Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація роботи консультанта при переживанні клієнтом вини або втрати, особливості бесіди з помираючою людиною

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Організація роботи консультанта
1.1. Організація консультативної бесіди
1.2. Структура консультативної бесіди
1.3. Оцінка ефективності консультаційного процесу
2. Особливості техніки консультування клієнтів, які переживають провину, втрату або перебувають присмерті
2.1. Клієнти, що переживають провину
2.2. Консультування людей при переживанні втрати
2.3. Особливості бесіди з помираючою людиною
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сьогодні все більше людей у світі і в Україні зокрема звертають свою увагу на те, що ефективність їх роботи, стабільність стану сімейного і особистого життя часто виходять з-під контролю внаслідок переживання ряду негативних або фруструючих емоцій. Люди переживають стреси різноманітної етіології, кожен з нас знає або знатиме, що таке втратити близьку людину, люди старшого віку, зважаючи на постійне скорочення у нашій країні рівня життя все частіше замислюються над проблемою смерті. Все це призводить до виникнення різноманітних тривожних симптомів, проявів неадеквантої поведінки, депресивних і, навпаки, агресивних станів тощо.

Завданням психолога консультанта при цьому є спрямування своєї роботи на створення оптимальних соціально-психологічних умов, формування і поліпшення морально-психологічного клімату людини, організацію психологічної допомоги і психологічної освіти людей. На практиці оформилися такі види психологічної допомоги, як психологічна терапія, психологічна корекція і психологічне консультування. Аналіз специфіки сучасного контингенту і виникаючих у людей психологічних труднощів показує, що найбільш прийнятною формою психологічної допомоги на сьогодні є психологічне консультування.

Кожен вид консультування має свої особливості і етичні відтінки, так. наприклад, у світлі теми роботи слід зазначити, що якщо клієнти, які переживають почуття провини або втрати, можуть відвідати консультанта у його робочому кабінеті, то у випадку необхідності надання консультативної допомоги помираючій людині часто доводиться працювати у лікарні, будинку-інтернаті для людей літнього віку тощо, що накладає свій відбиток на процес консультування.

Безумовно, слід зазначити, що основним і, очевидно, єдиним методом надання консультативної допомоги при досліджуваних станах є консультативна бесіда, однак її відмінності при роботі з різними групами клієнтів досить значні.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М.: Академический проект, 2001. - 480 с.
 2. Алешина Ю.Е Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. - Изд. 2-е. - М.: Независимая фирма "Класс", 1999. - 208 с.
 3. Алешина Ю.Е. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование. - М.: Редакционно-издательский центр Консорциума "Социальное здоровье России", 1993. - 172 с.
 4. Алешина Ю.Е. Специфика психологического консультирования //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. - 1994. - №1. - С.22-33.
 5. Бельская Е.Г. Основы психологического консультирования и психотерапии. Учебное пособие. - Обнинск: ИАТЭ, 1998. - 80 с.
 6. Блазер А., Хайм Э., Рингер Х., Томмен М. Проблемно-ориентированная психотерапия. Интегративный подход, - М.: Независимая фирма "Класс", 1998. - 272 с.
 7. Бондаренко О.Р. Умное незнание психолога-консультанта: Из опыта подготовки психологов-консультантов //Журнал практического психолога. - 1998. - №7. - С. 54-58.
 8. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. - СПб.: Питер, 2001. - 304 с.
 9. Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. - Киев: Вища шк., 1996. - 192 с.
 10. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. - Киев: Наукова думка, 1995. - 128 с.
 11. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. - СПб.: Издательство "Речь", 2001. - 352 с.
 12. Елизаров А.Н. Особенности психологического консультирования как самостоятельного метода психологической помощи //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. - 2000. - №3. - С. 11-17.
 13. Капустин С.А. Границы возможностей психологического консультирования //Вопросы психологии. - 1993. - №5. - С.50-56.
 14. Копьев А.Ф. Диалогический подход в психологическом консультировании и вопросы психологической клиники //Московский психотерапевтический журнал. - 1992. - №1. - С. 33-48.
 15. Копьев А.Ф. Особенности индивидуального психологического консультирования как диалогического общения:. - М., 1991. - 18 с.
 16. Кочюнас Р.-А. Б. Основы психологического консультирования /Пер. с лит. - М.: Академический проект, 1999. - 239 с.
 17. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. - М.: Смысл, 1998. - 109 с.
 18. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М.: Изд-во Апрель пресс, ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. - 256 с.
 19. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. - СПб: Издательство "Питер", 2000. - 464 с.
 20. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений: В 3-х книгах. Книга 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. 3-е издание. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. - 632 с.
 21. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование (методическое пособие). - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет. Ассоциация лекторов. Центр прикладной психологии,1993. - 49 с.
 22. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты. /Ред. и сост. У.С. Сахакиан. Пер. с англ. - М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 624 с.
 23. Спиркина Е.А. Подготовка психотерапевтов и психологов-консультантов (проблемы адаптации западного опыта) //Психологический журнал. - 1994. - №6. - Т.15. - С. 121-127.
 24. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. - 544 с.
3943
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).