Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні напрями інноваційної діяльності позашкільних навчальних закладів (методичний діалог)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Давидюк Наталія Юріївна,
завідувач кабінету позашкільної освіти,
старший викладач кафедри педагогіки і психології
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Основні напрями інноваційної діяльності позашкільних навчальних закладів (методичний діалог)
 
Проблема створення навчального середовища в позашкільних навчальних закладах для розвитку обдарованості дітей і молоді є актуальною проблемою, яка потребує вирішення як на рівні психолого-педагогічної науки, так і на рівні практичної діяльності.
Аналіз досвіду роботи позашкільних навчальних закладів Рівненщини дозволить нам змоделювати узагальнену систему навчального середовища позашкільного закладу для розвитку обдарованості дітей і молоді на основі компонентного підходу. Формування такої системи дозволить по-перше, визначити складові професійної компетентності працівників позашкільних навчальних закладів на основі визначених компонентів, по-друге, створити у курсовий та міжкурсовий періоди систему науково-методичного супроводу формування готовності педагогів позашкільних навчальних закладів до розвитку обдарованості дітей та молоді та інноваційної діяльності.
Розроблена система включає такі компоненти: управлінський, організаційно-змістовий, методичного та психологічного супроводу, ресурсного забезпечення, соціального партнерства. Охарактеризуємо зміст кожного з них.
Управлінський компонент передбачає керованість навчальним середовищем у конкретних умовах соціуму. Ефективність управління залежить від компетентності керівника позашкільного закладу щодо розвитку обдарованості дітей та молоді, його зацікавленості означеною вище проблемою, спрямованості на виховання особистості, здатної до неперервного навчання, творчої праці. Важливими складовими системи управління є: постановка стратегічних і тактичних завдань, що сприяє спрямованості освітньої діяльності закладу на розвиток обдарованості дітей та молоді; впровадження інновацій, які зумовлені запитами соціуму; розробку структурної моделі організації діяльності закладу; прийняття управлінського рішення на основі моніторингових досліджень освітніх послуг закладу та діяльності педагогічного колективу; розробку ефективної системи стимулювання діяльності працівників (конкурси професійної майстерності, рейтингова оцінка діяльності, створення атмосфери власної зацікавленості кожного педагога в результатах професійної діяльності).
З метою визначення стратегічних орієнтирів щодо створення навчального середовища з розвитку обдарованості дітей та молоді застосовується програмно-цільовий підхід. Так, у Костопільському Будинку школярів та юнацтва розроблена і реалізується Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді «Творча обдарованість». Програма реалізується за розробленим алгоритмом. Один із напрямів реалізації Програми – функціонування педагогічної та методичної рад. Тематика проблем, які розглядаються на педагогічній та методичній радах стосується проблем розвитку обдарованості дітей та молоді, психолого-педагогічного супроводу, методичного забезпечення.
Результативній роботі з обдарованими дітьми сприяє структурно-логічна модель Костопільського Будинку школярів та юнацтва, перевага якої полягає у безперервності та послідовності навчально-виховного процесу, який починається з дітей дошкільного віку і закінчується самостійним життям. Всі структурні підрозділи закладу покликані задовольнити найвибагливіші запити та інтереси творчо обдарованих дітей. Проведення моніторингових досліджень у Рівненському міському Палаці дітей та молоді, Костопільському Будинку школярів та юнацтва сприяє прийняттю виваженого управлінського рішення щодо заходів з розвитку професійної майстерності педагогічного колективу, створення умов для розвитку обдарованості дітей та молоді, стимулювання педагогів, що працюють з обдарованими дітьми. Так, у Рівненському міському ПДМ за результатами проведеного моніторингу найбільш результативні колективи, вихованці, педагоги та активні батьки, соціальні партнери нагороджуються дипломами, подарунками, відзнаками щорічного відкритого рейтингу ПДМ «Золотий апельсин», «Золоте гроно», що є невід'ємною складовою організаційної культури закладу.
Організаційно-змістовий компонент. Навчальне середовище у позашкільних навчальних закладах області створюється за напрямами позашкільної освіти, що визначені в Законі України «Про позашкільну освіту», вони враховують основні види обдарованості дітей та молоді. Вільний вибір дитиною видів і сфер діяльності відповідно до своїх інтересів і потреб, добровільність участі в цій діяльності, створюють передумови для самовираження, самовизначення, самореалізації, прояву і розвитку індивідуальності. Важливою організаційною умовою є можливість індивідуального навчання, що забезпечує індивідуальну підтримку дитини на шляху її розвитку. При розробці змістового наповнення навчально-виховного процесу в гуртках, секціях, школах, клубах педагогічні колективи позашкільних закладів області надають увагу створенню умов для випереджувального розвитку дітей, активізації пізнавальної самостійності, використанню творчих та проблемних завдань, створенню умов для розвитку і самореалізації дитини, використанню різноманітних форм творчого співробітництва. Важливими напрямами організації навчально-виховного процесу є: організація професійного навчання за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору» (Рівненський державний обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Гощанський районний центр дітей, юнацтва та молоді, Костопільський центр технічної творчості та комп’ютерних технологій) ; реалізація чотирьохступеневої системи профільного навчання (Рівненський міський Палац дітей та молоді) ; організація навчально-виховного процесу на основі дослідницької діяльності вихованців (Рівненська Мала академія наук учнівської молоді) ; використання активних форм та методів навчальних занять таких як: заняття-конференції, подорожі, ділові та сюжетно-рольові ігри, відео-заняття, майстер-класи, тренінгові заняття, персональні виставки, клас-концерти, екологічні практики, захист проектів (Рівненський міський Палац дітей та молоді) ; застосування форм, методів навчання, які стимулюють інтелектуальний розвиток вихованців секцій МАН: бесіда, демонстрація, доповідь, робота з підручниками, опорними схемами, алгоритмами, орієнтовними картками, аналіз конкретних ситуацій, ділова гра, «діловий кошик», форум «думай і слухай», інноваційна гра, лабіринт дій, анкетування, вікторина тощо; використання технологій сучасного проектного навчання, ігрових технологій (Володимирецький районний Будинок школярів та юнацтва).
Ефективною формою організації роботи з обдарованими дітьми у Костопільському Будинку школярів та юнацтва є діяльність Клубу шанувальників творчості «Салон мистецтв». Така організаційна форма сприяє гармонійному розвитку вихованців, об’єднанню однодумців для спільної творчої діяльності.
З метою розвитку соціальної обдарованості дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах створюються умови для реалізації дитячих громадських ініціатив. Як правило, вони включають
Фото Капча