Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація підприємницької діяльності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Лекція 6. Організація підприємницької діяльності
 
1. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯК СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Фізична особа в обов’язковому порядку повинна зареєструватись в державних органах, зокрема у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради чи районної, районної мм. Києва і Севастополя державної адміністрації за місцем проживання.
Для реєстрації фізичній особі необхідно подати до органу державної реєстрації такі документи:
документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію;
реєстраційну картку (вона служить одночасно і заявою про держану реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності) ;
довідку (чи її копію) про включення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі;
дві фотокартки.
За наявності усіх вищевказаних документів орган державної реєстрації зобов’язаний протягом не більше п’яти робочих днів видати свідоцтво про державну реєстрацію.
У 5-денний термін з дня реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності орган державної реєстрації подає копії реєстраційної картки з оцінкою про державну реєстрацію органу державної статистики та органу державної податкової служби, а також інформаційне повідомлення до органів Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, органів Державної служби зайнятості України.
У разі зміни прізвища, імені чи по батькові приватний підприємець у 10-денний термін з моменту настання зазначеної зміни зобов’язаний подати до органу державної реєстрації:
реєстраційну картку з внесеними змінами;
документ, що підтверджує зміну прізвища, імені чи по батькові;
одну фотокартку;
документ, що підтверджує внесення плати (у розмірі, передбаченому для видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію, тобто в розмірі, що складає 10% вартості реєстрації).
У разі зміни місця проживання приватного підприємця, пов’язаною зі зміною адміністративного району (міста), приватний підприємець зобов’язаний у 7-денний термін подати до органу державної реєстрації, на обліку в якому він перебуває, заяву і копію документа, що засвідчує зміну місця проживання. Орган державної реєстрації протягом п’яти робочих днів направляє рекомендованим листом реєстраційну картку і реєстраційну справу до органу державної реєстрації за новим місцем проживання цього суб’єкта підприємницької діяльності.
 
2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯК СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Для державної реєстрації юридичної особи необхідні такі установчі документи:
рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб’єкта підприємницької діяльності. Таким рішенням за наявності двох і більше власників (або уповноважених ними органів) є засновницький договір;
статут (якщо це передбачено законодавством щодо створюваної організаційно-правової форми господарювання) ;
реєстраційна картка, заповнена у трьох примірниках (крім ідентифікаційного коду) і підписана заявником. Заповнена реєстраційна картка слугує водночас заявою про державну реєстрацію. У разі потреби орган державної реєстрації надає допомогу в заповненні картки;
документ, який підтверджує сплату реєстраційного збору;
нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Цей документ подається тоді, коли власником (одним із власників) підприємницької діяльності є юридична особа.
Після державної реєстрації відповідний орган у 10-денний термін подає по одному екземпляру реєстраційної картки до Державної податкової інспекції та до органу державної статистики.
Скасування державної реєстрації здійснюється за особистою заявою суб’єкта підприємницької діяльності, а також на підставі рішення суду або арбітражного суду.
Якщо відбулася зміна місцезнаходження, то суб’єкт підприємницької діяльності у семиденний термін повинен у письмовій формі повідомити орган державної реєстрації, внести відповідні зміни до реєстраційної картки, а також подати свідоцтво про державну реєстрацію для внесення аналогічних змін.
 
3. РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ
 
ЕТАПИ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ГРОМАДЯН-ПІДПРИЄМЦІВ
№ з/п Назва органу державного управління Адреса та дні прийому Документи необхідні для взяття на облік
1 РІВНЕНСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ м. Рівне, вул.. Кавказька, 4,
каб. 307, 308
тел. 22-35-99
Прийомні всі робочі дні
800 – 1200 1300 – 1715
П'ятниця:
800 – 1200 1300 – 1600 Для реєстрації необхідно:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію. 
2 РІВНЕНСЬКИЙ
МІСЬКИЙ
ВІДДІЛ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
м. Рівне, пл.. Короленка, 7,
(3 поверх), тел. 26-28-64
Прийомні всі робочі дні:
1400 – 1700
Реєстрація, як платників внесків, здійснюється у 10-денний термін з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію (Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне страхування до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання його коштів, розділ 2, п. 2. 7) Для реєстрації необхідно:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію;
3
ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА
МІЛІЦІЯ
м. Рівне, вул. Відінська, 8,
(2 поверх),
тел, 28-09-07,
Прийомні всі робочі дні:
900 – 1000
Для реєстрації необхідно:
- заява;
- оригінал та ксерокопія паспорта заявника;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію;
4
ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА
ІНСПЕКЦІЯ У м. рівне
м. Рівне, вул. Відінська, 8,
каб. 48,
тел. 28-19-65, 28-06-69,
Прийомні всі робочі дні:
10°° – 1300
Реєстраційна заява має бути подана не пізніше 20 календарного дня з моменту
Фото Капча