міських і навіть районних органів влади.
4 етап носить назву „Інтерактивні інтегровані послуги”, тобто передбачає здійснення будь-яких видів платежів через портали обласних і районних органів влади, появу регіональних порталів, які поєднують адміністративні послуги і послуги недержавного сектора. Відбуваєтсья створення об’єднаних порталів різних служб, через які можна здійснювати будь-які види трансакцій, для чого раніше необхідно було звертатися безпосередньо у відповідний орган влади. Через обласний портал стає можливою реєстрація підприємств,
Фото Капча