Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація охорони праці в закладах культури, охорона праці вокалістів

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Організація охорони праці в закладах культури
 2. Розподіл обов’язків цивільного захисту в закладах культури
 3. Профілактика професійних захворювань вокалістів (горло)
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

У сучасному світі, коли людство знайшло способи боротьби з багатьма захворюваннями та шукає шляхи продовження життя, проте дотепер проблема захисту людини та її здоров'я в процесі професійної діяльності залишається актуальною.  

Охорона праці відіграє важливу роль як суспільний чинник, оскільки, якими б вагомими не були трудові здобутки, вони не можуть компенсувати людині втраченого здоров'я, а тим більше життя, тому в Законі України «Про охорону праці» підкреслюється, що основним принципом державної політики України є пріоритет життя і здоров’я людини над результатами її праці. 

Сучасне законодавство України з охорони праці вимагає більш якісної підготовки фахівців з вищою освітою для всіх галузей, в тому числі і сфери культури. Об'єктивними причинами цього є глибокі суспільно-економічні зміни, які привели до появи нових форм господарювання і власності. В умовах сучасного виробництва вирішення проблеми забезпечення безпеки праці бачиться в реалізації принципу управління безпекою праці як однієї із складових поняття “якість життя людини”, а також у визначенні рівня допустимого ризику як інтегрального критерію досягнутого рівня техніки, технології, організації і управління.

Головною метою охорони праці в галуз культури є формування компетентності для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній культурній сфері. Кожний елемент компетентності є інтегрованою латентною структурою особистих знань, умінь і навичок фахівця, який формується шляхом навчання, а також на власному досвіді теоретичної та практичної діяльності.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, редакція від 26.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/2694-12
 2. Закон України «Про Цивільну оборону України» від 03.02.1993, № 2975-XII, редакція від 26.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - zakon.rada.gov.ua/go/2974-12
 3. Наказ Держгірпромнагляду «Про затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів» від 25.12.2009 № 210 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0078-10
 4. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.97 №779 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.97 р. [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0990-05
 5. Андрейчук Н. І. Охорона праці: навч. посіб. / Н. І. Андрейчук, Ю. В. Кіт, С. В. Шибанов, О. В. Шерстньова; МОНМС України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Л., 2012. - 273 c.
 6. Ковжога С. О. Цивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. / С. О. Ковжога, С. А. Тузіков, Є. В. Карманний, А. П. Зенін. - Х. : Право, 2012. - 190 c.
 7. Пістун І. П. Охорона праці (техніка безпеки): навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Пістун, М. Ф. Мандзюк, І. О. Трунова, М. Є. Ліщук; ред.: І. П. Пістун. - Л.: Волинянин, 2012. - 448 c.
 8. Семенець Н. М. Охорона праці в галузі освіти. Ч. 1 / Н. М. Семенець, Н. В. Сисоєнко; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. вікової фізіології та валеології. - Черкаси, 2010. - 132 c.
 9. Сисоєнко Н. В. Цивільний захист: навч.-метод. посіб. / Н. В. Сисоєнко, В. В. Плахута, Л. З. Пакушина; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 308 c.
 10. Сорочиц А. Основні аспекти охорони праці в навчальних закладах / А. Сорочиц // Нова пед. думка. - 2011. - № 4. - С. 46-49.
 11. Шидловська Т. А. Актуальні питання фоніатрії: навч.-метод. посіб. / Т. А. Шидловська, А. Л. Косаковський. - Вінниця: НМАПО ім. П.Л.Шупика; К., 2007. - 232 c.
7400
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).