Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація технічного обслуговування підйомного механізму автомобілів ЗіЛ-ММЗ 555

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

1. Загальна частина
2. Передові методи ТО автомобілів
2.1. Види ТО автомобілів
2.2. Методи ТО автомобілів
2.3. Потоковий метод ТО, його переваги
3. Технологічна частина
3.1. Технологічна послідовність виконання робіт при ТО підйомного механізму автомобіля ЗіЛ-ММЗ 555
3.2. Обладнання, яке використовують при ТО підйомного механізму автомобіля-самоскида ЗіЛ-ММЗ 555
3.3. Матеріали, які використовують при ТО підйомного механізму
4. Безпечні прийоми роботи. Організація праці на робочому місці
4.1. Охорона праці в країні
4.2. Раціональна організація робочого місця
4.3. Вимоги НОП до виробничих умов
4.4. Техніка безпеки при ТО підйомного механізму
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Автомобільний транспорт набуває дедалі більшого значення в народному господарстві .  Особливо він зручний при перевезенні вантажів на короткі відстані, при доставці їх до залізничних станцій, пристаней і портів, в обслуговуванні місцевого і сільськогосподарського вантажообороту.Вантажі які перевозить автотранспорт в основному є продукція сільського господарства, харчової і легкої промисловості та будівельні матеріали.                                                       

Розвиток автомобільного транспорту та його територіальна організація залежить від галузевої структури народного господарства, її територіальної організації, природних умов зокрема рельєфу.

Автомобільний транспорт на відміну від інших видів транспортних засобів є найбільш масовим та зручним, для перевезення вантажів та пасажирів на відносно невеликі відстані.Він володіє більшою маневреністю, хорошою пристосованістю і прохідністю в різних кліматичних та біологічних умовах.Автомобільний транспорт відіграє важливу роль у транспортній системі країни.Роботою автомобільного транспорту забезпечується нормальне функціонування підприємств. Понад 80 % всіх перевезених вантажів припадає на автомобільний транспорт. Щодня автобуси і легкові автомобілі перевозять десятки мільйонів людей.

У процесі експлуатації автомобіля його функціональні властивості поступово погіршуються внаслідок спрацювання, корозії, пошкодження деталей, утомленості матеріалу з якої її виготовлено, й таке інше…В автомобілі виникають різні несправності, дефекти що знижують ефективність його експлуатації. Для запобігання появ дефектів і своєчасного їх усунення їх роботи виконують як у разі потреби спричинені відмовою або несправністю, так і за планом через певний пробіг чи встановлений термін роботи рухомого складу.

На сьогодні буквально величезна кількість автомобілів заповнила вулиці міст і сіл.Щоб цей величезний автопарк перебував постійно у справному стані необхідна спеціальна служба з діагностики несправностей та ремонту автомобіля. Працівниками цієї служби є автослюсарі. Зазвичай це чоловіки. У завдання автослюсаря входить перш за все виявлення несправностей автомобіля, загальна оцінка стану автомобіля, а також подальший ремонт, регулювання і налагодження його механізмів.

 

Список використаних джерел: 
 1. "Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту", затв. Наказом Міністерства транспорту України № 102 від 30.03.98 р. [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]. - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0268-98
 2. Радин Ю. А. Справочное пособие авторемонтника : справочное издание / Ю. А. Радин, Л. М. Сабуров, Н. И. Малов. - М. : Транспорт, 1987. - 285 c.
 3. Афанасьев Л. Л. Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. Альбом чертежей / Л. Л. Афанасьев, А. А. Маслов, Б. С. Колясинский. – М. : Транспорт, 1980. – 216 с.
 4. Грибков В. М. Справочник по оборудованию для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей / В. М. Грибков, П. А. Карпекин. – М. : Россельхозиздат, 1984. – 233 с.
 5. Канарчук В. Є. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. В 3 кн. – Кн. 1 : Теоретичні основи. Технологія: Підручник / В. Є. Канарчук, О. А. Лудченко, А. Д. Чигринець. – К. : Вища школа, 1994. – 384 с.
 6. Канарчук В. Є. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. В 3 кн. – Кн. 2 : Організація, планування і управління : Підручник / В. Є. Канарчук, О. А. Лудченко, А. Д. Чигринець. – К. : Вища школа, 1994. – 383 с.
 7. Канарчук В. Є. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. В 3 кн. – Кн. 3 : Ремонт автотранспортних засобів : Підручник / В. Є. Канарчук, О. А. Лудченко, А. Д. Чигринець. – К. : Вища шк., 1994. – 495 с.
 8. Колесник П. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : Учебник для вузов / П. А. Колесник, В. А. Шейнин. – М. : Транспорт. 1985. – 325 с.
 9. Крамаренко Г. В. Техническое обслуживание автомобилей / Г. В. Крамаренко, И. В. Барашков. – М. : Транспорт, 1982. – 368 с.
 10. Лудченко А. А. Основы технического обслуживания автомобилей / А. А. Лудченко. – К. : Высшая шк., 1987. – 400 с.
 11. Техническая эксплуатация автомобилей : Учебник для вузов / Е. С. Кузнецов, В. П. Воронов, А. П Болдин и др.; под ред. Е. С. Кузнецова. - [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Транспорт, 1991. – 413 с.
9786
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).