Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні питання підготовки, організації та проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дубенчук Анатолій Іванович,
завідувач кабінету фізичної культури і здоров’я,
старший викладач кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Основні питання підготовки, організації та проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури
 
Державна підсумкова атестація з фізичної культури була вперше введена у 2008-2009 навчальному році: лист Міністерства освіти і науки України від 30. 01. 09 р. N 1/9-73 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році».
Вона має на меті виявити рівень фізичної підготовки випускників, перевірити їх знання щодо фізкультурно-спортивної та оздоровчої діяльності, вміння використовувати ці знання для збереження та зміцнення свого здоров'я.
У всі ці роки державна підсумкова атестація з фізичної культури проводилася за вибором учнів та обов’язково для учнів, які навчалися за спортивним профілем.
До складання державної підсумкової атестації з фізичної культури допускаються учні основної медичної групи. Для підготовки списків учнів, які проходитимуть атестацію з фізичної культури, медичний працівник навчального закладу зобов'язаний вивчити їх медичні картки на предмет протипоказань до виконання фізичних вправ, передбачених завданнями державної підсумкової атестації та провести медичний огляд. Відмітка про допуск до виконання фізичних вправ заноситься до відповідної графи протоколу проведення державної підсумкової атестації.
Три роки поспіль зміст та умови державної підсумкової атестації з фізичної культури змінювалися.
Так, у 2008-2009 навчальному році, білети мали містити одне теоретичне питання та три залікові вправи. Із залікових вправ учні обирали дві для здачі нормативів. Техніку виконання третьої – демонстрували та описували усно. Теоретичні запитання та залікові вправи добиралися вчителем зі «Збірника матеріалів для державної підсумкової атестації з фізичної культури» (упорядники – С. М. Чешейко та ін. – К. – П. : Аксіома, 2009). Формування завдань залежало від навчального матеріалу, опанованого учнями на заняттях фізичної культури. Так, наприклад, якщо учні мали можливість займатися плаванням чи лижною підготовкою, то це мало б бути відображене у білетах.
На проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури відводився один день. Спочатку учні складали теоретичну частину, а потім - (після перерви, необхідної для переодягання у спортивну форму) демонстрували залікові вправи. Перед виконанням вправ учні самостійно проводили відповідну розминку.
На підготовку до відповіді на теоретичні запитання рекомендувалося відводити не менше 20 хвилин. Відповіді учнів мали бути підкріплені прикладами, на основі яких вони демонстрували уміння застосовувати набуті знання на практиці.
Відмінністю державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2009-2010 навчальному році було те, що учні на теоретичне запитання давали не усну, а письмову відповідь. Державна підсумкова атестація з фізичної культури стала обов’язковою для учнів, які навчалися за спортивним профілем. Також, було розширено кількість теоретичних тем. Учень мав дати відповідь на теоретичні запитання та виконати дві залікові вправи, із яких – одну обрати для здачі нормативу, іншу – виконати на техніку та описати виконання усно. Перелік та зміст теоретичних запитань, залікові вправи та критерії їх оцінювання були викладені у посібнику «Збірник матеріалів для державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас» (упор. Т. Ю. Круцевич та ін. – К. – П. : Аксіома, 2010 р.).
Суттєвих змін умови проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури зазнали у 2010-2011 навчальному році.
Державна підсумкова атестація з фізичної культури проводилася для випускників відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я і фізична культура» 1-11 класи (за ред. М. Д. Зубалія) та за завданнями із посібника «Збірник завдань для проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас» (авт. -В. В. Деревянко, В. М. Єрмолова, Л. В. Копилова, О. М. Лакіза, О. В. Тимошенко. – К. : Освіта, 2011).
Принциповою відмінністю стало те, що для перевірки теоретико-методичних знань були розроблені тестові завдання: 10 варіантів по 36 тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді. Навчальні заклади повинні вибрати не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.
Державна підсумкова атестація з фізичної культури проводилася в один день. Вона складалася з трьох частин: тестові завдання з теоретико-методичних основ фізичної культури (у письмовій формі), практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ.
На виконання тестових завдань відводилося 45 хвилин, практичних завдань – 90 хвилин. Загальна тривалість атестації не повинна була перевищувати 3 академічні години.
Такий підхід полегшив процедуру оцінювання рівня теоретико-методичних знань учнів з боку комісії. З іншого боку, учень міг бути упевнений, що його відповідь буде належно оцінена.
У 2011-2012 навчальному році умови проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури не змінилися. Вона проводилася за посібником «Збірник завдань для проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас« (авт. – О. В. Тимошенко та ін. – К. : Центр навчально-методичної літератури, 2012). Були внесені лише поправки у зміст текстових завдань, які могли мати двозначне трактування, та виправлені у декількох питаннях фактичні помилки. Також, були розроблені окремі питання для профільних класів.
На наш погляд, знайдено оптимальний варіант проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури. Принципово міняти його не має потреби. Разом з тим, є ряд питань, які потрібно доопрацьовувати.
По-перше, необхідно підготувати за рік до початку екзамену посібник, у якому учень міг би знайти відповідь на будь-яке запитання, передбачене у програмі ДПА.
По-друге, потрібно акцентувати зміст питань на методику самостійних занять фізичними вправами. Поступово доповнювати існуючі питання питаннями методичного характеру.
По-третє, удосконалювати саму процедуру проведення іспиту. Щодо третього, ми пропонуємо проводити теоретичну частину іспиту з використанням комп’ютерів. Зокрема, комп’ютерної оболонки Assist2. Ця оболонка дає можливість не тільки прискорити процес оцінювання результатів тестування, вона дає можливість учням продуктивно готуватися до атестації. Параметри цієї оболонки дозволяють використовувати її як у режимі контролю, так і у режимі тренажера.
Знайшовши правильні відповіді на усі запитання, передбачені збірником, ми ввели їх у комп’ютерну оболонку. Вибравши режим «тренажер» та параметр «показувати правильні відповіді» учень може самостійно готуватися до атестації.
Під час безпосереднього проведення іспиту учитель має встановити такі опції:
режим роботи: контроль, вибрати 36 запитань;
перемішувати: запитання та варіанти відповідей;
не обмежувати час відповіді на одне запитання;
обмежити загальний час роботи: 45 хв. ;
не показувати правильні варіанти відповідей.
Під час підготовки до атестації необхідно наголосити учням, що на кожне запитання існує лише одна правильна відповідь. При цьому, питання та варіанти відповідей побудовані так, що потрібно вибрати найповнішу. Якщо відмічено дві відповіді як правильні, виставляється 0 балів. Після того, як буде дана відповідь на останнє запитання, на екрані висвітлюється результат правильних відповідей. Ці дані також будуть збережені у пам’яті комп’ютера.
В області була проведена значна робота щодо впровадження державної підсумкової атестації з фізичної культури. Уже в перший рік виявили бажання складати цей іспит більше 10 відсотків випускників 11 класів. Цей показник з року в рік збільшується.
Разом з тим, є підстави вважати, що не в усіх районах і не у всіх навчальних закладах ця робота є задовільною. Існують такі проблеми:
1. Учителі фізичної культури недостатньо уваги приділяють вивченню теоретико-методичних знань упродовж навчального року і самі недостатньо володіють ними. Через це, не тільки не агітують учнів здавати ДПА саме з фізичної культури, але й відмовляють їх.
2. Районні методичні кабінети не провели належної роботи щодо забезпечення учителів фізичної культури необхідними методичними матеріалами, які були розроблені на Всеукраїнському та обласному рівнях.
3. Так само, не було проведено достатньої кількості та методичної наповненості інструктивно-методичних нарад щодо питань безпосередньої організації ДПА, методичної проблематики та оформлення відповідної документації.
У зв’язку з цим, пропоную провести впродовж 2012-2013 навчального року три інструктивно-методичні заняття з фізичної культури:
1. У першій чверті – заняття з учителями фізичної культури 11 класів на яких розглянути питання вивчення (повторення) теоретико-методичних знань з фізичної культури, передбачених програмою для учнів 5-11 класів. Зміст та методику оцінювання практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування.
2. У другій чверті – заняття з учителями фізичної культури 11 класів, на яких розглянути методику використання комп’ютерної оболонки Assist2 у процесі підготовки та проведення ДПА.
3. У квітні 2013 року провести нараду щодо змісту, умов та методики проведення ДПА. Забезпечити кожного учителя необхідним набором усієї методичної та організаційної документації.
Фото Капча