Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація спостереження за зборами щодо громадської думки студентів з питань їх участі у громадському житті ВМУРОЛ "Україна"

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Розробка плану спостереження за поведінкою учасників зборів “Активна участь у громадському житті ВУЗу – обов’язок кожного студента”
 2. Спостереження за поведінкою учасників зборів під час обговорення передбачених порядком денним питань
 3. Аналіз результатів спостереження
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

1. Розробка плану спостереження за поведінкою учасників зборів “Активна участь у громадському житті ВУЗу – обов’язок кожного студента”

З метою реєстрації даних при дослідженні поведінки учасників зборів “Активна участь у громадському житті ВУЗу – обов’язок кожного студента” можна використати схему спостереження, яка включає різні аспекти оцінки: 

1) ситуація перед початком зборів;

2) організаційний період;

3) реєстрація дій виступаючого;

4) реєстрація реакцій аудиторії на виступ;

5) опис загальної ситуації під час обговорення;

6) опис ситуації при прийнятті рішень зборів;

7) опис ситуації по закінченню зборів.

Картка індикаторів для реєстрації відношення учасників зборів до виступаючих - доповідачів, учасників дискусії може виглядати наступним чином.

Індикатори відношення учасників зборів до виступаючих шляхом прямого спостереження реакцій аудиторії

 

Елементи спостережуваної поведінки

Сила прояву реакції

по групах (шкальні оцінки)

Особливі примітки, не формалізовані заздалегідь

а) схвальні репліки, вигуки, оплески

б) несхвальні репліки і т. д.

в) вимога додаткової інформації

г) розмови, пов'язані з обговорю-ваним питанням

д) питання до виступаючого

е) відсутність реакції (нейтральне відношення)

є) заклики до дотримання порядку

ж) заклики до дотримання регламенту

з) розмови, тему яких визначити неможливо

и) сторонні розмови

і) заняття сторонніми справами

 

 

До кожного рядка елементів спостережуваної поведінки додається 6-членна номінальна шкала, пункти якої є наступними:

1) голова і секретар зборів;

2) більшість аудиторії;

3) приблизно половина аудиторії;

4) меншість аудиторії;

5) декілька людей;

6) один-два чоловіки.

Для підвищення надійності результатів спостереження розчленовуємо зони спостереження (президія, виступаючі, сектор учасників конференції з 15-20 чоловік) і по шкалі часу фіксувати, що відбувається, користуючись кодами. У протоколі в кожному рядку робиться оцінка пункту номінальної шкали з врахуванням часу. 

Частоту й інтенсивність подій у цьому випадку реєструють за допомогою шкал ранжування за попередньою схемою, графа 2. Сучасна техніка дозволяє використати магнітофон, відеокамеру або фотоапарат, які забезпечують дійсність реєстрації спостережуваного.

Результати спостережень заносять у протокол реєстрації подій .

Протокол реєстрації подій на основі індикаторів відношення учасників конференції до виступаючого

Час

Елементи спостережуваної поведінки і реакції, які кодуються за номінальною шкалою

Примітки

а

б

в

г

д

е

є

ж

з

0-5 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Спостереження за поведінкою учасників зборів під час обговорення передбачених порядком денним питань

На порядок денний зборів “Активна участь у громадському житті ВУЗу – обов’язок кожного студента” були винесені виступи з наступних питань:

 1. Сучасний стан участі студентів у громадському житті ВУЗу.
 2. Напрямки, за якими студенти можуть приймати участь у громадському житті ВУЗу.
 3. Необхідність активізації участі студентів громадському житті ВУЗу.
 4. Студентське самоврядування і художня самодіяльність як основний метод участі у громадському житті.
 5. Відбір студентів до складу громадського активу Рівненського інституту ВМУРОЛ “Україна”.

Під час обговорення передбачених порядком денним питань проводилося спостереження за поведінкою як учасників конференції, так і слухачів, президії і всієї аудиторі загалом. Результати спостереження за поведінкою слухачів в аудиторії заносилися у таблицю відповідно по темах виступів.

Індикатори відношення учасників зборів до виступаючих шляхом прямого спостереження реакцій аудиторії

 

Елементи спостережуваної поведінки

Сила прояву реакції

(№ виступу : оцінка)

а) схвальні репліки, вигуки, оплески

б) несхвальні репліки і т. д.

в) вимога додаткової інформації

г) розмови, пов'язані з обговорюваним питанням

д) питання до виступаючого

е) відсутність реакції (нейтральне відношення)

є) заклики до дотримання порядку

ж) заклики до дотримання регламенту

з) розмови, тему яких визначити неможливо

и) сторонні розмови

і) заняття сторонніми справами

І:1; ІІ:4; ІІІ:2; ІV:3; V:2

І:4; ІІ:2; ІІІ:2; ІV:1; V:4

І:6; ІІ:6; ІІІ:4; ІV:4; V:1

І:6; ІІ:6; ІІІ:5; ІV:3; V:1

І:1; ІІ:1; ІІІ:1; ІV:2; V:4

І:2; ІІ:2; ІІІ:4; ІV:4; V:6

І:1; ІІ:1; ІІІ:1; ІV:1; V:1

І:1; ІІ:1; ІІІ:1; ІV:1; V:1

І:2; ІІ:2; ІІІ:3; ІV:5; V:6

І:2; ІІ:2; ІІІ:4; ІV:4; V:1

І:1; ІІ:3; ІІІ:3; ІV:5; V:5

Спостереження за частотою формалізованих подій по кожному виступу було занесено у протокол реєстрації подій.

Протокол реєстрації подій на основі індикаторів відношення учасників конференції до виступаючого

Час

Елементи спостережуваної поведінки

і реакції, за номінальною шкалою

Примітки

а

б

в

г

д

е

є

ж

з

и

і

0-5 хв.

1

2

1

1

1

5

1

1

12

14

1

аудиторія досить активна

6-10 хв.

4

2

1

1

2

20

4

4

16

14

7

багато сторонніх розмов

11-20 хв.

18

17

6

2

1

5

2

1

14

6

14

члени зборів

різко активізуються

21-29 хв.

7

1

4

15

17

6

1

1

2

5

2

практично відсутні

сторонні заняття

30-45 хв.

16

4

2

2

5

2

1

2

2

1

4

виникає багато питань,

особливо щодо

повноважень членів

студентського активу

у самоврядуванні

46-52 хв.

18

17

18

27

4

3

7

9

1

2

1

активна участь

у обговоренні кандидатур

усіх учасників зборів

2.3. Аналіз результатів спостереження

На основі результатів проведеного спостереження слід зробити ряд висновків відповідно до отриманих даних.

Зокрема, слід відзначити, що на початку проведення зборів спостерігалася значна кількість сторонніх розмов, учасники займалися сторонніми справами, здавалося, що питання, які розкриває виступаючий, нікого не цікавлять.

У середині зборів, на початку виступу щодо необхідності активізації участі студентів громадському житті ВУЗу, декілька студентів покинули аудиторію, що, очевидно, пояснювалося їх незацікавленням у тематиці зборів.

Однак починаючи з виступу щодо студентського самоврядування кількість сторонніх і не пов’язаних з тематикою зборів розмов різко скоротилася, з’явився інтерес до виступу, учасники почали активніше задавати питання виступаючим, що привело до деякого зрушення регламенту– загальний час виступів збільшився понад визначений.

Останній пункт порядку денного зборів - відбір студентів до складу громадського активу Рівненського інституту ВМУРОЛ “Україна викликав найбільшу активність аудиторії, учасники жваво обговорювали кандидатури між собою, задаючи кандидатам різноманітні запитання. При цьому спостерігалася практично 100% активність, занять сторонніми справами майже не було, розмови стосувалися лише обговорюваних питань.

Загалом слід відзначити, що тема конференції “Активна участь у громадському житті ВУЗу – обов’язок кожного студента” викликала зацікавлення студентів, в основному, з точки зору питань про студентське самоврядування, при цьому проблеми сучасного стану участі студентів у громадському житті мали низький рівень зацікавлення, а питання наапрямків участі у громадському життті зацікавили лише кількох студентів і практично не викликали інтересу, що свідчить про низький рівень зацікавленості студентів ВУЗу в художній самодіяльності. Найбільш гострою слід вважати питання про створення студентського активу ВУЗу, участі його членів у громадському житті, особливо щодо питань студентського самоврядування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Дворецька В. Г. Соціологія: навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2002.
 2. Іванова Т.В.. Методичні вказівки до виконання позааудиторних робіт з соціології для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. – Суми: СУМДУ, 2005.
 3. Оссовський В. Л. Громадська думка: спроба соціологічної інтерпретації. - К.: вид. ін-ту соціології НАН України, 1999.
 4. Сірий Є. В. Соціологія: спеціальні та галузеві соціології. - К.: МАУП, 2006.
 5. Соціологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. Г. Городяненка. - К.: Вид. центр “Академія”, 2004.
 6. Судас Л.Г. Социология общественного мнения // Социально-политический журнал. - 1995. - №1.
 7. Теремко В.І. Соціологія. - К.: Академвидав, 2002.

 

Фото Капча