Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Юрченко О. В.
 
Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності вихованців
у позашкільному навчальному закладі
 
Освіта завжди була важливою сферою суспільного життя. Саме через неї кожне суспільство прагне передати нащадкам знання та досвід попередніх поколінь, розвивати в особистості такі риси, які вважає необхідними. Цю мету суспільство переважно реалізує через навчальні заклади, у тому числі і позашкільні. Тут під керівництвом педагогів здійснюється навчально-виховний процес, від результату якого й залежить виконання суспільного замовлення.
Основне завдання позашкільних навчальних закладів – формування соціальної компетентності вихованців, учнів, слухачів, здатних успішно діяти в реальних життєвих ситуаціях, вміння практично використовувати набутий соціальний досвід. Сучасна освітня парадигма робить акцент не на процесі навчання, а на його результативності: від напрямку орієнтації особистості в соціумі – до готовності жити у суспільстві.
Під час експериментального дослідження нами було підтверджено дієвість процесу формування соціальних компетенцій вихованців позашкільних закладів через спеціально організований процес соціальної реабілітації.
Важливим завданням для позашкільного навчального закладу є створення таких організаційно-педагогічних умов, які забезпечують адаптацію вихованців до суспільних змін, можливість інтеграції у соціум, виявлення активної життєвої позиції, формування умінь позитивного сприйняття навколишнього світу та себе самого, відновлення втрачених реальних або потенційних можливостей бути рівноправним громадянином у своїй сім’ї, дитячому колективі, державі. Спираючись на досягнення психолого-педагогічної науки та кращий педагогічний досвід, педагогічний колектив Радивилівського районного Будинку школяра модернізував навчально-виховний процес, науково-методичну роботу, управлінську діяльність, підпорядковуючи свою діяльність створенню соціально-педагогічної системи із соціальної реабілітації вихованців.
Реалізовуючи завдання дослідницької діяльності ми переконалися, що соціальна реабілітація вихованців ПНЗ є процесом, який має на меті відновлення важливих функцій життєдіяльності дитини у суспільстві через соціалізацію та адаптацію до існуючих соціальних умов, інтеграцію дитини у суспільство. У процесі дослідження ми прийшли до висновку, що соціальна реабілітація вихованців позашкільного навчального закладу спрямована на подолання чи послаблення проблем у сфері спілкування, міжособистісної взаємодії, зокрема конфліктності, комунікативних труднощів, замкнутості, шкільної неуспішності, низької або завищеної самооцінки, пасивно-агресивної поведінки, шкідливих звичок, дитячих лінощів, схильності до депресивних станів. Вирішення окреслених проблем у процесі науково-експериментальної роботи обумовило реалізацію таких напрямів діяльності: упровадження у виховний процес інноваційних технологій, організація творчої діяльності дітей та підлітків, здійснення педагогічного супроводу розвитку вихованців. Такі напрями діяльності були спрямовані на формування соціальних компетенцій: комунікативної, пізнавальної, активної життєвої позиції, адекватної соціальної поведінки, позитивного самосприйняття, трудової, здорового способу життя.
Створені організаційно-педагогічні умови у Радивилівському районному Будинку школяра сприяють не лише засвоєнню вихованцями певних знань та умінь, а й розвитку здатності самостійно здобувати необхідні знання, творчо мислити, співпрацювати та спілкуватися на основі толерантності, гуманізму з людьми різних соціальних груп, накопичувати власний життєвий досвід, приймати відповідальні рішення, повноцінно реалізувати себе в соціумі, який постійно змінюється. Важливими складовими організаційно-педагогічних умов єреалізація проектів: «Різдвяні дзвіночки», «Створи країну творчості», «Технічний бумеранг», «Сходинки до Олімпу»; організація колективних творчих справ: «Корінням у життя, віттям – у мистецтво», «З невеликого струмка починається ріка», «Модель майбутнього БШ», «День захисту дітей», на гостинах у «Гончарика», «Веселковий ярмарок»; упровадження комплексних програм: «Шлях до мети», «Талантами земля багата», «Моя країна – Україна», «В здоровому тілі – здоровий дух», «Знай і користуйся своїми правами» та інші.
Головним завданням соціально-педагогічної реабілітації у ПНЗ є освіта на засадах педагогіки життєтворчості, при якій здійснюється вироблення механізмів розвитку життєвої компетентності особистості дитини щодо всіх сфер життєдіяльності (здоров'я, побут, спілкування, освіта, творчість, праця, дозвілля тощо). Позашкільний навчальний заклад має вчити кожну дитину складати свій життєвий проект, пізнавати саму себе та навколишній світ, адекватно оцінювати власні можливості і здібності, визначати життєвекредо, здійснювати рефлексію, планувати, організовувати власне життя щодо досягнення прийнятих цілей, тобто інтегруватися в соціум.
 
Список використаної літератури
 
  1. Александровская Э. М. Психологическое сопровождение школьников / Э. М. Александровская. – М. : Академия, 2002. – 208 с.
  2. Уплив емоційних факторів на соціально-психічну адаптацію // Практична психологія та соціальна робота. – К. : Социс, 2007. – №3.
  3. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»№2558-III від 21. 06. 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №42. – С. 213.
  4. Комплексна соціальна реабілітація вихованців інтернатних закладів: матеріали Обласної науково-практичної конференції (11 березня 2004 р.) – Долинськ, 2004 – 149 с.
  5. Масенко В. В., Софій Н. З. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: науково-методичний збірник / В. В. Масенко, Н. З. Софій. – К., 2007. – 180 с.
  6. Методи оцінки та самооцінки стресових станів// Практична психологія та соціальна робота. – К. : Социс, 2007. – №5.
Фото Капча