Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тивонюк Н. А.
 
Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі
 
Основне завдання сучасної освіти – виховання громадянина суспільства, який є інтелектуально і духовно багатою, гармонійно розвиненою, національно свідомою, соціально адаптованою особистістю, здатною вирішувати складні проблеми, які ставить перед нею життя.
Великі можливості в цьому мають позашкільні навчальні заклади, які покликані задовольнити запити суспільства у формуванні соціальних компетенцій дітей та підлітків.
Ураховуючи актуальність проблеми формування соціальної компетентності вихованців позашкільних закладів, педагогічний колектив Гощанського районного центру дітей, юнацтва та молоді обрав для дослідження тему «Моделювання умов формування соціальної компетентності особистості вихованця позашкільного навчального закладу на різних рівнях соціалізації».
Для реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи було проаналізовано літературу з теми дослідження, вивчено існуючий досвід, розроблено систему організаційно-педагогічних умов, виявлено критерії на рівні сформованості соціальної компетентності, підготовлено методичні рекомендації з проблеми формування соціальної компетентності вихованців позашкільного навчального закладу на різних рівнях соціалізації.
Розроблена модель формування соціальної компетентності вихованців спирається на соціальне замовлення щодо компетентної, конкуретно спроможної особистості зі сформованим світоглядом і громадянською позицією.
Тісна співпраця зі службами сім’ї, дітей та молоді Гощанської райдержадміністрації, Гощанською районною радою, державними установами, організаціями, приватними підприємцями, громадськими організаціями, колегією відділу освіти, районним центром зайнятості населення сприяє успішному формуванню соціальних компетенцій вихованців нашого центру. У процесі розробки змісту освітнього процесу необхідним виявився аналіз навчальних планів, програм творчих об’єднань, організаційно-масової роботи з метою посилення їх соціальної спрямованості.
У закладі були розроблені структурно-логічні моделі кожного структурного підрозділу закладу, внесені зміни у методику здійснення навчально-виховного процесу, в організацію і проведення масових заходів. У результаті цієї діяльності розроблено технологію написання сценаріїв, яка апробована для різних видів масових заходів та різної тематичної спрямованості; створені необхідні умови для реалізації дитячих громадських ініціатив через діяльність дитячого самоврядування – Районної ради старшокласників та районної дитячої громадської організації «Козаченьки»; розроблена система методичного забезпечення фахового зростання педагогів, яка включає функціонування методичних об’єднань, семінарів-практикумів, надання індивідуальних консультацій, підготовку методичних розробок, рекомендацій, пам'яток для керівників гуртків та ін.
Діяльність психологічної служби закладу здійснюється у таких напрямах: робота з педагогічним колективом для попередження «синдрому професійного вигорання», адаптація вихованців у позашкільному закладі, підтримання позитивного мікроклімату в творчих об’єднаннях. Разом з тим, психологічна служба не залишилася осторонь від вивчення проблеми формування соціальної компетентності вихованців. Один із напрямів діяльності служби – вивчення впливу масових заходів, які проводяться у закладі, з метою формування соціальної компетентності вихованців.
За результатами дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу підготовлено посібник «Методичні рекомендації з формування соціальної компетентності особистості вихованця позашкільного навчального закладу на різних рівнях соціалізації».
 
Список використаної літератури
 
  1. Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологического анализа / А. Л. Андреев // Педагогика. – 2005. – №4.
  2. Бутнікова Т. В. Ціннісний вимір соціалізації учнів / Т. В. Бутнікова // Педагогіка і психологія, 1997. – №14.
  3. Вовковінська Н. В., Дорошенко Ю. О., Забродська Л. М. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Н. В. Вовковінська, Ю. О. Дорошенко, Л. М. Забродська; за ред. В. М. Мадзігона, Ю. О. Дорошенка. – К. : Педагогічна думка, 2003. – 276 с.
  4. Гаврилюк В. Ю. Творча активність старшокласників як психолого-педагогічна проблема / В. Ю. Гаврилюк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – К., 2005. – Вип. 8. – Кн. 1. – С. 95-100.
  5. Дементієвська Н. П., Морзе Н. В. Комп'ютерні технології для розвитку учнів та вчителів / Н. П. Дементієвська, Н. В. Морзе; за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука// Інформаційні технології і засоби навчання: зб. наук. праць. – К. : Атака, 2005. – С. 76-95.
  6. Залевський Ю. Модель процесу виховання в закладах освіти / Ю. Залевський // Відкритий урок. – 2006. – №8.
  7. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методи, програми, процедури: навчальний посібник [для вищої школи] / С. Д. Максименко. – К. : Наукова думка, 1998.
  8. Паращенко Л. І. Технологія формування ключових компетентностей у старшокласників: практичні підходи / Л. І. Паращенко. – К. : «К. І. С», 2004.
  9. Соціально-педагогічні основи діяльності позашкільних закладів у сучасних умовах гуртків науково-технічного напряму: науково-методичний посібник / А. Й. Сиротенко, Г. П. Пустовіт, В. В. Мачуський [та ін. ]. – К. : Грамота, 2005. – 80 с.
Фото Капча