Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні права та обов’язки громадських об’єднань споживачів

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст:
 
1. Проект «Спільнота споживачів та громадські об'єднання»
2. Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)
 
1. Проект «Спільнота споживачів та громадські об'єднання»
 
Проект «Спільнота споживачів та громадські об'єднання» є спільною ініціативою Європейського Союзу та Програми розвитку ООН, що була започаткована у 2006 році. Загальною метою проекту є збільшення впливу громадянського суспільства на економічне життя країни згідно з європейськими стандартами. Зокрема, він покликаний сприяти розширенню доступу громадян до інформації про безпеку та результати незалежного тестування товарів та послуг і про права споживачів та механізми їх захисту, а також сприяти широкому обговоренню проблем, що стоять перед спільнотою споживачів в Україні.
Проект «Спільнота споживачів та громадські об'єднання» працює у чотирьох взаємопов'язаних напрямках: поширення в Україні європейського досвіду та практик захисту споживачів, незалежного тестування та інформування про безпеку товарів та послуг; покращення доступу до споживчої інформації; розвиток споживчої освіти; сприяння розвитку механізмів реалізації прав споживачів.
Проект сприяє співпраці українських та європейських організацій громадянського суспільства з метою поширення в Україні європейського досвіду захисту споживачів; тестує та впроваджує поширені в Європі методології вимірювання індексу задоволеності споживачів; сприяє поширенню європейських практик незалежного тестування товарів та послуг. Крім того, проект популяризує соціально відповідальні практики ведення бізнесу, займається дослідженням широкого кола споживчих питань та поширює отриману інформацію серед української споживчої спільноти та відповідних державних органів.
Проектом створено Портал Споживача, джерело практичної споживчої інформації, звідки можна дізнатися про якість та безпеку товарів та послуг та отримати практичні поради, як поводитися у більшості типових споживчих ситуацій. На порталі також розміщено інформацію про організації громадянського суспільства та державні органи, що опікуються захистом споживачів. Крім того, проект «Спільнота споживачів та громадські об'єднання» проводить загальнонаціональну соціальну рекламну кампанію, покликану підвищити споживчу свідомість українських громадян, проводить семінари для журналістів, видає та розповсюджує брошури та листівки з широкого кола споживчих питань. Також, проект розробляє стратегію створення пілотного інформаційного центру для споживачів та громадських об'єднань.
Проектом, у тісній співпраці із Міністерством освіти та науки України, успішно розроблено концепції споживчої освіти для середньої та вищої школи. Проект працює над розробкою робочих навчальних програм споживчої освіти та включенням їх до переліку навчальних курсів. Крім того, проект планує організувати навчання для викладачів курсів споживчої освіти, аби створити підґрунтя для якомога ширшого впровадження споживчих знань в українську освіту.
Проект підтримує аналіз та консолідацію судових практик захисту прав споживачів, зокрема справ щодо захисту невизначеного кола споживачів, готує та розповсюджує публікації щодо кращих адвокатських практик у цій сфері, сприяє активному обміну інформацією між юристами громадських споживчих організацій. Також, за активної участі провідних фахівців у галузі судочинства, ведеться робота із створення довідника для суддів щодо розгляду справ, пов'язаних із порушеннями прав споживачів.
 
2. Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)
 
З метою захисту своїх законних прав та інтересів споживач мають право об'єднуватися у громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).
Об'єднання споживачів є громадськими організаціями, що провадять свою діяльність відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян».
Держава підтримує діяльність об'єднань споживачів.
Об'єднання споживачів мають право:
- вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити опитування населення для виявлення громадської думки про якість товарів, що випускаються і реалізуються, та ціни на них;
- проводити самостійно або звертатися до уповноважених державних органів щодо проведення експертизи та випробування продукції;
- одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- сприяти відповідним державним органам у здійсненні контролю за якістю продукції та обслуговування;
- надавати юридичну і консультаційну допомогу споживачам згідно із законодавством;
- вносити пропозиції щодо розроблення нормативних документів, які встановлюють вимоги до якості продукції;
- представляти і захищати інтереси споживачів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування згідно із законодавством;
- вносити органам виконавчої влади і суб'єктам господарювання пропозиції про заходи щодо підвищення якості продукції, про тимчасове зупинення випуску та реалізації продукції, яка не відповідає встановленим вимогам щодо якості, про припинення виробництва, вилучення з реалізації продукції, що становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян або завдають шкоди навколишньому природному середовищу, фальсифіковану та дефектну продукцію, а також про коригування цін, встановлених з порушенням законодавства;
- звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій.
При задоволенні такого позову суд зобов'язує порушника довести рішення суду у встановлений ним строк через засоби масової інформації або іншим способом до відома споживачів.
Рішення суду, що набрало законної сили, про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів є обов'язковим для суду, що розглядає позов споживача щодо цивільно-правових наслідків їх дій з питань, чи мали місце ці дії і чи були здійснені вони цими особами;
- відповідно до законодавства захищати у суді права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів) ;
- звертатися до
Фото Капча