Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація методичної роботи з учителями початкових класів в умовах зміни державних стандартів (засідання «круглого столу»)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Салтишева В. М.
 
Організація методичної роботи з учителями початкових класів в умовах зміни
державних стандартів (засідання «круглого столу»)
 
Мета:
- виробити спільну думку про пріоритетну діяльність методистів в умовах зміни освітніх стандартів;
- окреслити напрямки роботи методиста у вигляді змістовних блоків діяльності;
- розробити рекомендовану тематику методичних заходів для реалізації завдань кожного блоку діяльності;
- розробити рекомендовану тематику традиційних форм роботи в умовах зміни освітніх стандартів.
 
Понятійний апарат
Державний стандарт – рамковий документ, що визначає особливості змісту та результатів навчання.
Професійна компетентність вчителя – обізнаність і авторитетність педагога, властивість особистості, яка дозволяє продуктивно розв’язувати навчально-виховні завдання, розраховані на формування іншої людини.
Метапредмети – предмети нового типу, в основі яких лежить діяльнісно-мислительний тип інтегрування навчального матеріалу, принципи рефлексивного ставлення до базових понять мислення – «знання», «знак», «проблема», «задача»…
Сіткова методична служба – цифрові освітні ресурси, розміщені у мережі Інтернет, що дають можливість підвищити професійний рівень учителя.
Проблемна група – група, у яку входять вчителі, які цікавляться вирішенням однієї проблеми. Заняття проводяться у формі дебатів, рольової гри, прес-конференції, публічної дискусії тощо.
 
Вступна промова
Запорукою професійного успіху вчителя початкових класів на сьогодні не можуть служити знання, отримані один раз на життя. Досягнення нової якості освіти неможливе без підвищення рівня його професійної компетентності. Важливого значення набуває здатність учителя орієнтуватися у величезному інформаційному полі, вміння самостійно знаходити рішення і успішно їх реалізовувати.
Запитання:
Назвіть пріоритетні напрямки діяльності методистів і питань початкової школи в умовах зміни освітніх стандартів.
Обговорення – 10 хвилин.
Результати обговорення:
Пріоритетні напрямки діяльності методистів:
‒у діяльнісно-прогностичній роботі:
‒діагностика інформаційних потреб педагогів;
‒діагностика рівня педагогічного професіоналізму вчителя;
‒створення банку даних із питань теоретичних основ і результатів творчої діяльності педагогів щодо змісту і методів освіти на базі всіх відомих носіїв інформації;
‒створення проблемно-орієнтованих баз даних із актуальних питань розвитку початкової освіти;
у змісті освіти:
- методичне забезпечення засвоєння базового державного стандарту початкової школи;
- надання допомоги керівникам методичних об’єднань шкіл, заступникам директорів із питань початкового навчання;
- дидактичне і методичне забезпечення нового змісту освітив інноваційній, експериментальній діяльності:
- експертиза інновацій, організація наукового кураторства експериментальною роботою;
- організація методичної роботи з педагогічними кадрами інноваційних закладів.
Запитання:
Які вимоги ставляться до роботи методиста з питань початкового навчання на сучасному етапі?
Обговорення (10 хвилин).
Результат обговорення:
У зв’язку з пріоритетними завданнями, випливають вимоги до методиста відділу освіти, який повинен уміти:
- будувати структуру інформаційних повідомлень, представляти інформацію в усній, писемній і наочній формі на паперових та електронних носіях;
- володіти навичками розробки методичних рекомендацій, посібників, аналізу і узагальнення навчально-методичного матеріалу;
- володіти навичками узагальнення педагогічної діяльності;
- володіти методичними прийомами інформаційно-пропагандистської діяльності.
 
Вступна промова перед запитанням:
Зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві, у системі освіти, проблеми функціонування та розвитку освіти вимагають оновлення структури, змісту, форм методичної роботи із забезпечення неперервного підвищення професійного рівня вчителів.
Завдання:
Назвіть змістовні блоки у діяльності сучасного методиста з питань початкової освіти та окресліть рекомендовану тематику для кожного з цих блоків.
Обговорення (15 хвилин).
Результат обговорення:
Основні змістовні блоки у діяльності методиста:
 
Блок «Професіоналізм, інновації, творчість, успіх – основа розвитку потенціалу вчителя початкових класів»:
Внутрішньошкільна модель розвитку потенціалу вчителя.
Компетентнісний підхід в освіті – основа майстерності вчителя.
Професійна компетентність нового вчителя і формування базових компетентностей учнів:
‒інформаційної (вміння шукати, аналізувати, перетворювати, використовувати інформацію для вирішення проблем);
‒комунікативної (уміння ефективно співпрацювати з іншими людьми);
‒самоорганізації (уміння ставити мету, планувати, відповідально ставитися до власного здоров’я, повноцінно використовувати особистісні ресурси).
 
Блок «Новий учитель і нові державні стандарти»:
Нові державні стандарти: структура, зміст, навчально-методичне забезпечення.
Яке значення має стандарт початкової школи для вчителя-предметника?
Вплив нових освітніх стандартів початкової школи на зміст основних дисциплін.
Нові стандарти: формування універсальних навчальних дій і майстерність учителя.
Новий вчитель і нові вимоги до засвоєння основної освітньої програми: особистісні, предметні, метапредметні. Шляхи вирішення проблем.
 
Блок «Новий учитель і ефективний навчально-виховний процес»:
Діяльнісний підхід – основа навчально-виховного процесу.
Метапредметний підхід як ядро української освіти.
Система формування і розвитку метапредметних умінь учнів засобами дослідницької діяльності.
Формування універсальних навчальних дій: пошуки, проблеми, перспективи.
Формування навичок дослідницької діяльності за допомогою мережевих проектів.
Розвиток креативних здібностей учнів на уроках.
Підвищення навчальної мотивації школярів: як залучити батьківський ресурс?
Стратегія засвоєння знань і отримання досвіду вирішення життєво важливих завдань.
Нові технології і методики здоров’язберігаючого навчання, що забезпечують формування зацікавленого ставлення учнів до власного здоров’я.
Нові підходи до вивчення шкільних дисциплін із використанням здоров’язберігаючих технологій.
Досвід формування здорового способу життя всіх учасників освітнього процесу.
Пошук шляхів формування української ідентичності школярів.
Фото Капча