Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні етапи розвитку українських грошей

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Виникнення перших грошей на території України та їх розвиток
1.1. Основні розмінні номінали XІV-XV cтоліть
1.2. Грошовий обіг України під владою Литви та Польщі
2. Гроші Української Народної Республіки 1918-1929 рр.
2.1. Емісії паперових грошей Українською Центральною Радою
2.2. Паперові гроші України за гетьманату П. П. Скоропадського
2.3. Емісії паперових грошей Українською Директорією
3. Грошова система за часів радянської влади
3.1. Гроші і грошова реформи 1919-1924 р.
3.2. Реформи 1920-60 рр.
4. Гроші сучасної України
4.1. Хронологія введення в обіг гривневих банкнот
4.2. Загальний опис сучасних українських грошових знаків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Останніми роками, у зв’язку з введенням української національної валюти, зростанням культурно-національної свідомості населення походження окремих грошових одиниць цікавить не тільки спеціалістів, а й широкі верстви населення. 

Актуальність теми курсової роботи визначається постійно зростаючим інтересом українців до своєї культурної спадщини, особливо на фоні глобалізації грошових номіналів у Європі при введенні в обіг євро та засиллі долара на теренах інших країн світу.

Метою роботи є встановлення хронологічного порядку появи різних грошових знаків та визначення їх впливу на формування валютної системи держави.

Основними літературними джерелами, які використані у роботі, є надбання вітчизняних авторів та частини канадської і американської діаспори, наприклад, боніста Вайнштейна, Н. Росбера, М. Калиновського та інших дослідників.

Термін «гривня» для позначення українського національної грошової одиниці обрано не випадково, проте певні суперечності існували і на цьому етапі. Якщо назва широко відомої вагової, грошово-вагової та грошово-лічильної одиниці Київської Русі та наступних державних утворень, до складу яких входили українські землі, гривни (гривні), з самого початку вважалася найбільш вдалою для більшого, основного номіналу національної грошової системи, то назви можливих розмінних номіналів викликали дискусії. Адже на певних хронологічних етапах багатовікової історії України в окремих її регіонах вживалися різні гривні: вагові, грошово-вагові і грошово-лічильні та відповідні до них свої розмінні номінали. 

Грошові системи Київської Русі, як і інших країн, до складу яких входили українські землі, визначалися загальноєвропейськими процесами, але з урахуванням характерних особливостей та традицій лічби. Грошові системи окремих країн формувалися в генетичній єдності вагових і лічильних одиниць. Вагові-походили від традиційної основної максимальної одиниці, як гривня чи фунт. Лічильні ж здебільшого спиралися на конкретні засоби обігу визначеної групи та відтворювали її багатократність. Оскільки основним монетним металом у середньовіччі було срібло, згідно срібної гривні-ваги визначалася і стопа (кількість монет з одиниці металу) монет. Перебіг складних політичних подій, економічні фактори, відсутність власних копалень срібла обумовлювали широке використання іноземних монет та елементів різної грошової лічби в грошовому обігу України.

 

Список використаних джерел: 
 1. Брайловский А. Денежные знаки Русской революции. - Тбилиси. - 1922. 
 2. Вайнштейн Э. Гроши Украины//Советский коллекционер. – 1928. - № 4-9.
 3. Гальчинський А. Теорія грошей. – К.: Основи, 1998.
 4. Гнатишак М. Державні гроші України 1917-1920 рр. – США, Клівленд, Огайо, 1974.
 5. Гнатишак М. Замітки до державних грошей України з 1917-1920 років// Літопис Червоної Калини. - 1935.
 6. Гнатишак М. Паперові грошові знаки на українських землях. Друкування українських грошей на Галицькій землі//«Літопис Червоної Калини». - 1931. 
 7. Гроші в Україні/Дмитрієнко М., Ющенко В., Литвин В., Яковлєва Л. – К., 1998.
 8. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України /АН України, Ін-т укр. археогр., Ін-т історії України. Вступна стаття В. А. Смолія, П. С. Соханя.- К.: Наук. думка, 1992.
 9. Демківський А.В. Гроші та грошовий обіг: навчально-методичний посібник. - К.: Грот, 1999.
 10. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України/ Ред. Я. Грицак, О. Романів.- Львів: Вид-во Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові, 1992.
 11. Калиновский М. Денежные знаки Украины//Советский коллекционер. – 1925. - № 10-12.
 12. Кардаков Н. Денежные знаки Украины//Россика. – 1937. - № 25, 28; 1939. - № 29, 30.
 13. Кардаков Н. Каталог денежных знаков России и Балтийских стран 1769-1950 гг. – Берлин, 1953.
 14. Кацитадзе В. Каталог денежных знаков Русской революции. 1-е изд. Тифлис: 5 тип. Полиграфотдела ВСНХ, 1922.
 15. Ковальчук В. Основи економічної теорії: короткий курс, - Тернопіль, 1999 р.
 16. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навчальний посібник. – К.: Знання, 2001.
 17. Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. – К.: Атіка, 2000. 
 18. Олексій Братко-Кутинський. Феномен України//«Вечірній Київ», Українська академія оригінальних ідей, 1996.
 19. Попович М.В. Нарис історії культури України.-К.: «АртЕк», 1999. 
 20. Росбер Н. Денежные знаки Украины// Россика. – 1939. - № 23, 24.
 21. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XII Iвв. -М.: Наука 1993. 
 22. Рябченко П., Нибак В. Полный каталог бумажных денежных знаков и бон России и СССР (1769-1990 гг.). - К., 1991.
 23. Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України: Давні часи та середньовіччя: Проб. підруч. для 7 кл.-К.: Освіта, 2000.
 24. Супруненко В.П. Ми - українці. Енциклопедія українознавства., У 2 кн.: -Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 1999. 
 25. Тхоржевський Р. Національні паперові гроші України 1918-1920 рр. – Донецьк, 1992.
 26. Чучин Ф. Каталог бон и дензнаков России, СССР, окраин и образований (1769-1927 гг.). – М., 1927.
 27. Юровский Л. Наше денежное обращение. - М.: Мысль 1996.
10835
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).