Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене. / К. Н. Ткачук. За ред. К. Н. Ткачука — К.: Основа, 2006 — 448 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
448
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз'яков, Л. О. Мітюк
 
ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
За редакцією К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського
 
Підручник
 
21ге видання, доповнене та перероблене Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти
 
Київ «Основа» 2006
 
УДК 331.45(075.8)
ББК 65.247я73
О75
Рецензенти:
О175
Автори висловлюють щиру подяку к. т. н. Полукарову Ю. О. та к. т. н. Халімовському О. М. за активну участь у створені цієї книги ISBN 966–699–156–Х
Викладені правові, нормативно1технічні та організіційні основи охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробництва, протипожежної безпеки.
Уперше приведена інформація щодо оцінки рівня безпеки, ризиків та газонебнзпечних робіт.
Підручник відповідає програмі курсу «Основи охорони праці» для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Він відображає сучасний стан нормативно1правового та технічного забезпечення охорони життя і здоров'я громадян України у процесі їхньої трудової діяльності.
УДК 331.45(075.8)
ББК 65.247я73
Передрукування заборонено
ISBN 966–699–156–Х © Оригінал1макет видавництва «Основа», 2006
професор кафедри «Охорона праці» Донецького технічного університету, доктор техн. наук Ніколін В. Г.; зав. кафедри «Охорона праці» Національного аграрного університету, докт. мед. наук, проф. Цапко В. Г. Основи охорони праці: Підручник. 21ге видання, доповнене та перероблене. / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний,
Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз'яков, Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. — К.: 
Основа, 2006 — 448 с.
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 10.05.06 № 1.4/18$Г$6)
Фото Капча