Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні аспекти зворотнього зв’язку та його суть

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Визначення поняття “зворотного зв’язку”
2. Особливості структури зворотного зв’язку
3. Використання зворотного зв’язку у процесі спілкуванні
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Якщо підійти до сприйняття людини людиною в аспекті динаміки, а не як до одноактного процесу, то важливою ланкою всієї цієї системи виявляється механізм так званого зворотного зв'язку. Мається на увазі одержання суб'єктом сприйняття від партнера по спілкуванню відомостей щодо того, як і яким чином він сприйнятий. Зворотним зв'язком виступає будь-яка інформація, пряма або непряма, відстрочена або моментальна, яку людина одержує від реципієнта (або реципієнтів), своєї поведінки, свого вигляду, відомостей про самого себе. У цьому випадку сприймаюча особа виступає комунікатором зворотного зв'язку, а та, яку сприймають – як її реципієнт.
Відсутність психологічних стимулів свідчить про те, що контакт порушений. Психологічний зворотний зв'язок є настільки важливим для людини, яка вступає у спілкування, що його переривання сприймається як покарання на суб'єктивному рівні сприйняття. Педагогічні концепції, які базуються на принципах біхевіоризму, містять у собі уявлення про переривання психологічного зворотного зв'язку як один з найдієвіших заходів впливу на дитину. Відсутність зворотного зв'язку у процесі спілкування може сама по собі виступати комунікативним бар'єром. Форми прояву зворотного зв'язку в різних системах спілкування досить різноманітні. Зворотний зв'язок може носити форму не тільки слова, але й посмішки, потиску руки, збентеженого погляду, гарного обіду для чоловіка, покарання сина батьком або результату контрольної роботи в класі. Зворотний зв'язок можна розглядати як у широкому змісті (у якості одного з основних принципів функціонування будь-якої складної організаційної системи), так і у вузькому (як необхідний компонент комунікативної взаємодії).
Результат спілкування багато в чому визначається вмінням (на рівні навичок) використовувати прийоми формування успішного зворотного зв'язку. Той, хто бере на себе ініціативу у формуванні зворотного зв'язку, стає лідером у комунікативному впливі.
 
1. Визначення поняття “зворотного зв’язку”
 
Зворотний зв'язок – це процес одержання інформації про стан партнера по спілкуванню з метою поліпшення спілкування і досягнення бажаного результату. Зворотний зв'язок у системному мисленні має точне значення – інформація з виходу системи подається на вхід, або повертається для того, щоб вплинути на наступну дію.
Тобто, будь-які дії супроводжуються наслідками, які людина усвідомлює, і тими, які вона не усвідомлює, і ці наслідки впливають на її наступні дії. Замість прямолінійного мислення за моделлю “причина-наслідок” системне мислення займається петлями і колами. Зворотний зв'язок при цьому визначає відносини між різними частинами системи.
Змістовні і формальні характеристики зворотного зв'язку в міжособистісному сприйнятті досить різноманітні, при цьому з погляду на його зміст можна виділити три його види:
комунікатор зворотного зв'язку прямо передає, описує своє сприйняття реципієнта зворотного зв'язку;
комунікатор зворотного зв'язку висловлює своє відношення, установку до поведінки сприйманої особи;
комунікатор зворотного зв'язку дає інтерпретацію сприйманому, приписуючи, зокрема, певний мотив поведінці, яку він спостерігає.
У процесі сприйняття людини людиною зворотний зв'язок може набувати різних форм, зокрема:
вербальна і невербальна, тобто зворотній зв’язок виражається у слові або жесті, погляді тощо;
оцінним і безоцінним, який походить від конкретного;
загальним або специфічним стосовно поведінки людини;
емоційно забарвленим без емоційного забарвлення з боку комунікатора.
Зворотний зв'язок є найважливішим механізмом будь-якого виду навчання. Одержувані за допомогою нього відомості дозволяють, зокрема, робити корекцію, коли це виявляється необхідним у процесі навчання. Функція корекції, виконувана зворотним зв'язком, досить істотна і у контексті сприйняття людини людиною. Однак у цьому випадку дані зворотного зв'язку використовуються у більш широкому спектрі призначень, що можна спостерігати на прикладі розвитку адекватного уявлення людини про саму себе.
 
2. Особливості структури зворотного зв’язку
 
Реалізація зворотного зв'язку у ситуаціях сприйняття людини людиною пов'язана з вирішенням, насамперед, наступних проблем. Передбачається, що людині надходять від партнера по спілкуванню відомості про те, як партнер представляє її собі, і що людина сприймає цю інформацію. Однак спілкування часто протікає таким чином, що передача і одержання зворотної інформації у процесі міжособистісного сприйняття зіштовхується з цілим рядом проблем, які роблять зворотний зв'язок неефективним, можуть призводити до збоїв у досягненні взаєморозуміння, а, отже, спілкування стає поверхневим, незадовольняючим, а інколи і фруструючим його учасників.
Факторами, які спричиняють неефективність зворотного зв'язку, є наступні:
зворотний зв'язок виявляється неінформативним. тобто реципієнт зворотного зв'язку не одержує реальної інформації про те, як його сприймає комунікатор зворотного зв'язку (відбувається збій у_ланці передачі зворотного зв'язку;
інформація, яка надходить від комунікатора зворотного зв'язку, не сприймається, відривається реципієнтом або сприймається перекручено (відбувається порушення у ланці одержання зворотного зв'язку).
Такі прогалини процесі передачі-прийому зворотного зв'язку обумовлюються дією різних факторів. Наприклад, комунікатор зворотного зв'язку не має у своєму розпорядженні достатніх даних про реципієнта, і тому його зворотний зв'язок не містить реальної інформації; або реципієнт зворотного зв'язку з якихось «технічних» причин виявляється не в змозі прийняти відправлені повноцінні відомості. Ланка передачі зворотного зв'язку і ланка його одержання – не є рівноцінними з погляду їх впливу на кінцевий результат. Виявляється, що одержання зворотного зв'язку значною мірою визначається тим, як ми
Фото Капча