Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні документи, що регламентують діяльність психологічної служби

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Характеристика основних документів, якими регламентується діяльність психологічних служб в Україні
 2. Аналіз Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України як основоположного документа
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими тенденціями. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівники психологіч-ної служби системи освіти повинні забезпечити умови, які б сприяли розвиткові індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню у неї готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання. 

Психологічну службу системи освіти необхідно розглядати як багаторівневу організаційну систему, яка включає основні структурні одиниці і забезпечує надання ефективної психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу. Спектр завдань на різних рівнях функціонування цієї системи має бути диференційованим. При цьому цільовий напрямок діяльності психологічної служби залишається єдиним.

Психологічна служба в системі освіти - це сукупність закладів, установ, підрозділів і посад, що складають єдину систему, основу якої становлять фахівці у сфері практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги, методисти, директори (завідувачі) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби.

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України [8], Законами України «Про освіту» [5], «Про загальну середню освіту» [4], «Про професійно-технічну освіту» [6], «Про вищу освіту» [7], «Про позашкільну освіту» [1], «Про дошкільну освіту» [3], іншими нормативно-правовими актами, Положенням про психологічну службу системи освіти України, Концепцією розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 р. та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон   України   «Про   позашкільну   освіту   (від   22.06.2000   р.№ 1841-III).
 2. Закон України «Про дошкільну освіту (від 11.07.2001 р. № 2628-ІП).
 3. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (від 11.01.05).
 4. Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 р. №651-XIV).
 5. Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХП).
 6. Закон України «Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 р.№ 103/98-ВР).
 7. Закон України «Про вищу освіту» вiд 17.01.2002 № 2984-III.
 8. Конституція України.
 9. Лист МОН України №   1/9-448  від 27.07.07  «Про  проведення психологічних  та  соціологічних досліджень  серед учасників  навчально-виховного процесу».
 10. Лист МОН України №   1/9-479 від   15.08.07  «Про  нормативи чисельності  практичних  психологів  та  соціальних  педагогів  навчальних закладів».
 11. Лист МОН України №  864  від 28.12.2006  «Про  планування діяльності   та   ведення   документації   соціальних   педагогів,   соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».
 12. Лист МОН України № 1/9-667 від 23.08.06 «Про вжиття вичерпних заходів,  спрямованих  на дотримання законодавства  щодо  захисту  прав неповнолітніх».
 13. Наказ МОН України № 844 від 25.12.2006 «Про вжиття додаткових заходів  щодо  профілактики  та  запобігання  жорстокому  поводженню  з дітьми».
 14. Про    затвердження    Положення    про    психологічний    кабінет дошкільних,   загальноосвітніх   та   інших   навчальних   закладів   (наказ   від 19.10.2001р. №691).
 15. Про   затвердження   «Стратегії  розвитку   психологічної   служби системи освіти України на період до 2008 р.» (наказ від 17.09.2004 р. № 734).
 16. Про  затвердження  Положення про  експертизу  психологічного  і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ від 20.04.2001 р. № 330).
 17. Про  затвердження  Типового  положення  про  центри  практичної психології і соціальної роботи (наказ від 15.08.2000 р. № 386).
 18. Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи  освіти України» (наказ від 12.05.2004 р. № 386).
 19. Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи  освіти України (наказ від 07.06.2001 р. № 439).
 20. Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 08.12.2005 р. № 1/9-701).
 21. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р. № 1/9-352).
 22. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за №1/9-352).
 23. Бітянова М. Р. Психолог у школі : зміст діяльності і технології / М. Р. Бітянова. – К. : Главник, 2007. – 160 с.
 24. Бобіна Ю. Ведення обліково-звітної документації шкільного психолога / Ю. Бобіна // Управління школою, 2007. – № 14-15. – С. 2-7.
 25. Діяльність психологічної служби: методичні та етичні акценти : методичний посібник / упорядник К. М. Муліка. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 156 с.
 26. Документація психолога / упорядник Т. Гончаренко. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 120 с.
 27. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Шкільний світ. –  2008. – 256 с. 
 28. Панок В. Г., Цушко І. І. Стратегія розвитку психологічної служби системи освіти України: методичний посібник / В. Г. Панок, І. І. Цушко. – К. : Ніка-Центр, 2004. – 128 с.
 29. Панок В.Г., Острова В.Д. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти). – К.: «Освіта України», 2010. – 230 с.
 30. Пєтушкова Л. А., Аносова А. В. Методичні рекомендації щодо організації і змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти / Л. А. Пєтушкова, А. В. Аносова / за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. – Ч.1. – С. 43-51.
 31. Романова Н.Ф. Психологічні служби системи освіти в Україні: перспектива та особливості розвитку // «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 3, 2008. – С. 94-102.
4083
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).