Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація збуту на торговельному підприємстві

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Організація продажу на торговельному підприємстві 
1.1. Збут товарів як основний етап діяльності підприємства
1.2. Планування стимулювання продажу товарів
2. Основні заходи стимулювання продажу на роздрібному підприємстві
3. Послуга як об’єкт стимулювання
4. Маркетинговий підхід до стимулювання продажу на роздрібному торговельному підприємстві
4.1. Персональний продаж
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Сьогодні, коли Україна починає виходити з тривалої економічної кризи, багато підприємств знаходяться на грані банкрутства, ті ж, які працюють, в основному виробляють продукцію, яка не задовольняє запити споживачів.

На мій погляд, однією з причин такого важкого положення є відсутність раціонально організованої й ефективно функціонуючої системи збуту на підприємствах, необхідність якої сьогодні диктується умовами ринку, а тому тему роботи, зважаючи на стан ринку, є дуже актуальною. 

Метою роботи є організація забезпечення стимулювання системи збутової діяльності на обраному підприємстві.

Відповідно до мети визначено наступні завдання роботи:

 • вивчення та аналіз можливих шляхів збуту товарів;
 • аналіз впливу реклами та мотивації працівників на динаміку збуту;
 • визначення шляхів оптимізації всіх напрямків діяльності підприємства щодо покращення збуту товарів.

Проблемою формування мереж збуту займалося і займається багато вчених-маркетологів, менеджерів тощо. Це питання є достатньо добре вивченим, однак, зважаючи на постійний розвиток ринку, з’являються все нові види товарів, а відповідно – нові канали їх збуту. Тому джерельною базою виконання роботи стали праці як вітчизняних, так і закордонних вчених, зокрема, Дж. Еванса, Б. Бермана, Ф. Котлера, І. С. Дараховського, І. П. Черноіванова та ін. Особливо слід відзначити матеріали навчального посібника “Комерційна справа” за ред. Ф. Г. Панкратова та Т. К. Серьогіної.

Сьогодні слід усвідомити, що продаж товару є представленням його цінності споживачеві. Багато компаній наймають професійних торгових представників, але активну участь у процесі продажів повинні приймати більшість менеджерів, особливо керівники вищої ланки. Необхідно знаходити нові джерела цінності продукту, допомагаючи клієнтам збільшувати їхній валовий прибуток і підвищуючи задоволення від покупки. 

Постачальник повинен стати консультантом, здатним проаналізувати ринки і виробничий процес клієнта, визначити нові можливості свого чи бізнесу заходу для збільшення продуктивності компанії покупця. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Баркан Д. І. Управление фирмой в условиях рынка.-Л.:Аквилон.1991.
 2. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности.-М.:Финансы и статистика.-1994.
 3. Економіка торгівлі:підручник для вузів.-М.:Економіка.-1990.
 4. Коваленко В.В. Повышение эфективности комерческой деятельности торговых предприятий и организаций.-К.:Вища школа.-1990.
 5. Осипова Л.В. Синяева И.М. Основы комерческой деятельности:Учебник для вузов.-М.: Банки и биржи,ЮНИТИ.-1997.
 6. Панкратов Ф. Г.,Серьогіна Т. К. Комерційна справа. – Рівне: Вертекс, 2001.
 7. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення:Постанова Кабінету Міністрів України //Урядовий кур’єр.-1995.-21 лютого.
 8. Скотт Д.Г. Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом / Пер. с англ. – К.: Внешторгиздат, 1992.
 9. Ушакова Н.М. Кукурудза Л.А. Головачук Т.І. Олейник С.І. Економічна стратегія діяльності торгового підприємства в умовах ринкової економіки.-К.:КТЕІ.-1993.
 10. Ушакова Н.М. Кукурудза Л.А. Управління прибутком торговельного підприємства.Конспект лекцій.-К.:КТЕІ.1993.
4680
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).