Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація виробництва пельменів

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. ПІДПРИЄМСТВО У ПРОМИСЛОВІЙ СТРУКТУРІ ДЕРЖАВИ
 
Розроблене підприємство має назву «Як у мами» та відноситься до галузі харчової промисловості.
За організаційно-правовою формою – акціонерне товариство; за формою власності – юридична особа; за охопленням відтворювального процесу – виробниче; за розміром господарюючих одиниць – мале; за метою діяльності – орієнтоване на отримання максимальних прибутків; за ознакою законності –легальне; за наявністю обмежень – дозвільне; за новизною робіт і послуг – традиційне.
Метою діяльності підприємства є виробництво якісної продукції, а саме вареників та пельменів на натуральній основі, задоволення потреб споживачів в такій продукції і, як наслідок, отримання прибутку.
Підприємство спеціалізується на виробництві заморожених напівфабрикатів у тісті. До основних видів продукції, що виробляється на підприємстві можна віднести:
 • пельмені (російські, мамині, сибірські, уральські);
 • вареники (з сиром, з печінкою, з картоплею, з вишнями, з капустою);
 • піца (італійська, з грибами, з фруктами);
 • хінкалі;
 • млинці (з сиром, з фруктами);
 • м’ясні палички;
 • манти;
 • пиріжки
Головними задачами, що вирішуються є:
 • Виготовлення якісної продукції.
 • Надання робочих місць робітникам;
 • Схема організаційної структури підприємства зображена на рис.1.
 
Рис.1. Організаційна структура підприємства
 
2.ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА
 
2.1. Класифікація виробничих процесів
 
Виробничий процес складається з таких етапів:
 
 1. Закупка, приймання та оцінка якості сировини.
 2. Підготовка та налаштування обладнання.
 3. Підготовка сировини.
 4. Змішування компонентів.
 5. Приготування тіста.
 6. Формування напівфабрикатів.
 7. Поточний контроль.
 8. Шокова заморозка 
 9. Галтовка заморожених напівфабрикатів.
 10. Вихідний контроль якості продукції.
 11. Підготовка пакувальних матеріалів.
 12. Пакування в споживчу тару.
 13. Пакування в транспортну тару.
 14. Транспортування продукції на склад.
 15. Переробка відходів.
 
Усі виробничі процеси підприємства «Як у мами» в залежності від їх ролі у виробництві продукції можна поділити на основні (безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції), допоміжні (пов’язані з обслуговуванням виробництва) та підсобні (забезпечують виконання основних і допоміжних) наступним чином:
 
Таблиця 2.1
Класифікація виробничих процесів
 
2.2 Визначення оптимального виду руху предметів праці
 
Основні операції виробничого циклу та їх тривалість з розрахункуотримання 100 кг готової продукції наведені в табл.2.2.
 
Таблиця 2.2
Тривалість основних операцій виробничого циклу
 
Такі операції як: 
 • закупка, приймання та оцінка якості сировини.
 • підготовка та налаштування обладнання.
 • підготовка пакувальних матеріалів.
 • пакування в споживчу і транспортну тару. 
 • транспортування продукції на склад
 • переробка відходів 
не включені до спеціалізованого виробничого циклу.
 
Оптимізація включає побудову графіків та розрахунок тривалості виробничих циклів при послідовному, паралельному, змішаному та синхронізованому видах руху, і, на основі отриманих даних, створення оптимального ВРПП. 
Розрахуємо тривалість виробничого циклу для кожного ВРПП при виготовленні двох партій продукції.
1) Послідовний ВРПП
Сутність послідовного виду руху полягає в тому, що кожна подальша операція починається тільки після закінчення виготовлення всієї партії предметів праці на попередній операції.
 
Рис. 2.2.1. Графік послідовного ВРПП
 
Тривалість виробничого циклу при послідовному ВРПП розраховується за формулою:
 
2) Паралельний ВРПП
Паралельний вид руху предметів праці – кожен виріб з попередньої стадії передається на наступну стадію індивідуально, не очікуючи інші вироби.
 
Рис. 2.2.2. Графік паралельного ВРПП
 
3) Синхронізований ВРПП
Синхронізований вид руху предметів праці – окремий випадок паралельного ВРПП, характеризується постійним ритмом процесу. Ритм – це проміжок часу між запуском у виробництво 2-ох одиничних виробів на будь-якій операції.
 
Рис. 2.2.3. Графік синхронізованого ВРПП
 
Таким чином послідовний ВРПП вимагає збільшення тривалість обробки. Паралельний ВРПП потребує збільшення кількості працюючих, та зміни режиму роботи підприємства. Синхронний ВРПП потребує багато додаткових одиниць обладнання та працівників, дозволяє виготовити велику кількість продукції, але на таку велику кількість важко знайти попит, та наше обладнання коштує досить дорого для закувлі його у таких кількостях.
Томудля нашого підприємства оптимальним є змішаний вид руху предметів праці. Тоді в нас один робочий цикл проходитиме за одну робочу зміну, тобто за один робочий день.І в нас є потреба лише у одній зміні бригади апаратчиків та вантажників.
 
Рис. 2.2.4. Оптимізований ВРПП
 
 
ТВЦ=145 хв
 
2.3. Середньорічні показники роботи підприємства
 
Для розрахунку тривалості виробничого циклу використовують термін середньорічної тривалості виробничого циклу, яка розраховується за формулою:
 
24 – тривалість доби;
Дк – кількість діб у календарому році;
ТВц – тривалість виробничого циклу фактична;
Т – тривалість роботи підприємства протягом доби;
Др – кількість робочих днів у календарному році.
 
Річний випуск продукції.
За один цикл підприємство випускає 2 партії, кожна містить 100 кг готової продукції.
Таким чином, у рік підприємство випускає:
M = 2·100·230=46000 кг = 46 т
 
2.4. Кількість працівників і обладнання
 
Кількість залученого у виробництво обладнання визначимо за допомогою схеми оптимального руху предметів праці.
Таблиця 3.4.1
Кількість одиниць обладнання
 
Кількість працюючих на виробництві визначимо, використовуючи схему обраного ВРПП. Згідно неї складемо таблицю персоналу, а також наведемо підрахунки щодо кількості робітників (явочної та засписком):
 
Персонал
Таблиця 2.4.1
 
Кількість працюючих за списком: Чсп = 20
Кількість працюючих явочна: Чяв = 17
Підприємство працює в одну зміну (10 год.) 5 днів на тиждень з9:00 до18:00, окрім апаратників для обслуговування технологічного процесу,які працюють з 7:30 до 16:30, та охоронців, які працюють по змінно ( 24 години) Підприємство не працює у січні.
Перерва працівників виробничого цеху, лабораторії, складу, а також головного інженера-тегнолога становить по 30 хв два рази за одну робочу зміну і відбувається в процесі виробництва в можливий для цього час.
Перерва всіх інших працівників становить 1 год.( з 12:00 до 13:00).
Наведемо графік змінності для працюючих (окрім охоронців):
 
Охоронці заступають на одну зміну на 24 години. Наведемо графік змінності для охоронців:
 
2.5. Контроль виробництва
 
На виробництві виконуються вхідний, проміжний та вихідний контролі.
Об’єктом вхідного контролю є сировина і матеріали, обладнання та працівники. Аналіз проб сировини, які надходять зі складу,виконують працівники лабораторії.Сировиною для процесувиготовляння фаршу є жир-чирець(яловичий та свинний), цибуля і часник. Аналіз сировини виконують хімічними методам, де аналізують наявність домішок, чистоту та свіжість продукту, що поставляється.Контроль проводиться одразу після поставки сировини.Результати записуються в базу даних ПК та ведеться журнал вхідного контролю.
Технологічне обладнання перевіряється на стадії його закупки, та кожної робочої зміни перед запуском технологічної лінії,апаратником для обслуговування технологічного процесу, оператором або головним інженером-технологом.
На стадії вхідного контролюпроходять перевірку на відповідність паспортним данимтара та пакування. Цей контроль якості виконується апаратник фасувальної та пакувальної машин.
Працівники проходять вхідний технічний контроль, який визначає відповідність їх до їхнього кваліфікаційного рівня. Виконується він головним інженером-технологом.
Всі результати вхідного контролю записуються в базу даних ПК тажурнал вхідного контролю.
Об’єктом проміжного контролю якості є напівфабрикат і технологічний процес. Проміжний контроль якості, який здійснюється працівником лабораторії, включає в себе визначення масової частки жиру, масової частки сухих речовин. Крім цього в даному технологічному процесі дуже велике значення має контроль температури на кожній стадії процесу. Цей контроль ведеться оператором та апатниками для обслуговування технологічного процесу. Результати записуються в базу даних ПК та у журнал поточного контролю.
Об’ктом вихідного контролю є готовий продукт. Вихідний контроль проводиться при отриманні кожної нової партії продукту працівником лабораторії. Перевіряють температуру замороження готового продукту, його структуру та форму.
За технічним рівнем, усі стадії контролю, якіпроводятьсяпрацівниками лабораторії та апаратник фасувальної та пакувальної машин є ручними . За параметрами, що визначаються, проводиться якісний та візуальний аналіз. За ступенем охоплення об’єктів –поопераційний. За об’ємом – вибірковий.
Стадії контролю, які проводяться апаратником для обслуговування технологічного процесу, оператором або головним інженером-технологом за технологічним рівнем є автоматизованими. За параметрами, що визначаються, проводиться візуальний аналіз. За ступенем охоплення об’єктів – поопераційний. За об’ємом – суцільний.
 
3. Матеріальна, документальна та організаційна підготовка виробництва
 
3.1. Баланс споживання оборотних фондів
 
Таблиця 4.1.1
Витрати сировини на 1 кг готової продукції
 
Добові витрати на картонні коробки для транспортування морозива становлять 5 грн ( 20 коробок вартістю 0,25 грн).
Річні витрати на картонні коробки для транспортування пельменей: 
N=5·230=1150 грн
Всього на річний випуск продукції необхідно затратити на сировину: 
V = 46000·35,64 + 1150 =1640590 грн/ рік
Витрати сировини на виробництво одного кілограма пельменів:
Vод. = 16400590/ 46000= 35,67 грн/ од.
Сумарні витрати на електроенергію за рік складають – 1000000 грн
 
Витрати на електроенергію на виробництво одного кільграма пельменів:
Цел од. = 1000000/46000 = 21,74 грн/од.
 
 
Таблиця 4.1.2 
Баланс споживання оборотних фондів на виробництво 1 кг пельменів
 
3.3. Калькуляція на продукцію
ОФ = 1260000грн.
 
Таблиця 4.3.2 - Заробітна плата працівників:
Місячні витрати на заробітну платуЗП = 80300 грн/міс
Річні витрати на заробітну плату ЗП = 80300•12 = 963 600грн/рік
Нарахування на заробітну працю НЗП = 0,37*963600 =356532 грн/рік
 
Таблиця 4.3.3
Сукупні витрати по підприємству
 
3.4.Розрахунок техніко-економічних показників
 
ОбФ = 2640590грн/рік
ОФ =1260000 грн.
Річна собівартість продукції:
С = ОбФ + А = 2640590+269695=2910285грн/рік.
Запланована ринкова ціна однієї пачки пельменів (1000 г):
Ц =80 грн/шт.
Црік = 46000*80=3680000 грн/рік.
Розрахуємо прибуток за рік:
П = Црік – С = 3680000 –2910285 = 769715 грн/рік.
К = ОФ+ОбФ = 2640590+1260000=3900590 грн
Рентабельність підприємства:
Р = (П/С)·100% = (769715/2910285)•100% =26,45 %
Визначимо період повернення капіталовкладень за формулою Тпон = К/П
Тпов = К/П = 3900590/769715 =5,07 років
Е = П/К = 0,197
ФВ = Црік/ОФ=3680000/1260000=2,92 грн/грн
ФЄ = 1/ФВ = 1/2,92= 0,342грн/грн
Зведена таблиця
 
ВИСНОВКИ
 
В дані розрахунково-графічній роботі була створена організація малого підприємства з випуску заморожених напівфабрикатів в тісті «Як у мами», зокрема пельменів «Мамині», які виготовляється з якісного фаршу на основі яловичини і свинини, без додавання ароматизаторів, барвників та консервантів, використовуючи тільки високоякісне м’ясо, унікальну рецептуру та передові технології. Було розроблено організаційну структуру, визначено оптимальний рух предметів праці, розроблено графік змінності для персоналу, створено документальну базу: паспорт якості на продукцію, калькуляцію на продукцію, посадову інструкцію. Крім цього булирозраховані техніко – економічні показникироботи підприємства, з яких випливає, що вкладання коштів в дане виробництво є доцільним, так як Е=0,197, Тпов =5,07 років, також підприємство має досить не поганий показник ефективності роботиР=26,45%.
Фото Капча