Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи охорони праці

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
255
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
Вступ
Розділ 1 Правові та організаційні питання охорони праці
1.1 Законодавча та нормативна база в сфері охорони праці
1.1.1 Основні положення законодавства про працю та охорону праці
1.1.2 Основні принципи державної політики в галузі охорони праці
1.1.3 Права громадян на охорону праці
1.1.4 Соціальний захист потерпілих на виробництві
1.1.5 Пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці
1.1.6 Відшкодування шкоди працівникам за ушкодження здоров’я
1.1.7 Охорона праці при проектуванні. будівництві та реконструкції об’єктів і засобів виробництва
1.1.8 Тривалість робочого часу працівників
1.1.9 Обов’язки роботодавця щодо створення безпечних умов праці та працівника щодо виконання нормативних актів
1.1.10 Охорона праці жінок
1.1.11 Неповнолітні та їх права у трудових правовідносинах
1.1.12 Медичні огляди певних категорій працівників
1.1.13 Державні нормативні акти про охорону праці
1.1.14 Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
1.2 Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві
1.2.1 Органи державного управління охороною праці
1.2.2 Система управління охороною праці
1.2.3 Функції управління охороною праці
1.2.4 Управління охороною праці на підприємстві
1.2.5 Організація служби охорони праці
1.2.6 Наукові дослідження з проблем охорони праці
1.3 Навчання з питань охорони праці
1.3.1 Загальні положення
1.3.2 Організація навчання з безпеки праці
1.3.3 Пропаганда знань з питань охорони праці
1.3.4 Інструктажі з питань охорони праці
1.3.5 Активні методи і засоби навчання з охорони праці
1.4 Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
1.4.1 Органи державного нагляду за охороною праці
1.4.2 Повноваження і права органів державного нагляду за охороною праці
1.4.3 Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці
1.4.4 Комісія з питань охорони праці підприємства
1.4.5 Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці
1.5 Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
1.5.1 Розслідування нещасних випадків на виробництві
1.5.2 Спеціальне розслідування нещасних випадків
1.5.3 Розслідування та облік хронічних професійних захворювань і отруєнь
1.5.4 Розслідування та облік аварій
1.6 Аналіз прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві
1.6.1 Звітність та інформація про нещасні випадки
1.6.2 Методи аналізу причин травматизму і професійних захворювань
1.6.3 Технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань
Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії
2.1 Загальні положення
2.1.1 Фактори санітарно-гігієнічних умов праці
2.1.2 Державне санітарне законодавство
2.1.3 Санітарно-епідеміологічний нагляд і його роль у профілактиці професійних захворювань
2.1.4 Відповідальність за порушення санітарного законодавства
2.1.5 Загальні відомості про умови та фізіологію праці
2.1.6 Оцінка умов праці
2.2 Повітряне середовище та його роль у створенні сприятливих умов праці
2.2.1 Повітря робочої зони
2.2.2 Метеорологічні чинники та їх вплив на організм
2.3 Забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами
2.3.1 Виробничий пил
2.3.2 Виробничі отрути та їх вплив на функціонування організму
2.4 Вентиляція виробничих приміщень
2.4.1 Системи вентиляції
2.4.2 Природна ветиляція
2.4.3 Механічна вентиляція
2.4.4 Загальнообмінна механічна вентиляція
2.4.5 Припливно-витяжна загальнообмінна вентиляція
2.4.6 Методи  розрахунку систем механічної вентиляції
2.5 Освітлення виробничих приміщень
2.5.1 Вплив умов освітлення на зорову функцію
2.5.2 Основні світлотехнічні терміни
2.5.3 Вимоги до виробничого освітлення
2.5.4 Види і системи освітлення
2.5.5 Природне освітлення
2.5.6 Штучне освітлення
2.5.7 Характеристика джерел штучного освітлення
2.5.8 Освітлювальні установки
2.5.9 Методи розрахунку штучного освітлення
2.5.10 Прожекторне освітлення
2.6 Вібрація
2.6.1 Причини виробничої вібрації
2.6.2 Характеристика основних параметрів
2.6.3 Дія на організм
2.6.4 Гігієнічне нормування
2.6.5 Заходи та засоби захисту від вібрації
2.7 Шум, ультразвук та інфразвук
2.7.1 Виробничий шум
2.7.2 Фізичні та фізіологічні характеристики основних параметрів шуму
2.6.4 Гігієнічне нормування
2.6.5 Заходи та засоби захисту від вібрації
2.7 Шум, ультразвук та інфразвук
2.7.1 Виробничий шум
2.7.2 Фізичні та фізіологічні характеристики основних параметрів шуму
2.7.3 Дія на організм
2.7.4 Гігієнічне нормування
2.7.5 Методи та засоби захисту
2.7.6 Ультразвук
2.7.7Інфразвук
2.8 Іонізуючі випромінювання
2.8.1 Основні джерела і види іонізуючих випромінювань
2.8.2 Властивості іонізуючих випромінювань та одиниці їх вимірювання
2.8.3 Біологічна дія іонізуючих випромінювань  на організм
2.8.4 Гігієнічне нормування
2.8.5 Методи та засоби захисту
2.9 Електромагнітні поля та електромагнітні випромінення радіочастотного діапазону
2.9.1 Джерела електромагнітних полів та їх класифікація
2.9.2 Дія на організм
2.9.3 Гігієнічне нормування
2.9.4 Профілактичні заходи захисту
2.10 Випромінювання оптичного діапазону
2.10.1 Особливості випромінювань оптичного діапазону
2.10.2 Інфрачервоне випромінювання і особливості його  дії   на організм
2.10.3 Гігієнічне нормування і профілактичні заходи
2.10.4 Ультрафіолетове випромінювання та особливості його дії на організм
2.10.5 Лазерне випромінювання
2.11 Загальні санітарно - гігієнічні вимоги до розміщення підприємств,  виробничих і допоміжних приміщень
2.11.1 Основні санітарно -гігієнічні вимоги до тариторії підприємств і розташування будівель та споруд
2.11.2 Класи шкідливості підприємств
2.11.3 Вимоги до виробничих будівель
2.11.4 Вимоги до допоміжних та санітарно – гігієнічних приміщень
2.11.5 Системи водопостачання та каналізації
Розділ 3. Основи техніки безпеки
3.1  Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів
3.1.1 Безпечність технологічного обладнання
3.1.2 Механізація і автоматизація технологічних процесів та обладнання
3.1.3 Дистанційне спостереження і керування
3.1.4 Контрольно-вимірювальні засоби
3.1.5 Блокувальні і сигнальні пристрої
3.1.6 Загальні вимоги до розташування обладнання
3.1.7Організація робочих місць
3.2 Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки
3.2.1 Загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском
3.2.2 Основні причини аварій і несправностей котельного агрегату
3.2.3 Безпека при експлуатації компресорних установок
3.2.4 Безпека при експлуатації трубопроводів
3.2.5 Безпека при експлуатації балонів
3.3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті
3.3.1 Заходи безпеки при організації вантажно-розвантажувальних робіт
3.3.2 Безпека підіймально-транспортного обладнання
3.3.3 Безпека внутрішньозаводського і внутрішньоцехового транспорту. Внутрішньозаводські проїзди, дороги і тротуари
3.4 Електробезпека
3.4.1 Особливості електротравматизму
3.4.2 Дія електричного струму на організм людини
3.4.3 Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Опір тіла людини
3.4.4 Вплив протікання струму через людину на наслідки ураження
3.4.5 Небезпека ураження людини струмом в різних електричних мережах
3.4.6 Класифікації виробничих умов за рівнем електробезпеки
3.4.7 Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок
3.4.8 Надання допомоги при ураженні електричним струмом
Розділ 4 Пожежна безпека
4.1 Основні поняття та визначення пожежної безпеки
4.1.1 Загальні відомості про пожежі
4.1.2 Розвиток пожежної справи
4.1.3 Основні нормативні акти, що регламентують вимоги пожежної безпеки
4.1.4 Поняття про пожежу та пожежну безпеку
4.1.5 Основні причини пожеж
4.1.6 Негативні та шкідливі чинники, пов”язані з пожежами
4.2 Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин
4.2.1 Теоретичні основи процесу горіння
4.2.2 Класифікація видів горіння
4.2.3 Група горючості матеріалів та речовин
4.2.4 Показники пожежної і вибухової небезпеки матеріалів та речовин
4.2.5 Особливості горіння твердих горючих матеріалів 
4.2.6 Особливості горіння рідких речовин
4.2.7 Особливості горіння пило-повітряної суміші
4.2.8 Особливості горіння газів
4.2.9 Умови самозаймання речовин
4.3 Пожежовибухонебезпечність об’єктів
4.3.1 Пожежовибухонебезпечні властивості матеріалів і речовин та область їх використання
4.3.2 Категорія приміщень за вибухопожежонебезпечністю
4.3.3 Обґрунтування категорії вибухопожежонебезпечності приміщень
4.3.4 Класифікація приміщень за Правилами влаштування електроустановок
4.3.5 Вимоги до виконання електроустановок щодо вибухо- і пожежобезпеки
4.4 Система попередження пожеж
4.4.1 Призначення та засади системи попередження пожеж
4.4.2 Вимоги до системи попередження пожеж
4.4.3 Блискавкозахист
4.5 Система пожежного захисту
4.5.1 Суть і складові системи пожежного захисту
4.5.2 Заходи попередження розповсюдження пожежі
4.5.3 Ступінь вогнестійкості будівель та споруд
4.5.4 Пожежна сигналізація
4.5.5 Способи і засоби пожежегасіння. Вогнегасні речовини
4.5.6 Протипожежне водопостачання
4.6 Система організаційно-технічних заходів
4.6.1 Організаційно-технічне забезпечення пожежної безпеки
4.6.2 Обов’язки державних органів щодо забезпечення пожежної безпеки
4.6.3 Обов’язки посадових осіб та громадян щодо забезпечення пожежної безпеки
4.6.4 Державний пожежний нагляд
4.6.5 Пожежна охорона і організація гасіння пожеж
4.6.6 Інструкції про заходи пожежної безпеки
4.6.7 Дії персоналу під час виникнення пожежі
4.6.8 Навчання з питань пожежної безпеки
Фото Капча