Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка : навчальний посібник / В. М. Кичак, В. Д. Рудик, А. О. Семенов, О. О. Семенова. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 267 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
268
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Вінницький національний технічний університет
 
В. М. Кичак, В. Д. Рудик, А. О. Семенов, О. О. Семенова
 
Основи схемотехніки
Аналогова та інтегральна схемотехніка
 
Навчальний посібник
 
Вінниця
 
ВНТУ
 
2012
 
ЗМІСТ
 
Перелік скорочень
Вступ
1 Пасивні компоненти
1.1 Резистори 
1.2 Конденсатори
1.3 Індуктивні компоненти 
1.4 Запитання та завдання для самоконтролю 
 
2 Діоди і діодні схеми 
2.1 Класифікація і маркування діодів 
2.2 Параметри і характеристики діодів
2.3 Напівпровідникові стабілітрони
2.4 Варикапи
2.5 Випрямні діоди
2.6 Тунельні діоди
2.7 Високочастотні діоди 
2.8 Обернені діоди
2.9 Імпульсні діоди 
2.10 Запитання та завдання для самоконтролю
 
3 Біполярні та уніполярні транзистори 
3.1 Структура транзисторів 
3.2 Класифікація біполярних та уніполярних транзисторів 
3.3 Принцип дії біполярного транзистора 
3.4 Статичні параметри біполярних транзисторів  
3.5 Режими роботи і статичні характеристики біполярних транзисторів 
3.6 Параметри транзистора як чотириполюсника 
3.7 Частотні властивості біполярного транзистора 
3.8 Принципи підсилення в транзисторі при активному режимі роботи
3.9 Робота транзистора в імпульсному режимі 
3.10 Будова та характеристики уніполярних транзисторів 
3.11 МДН-транзистори 
3.12 Параметри уніполярних транзисторів 
3.13 Частотні властивості уніполярних транзисторів 
3.14 Запитання та завдання для самоконтролю
 
4 Показники та характеристики аналогових електронних пристроїв
4.1 Коефіцієнти підсилення 
4.2 Амплітудно-частотна характеристика. Коефіцієнти частотних спотворень 
4.3 Фазочастотна характеристика 
4.4 Перехідні характеристики. Спотворення імпульсних сигналів
4.5 Нелінійні спотворення. Коефіцієнт нелінійних спотворень
4.6 Амплітудна характеристика. Динамічний діапазон
4.7 Коефіцієнт корисної дії. Номінальна вихідна потужність
4.8 Внутрішні завади аналогових пристроїв 
4.9 Запитання та завдання для самоконтролю 
 
5 Зворотний зв’язок і його вплив на показники та характеристики аналогових пристроїв
5.1 Основні засоби забезпечення зворотного зв’язку 
5.2 Вплив зворотних зв’язків на коефіцієнти підсилення струму та напруги 
5.3 Вплив зворотних зв’язків на вхідний та вихідний опір 
5.4 Вплив зворотного зв’язку на інші показники пристрою
5.5 Стійкість пристрою зі зворотним зв’язком 
5.6 Запитання та завдання для самоконтролю 
 
6 Забезпечення та стабілізація режиму в каскадах аналогових пристроїв 
6.1 Кола живлення каскадів на уніполярних транзисторах 
6.2 Кола живлення каскадів на біполярних транзисторах 
6.3 Динамічні характеристики каскадів
6.4 Запитання та завдання для самоконтролю
 
7 Каскади попереднього підсилення
7.1 Аналіз властивостей каскаду зі спільним витоком в частотних областях
7.2 Аналіз резисторного підсилювального каскаду зі спільним емітером у різних частотних областях
7.3 Перехідні характеристики резисторного підсилювального каскаду
7.4 Повторювачі напруги
7.5 Повторювачі струму
7.6 Каскади з динамічним навантаженням
7.7 Диференціальні каскади
7.8 Каскади на складених транзисторах 
7.9 Запитання та завдання для самоконтролю 
 
8 Корекція частотних та перехідних характеристик 
8.1 Необхідність корекції та її принципи
8.2 Методи визначення параметрів, що забезпечують рівномірність АЧХ та лінійність ФЧХ у найбільшій області частот
8.3 Каскади з індуктивною ВЧ корекцією
8.4 Каскади з ВЧ корекцією на основі частотно залежного зворотного зв'язку
8.5 Каскади з НЧ корекцією 
8.6 Запитання та завдання для самоконтролю
 
9 Вибірні каскади
9.1 Класифікація, параметри та характеристики вибірних каскадів
9.2 Резонансні діапазонні каскади з автотрансформаторним, трансформаторним і комбінованим зв’язками.
9.3 Аналіз каскаду резонансного підсилювача із одиночним контуром.
9.4 Смугові каскади.
9.5 Аналіз каскаду підсилювача з двоконтурним смуговим фільтром
9.6 Аналіз каскаду вибірного підсилювача з ФЗС на LC-контурах
9.7 Перехідний процес у каскадах вибірних підсилювачів.
9.8 Запитання та завдання для самоконтролю
 
10 Каскади кінцевого підсилення
10.1 Вимоги до каскадів кінцевого підсилення.
10.2 Основні режими роботи підсилювальних каскадів.
10.3 Однотактні каскади кінцевого підсилення.
10.4 Двотактні каскади кінцевого підсилення
10.5 Визначення нелінійних спотворень
10.6 Вибір транзисторів для каскаду кінцевого підсилення.
10.7 Кінцеві каскади підсилення потужності, що працюють у режимі з ШІМ.
10.8 Запитання та завдання для самоконтролю
 
11 Операційні підсилювачі
11.1 Основні показники операційних підсилювачів та вимоги до них
11.2 Типові структури та каскади операційних підсилювачів
11.3 Застосування зворотного зв’язку у операційних підсилювачах для утворення пристроїв аналогової обробки сигналів.
11.4 АЧХ та ФЧХ операційного підсилювача
11.5 Забезпечення стійкості операційних підсилювачів, що охоплені зворотним зв’язком
11.6 Запитання та завдання для самоконтролю
 
12 Каскади на операційних підсилювачах, що здійснюють операції над сигналом
12.1 Інвертувальні каскади 
12.2 Неінвертувальні каскади
12.3 Диференційні каскади .
12.4 Інтегрувальні і диференціювальні каскади.
12.5 Логарифмічні та антилогарифмічні каскади.
12.6 Аналогові помножувачі та подільники
12.7 Перетворювачі опору. Конверсія та інверсія імпедансу.
12.8 Розрахунок каскадів на ОП
12.7 Запитання та завдання для самоконтролю
 
13 Активні фільтри
13.1 Загальні відомості про фільтри
13.2 Фільтри Баттерворта і Чебишева.
13.3 Фільтри Бесселя.
13.4 Порівняння фільтрів різних типів
13.5 Схеми каскадів активних фільтрів на ОП.
13.6 Проектування фільтрів на джерелах напруги, керованих напругою
13.7 Фільтри, що будуються на основі методу змінного стану
13.8 Схемні рішення активних фільтрів
13.9 Запитання та завдання для самоконтролю
Література
Глосарій
Фото Капча