Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості біохімічних процесів в організмі дітей, які займаються фізичною культурою

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Особливості біохімічних процесів в організмі дітей, які займаються фізичною культурою
 
Марциновський В. П., Рудь О. Г., Гусаковська Т. М., Рівненський державний гуманітарний університет
 
Анотація. Встановлено, що раціональне харчування зберігає енергетичний баланс організму дітей за рахунок надходження і витраті енергії, досліджено резистентність дітей, які займаються спортом і ведуть активний спосіб життя.
Ключові слова: Основний обмін, білки, жири, вуглеводи, імунна система, радіонукліди, йод, опромінення, детоксикація.
Аннотация. Установлено, что рациональное питание сохраняет энергетический баланс организма детей за счет поступления и расхода энергии, исследованы резистентность детей, занимающихся спортом и ведущих активный образ жизни.
Ключевые слова: Основной обмен, белки, жиры, углеводы, иммунная система, радионуклиды, йод, облучение, детоксикация.
Abstract. Established that nutrition keeps the body's energy balance of children by income and energy consumption, resistance studied children involved in sports and lead an active life.
Kay words: basal metabolism, proteins, fats, carbohydrates, immune system, radionuclides, iodine, irradiation, detoxification.
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Обмін речовин лежить в основі всіх життєвих проявах і відбувається безперервно в кожному організмі і є необхідною умовою його існування. Поживні речовини, що надходять в організм через шлунково – кишковий тракт, розщеплюються під дією різних ферментів, після чого всмоктуються в кров і лімфу, потрапляють у міжклітинні середовища, а далі до клітин [1, 2]. В клітинах вони перетворюються, утворюючи енергію, або відкладаються в запас, депонуються, або використовуються як пластичний матеріал [2, 3].
Актуальність проблеми нашого визначається тим, що у дітей на різних етапах розвитку особливості обміну білків, жирів і вуглеводів в значній мірі відрізняється від дорослих. Оскільки дорослий організм вже сформований і ці речовини використовуються для поповнення затраченої енергії та для використання на життєво важливі функції, то у дітей крім названих особливостей значна частина поживних речовин іде на формування органів і систем організму дітей. Так, основний обмін у новонароджених в калоріях на один кілограм маси тіла вищий ніж у дорослого, а на одиницю поверхні тіла – нижчий. Після народження обмін речовин дуже швидко підвищується і до 2-4 років життя досягає найвищого рівня, а пізніше поступово зменшується аж до періоду статевого дозрівання [3, 5].
Відповідно до мети дослідження, яка полягала у встановлені особливостей перебігу обмінних процесів та резистентності організма дітей, що постійно виконують різні фізичні навантаження, займаючись фізичною культурою та спортом, були визначені завдання досліджень.
Для вирішення поставлених завдань застосовувались наступні методи дослідження: ретроспективний аналіз та узагальнення наукової літератури, тестування та спостереження за групами дітей з різним фізичним навантаженням та раціоном.
Організація дослідження.
Експериментально-дослідну роботу було проведено на базі Рівненських ЗОШ №12 та №15 протягом 2007- 2009 років. В дослідженням приймали участь 65 дітей різного шкільного віку. Учні були розділені на 4 вікові групи (див. таблицю).
Результати дослідження та їх обговорення.
В 12-13 років обмін речовин поступово збільшується, а після 15-16 – зменшується і особливо відчутно після 20 років. Обмін у дітей в порівнянні з дорослими обумовлюється високим рівнем асиміляційних процесів та ростом організму.
Якщо прийняти загальний обмін за 100%, а основний за 60% від загального, то у дітей 15% енергії використовується на ріст і відкладання речовин, 15% – на роботу м'язів та 5-10% виводяться екскретами.
У дорослому організмі відсутній розхід енергії на ріст і відкладання речовин, на динаміку їжі по шлунково – кишковому тракті припадає 10%, на роботу м'язів – 25%, на втрату екскрементами припадає 5%. Решта частина обміну у дітей і дорослих припадає на роботу внутрішніх органів.
Фізкультура і спорт є потужним фактором функціональних резервів організму стимуляції інтенсивних адаптаційних процесів, підвищення витривалості, сили росту спортивних результатів.
Одним із важливих принципів раціонального харчування є дотримання енергетичного балансу організму, який має відповідати енергетичним витратам організму. Якщо ці витрати менші, ніж кількість енергії в їжі, що споживається, то зростає маса тіла. Потреба людини в поживних речовинах визначається її масою та рівнем рухової активності. За нашими дослідженнями фізична праця, заняття спортом дітей шкільного віку вимагає збільшення споживання білків на 10% від загальних норм, що відображено у таблиці.
 
ДОБОВА ПОТРЕБА В БІЛКАХ, ЖИРАХ, ВУГЛЕВОДАХ
Вікові групи дітейЗагальна кількість органічних речовин, г/доба
БІЛКИЖИРИВУГЛЕВОДИ
всьоготвариннівсьогоВсього
6-772-754775-80250-300
8-1175-955680-95350-380
12-1490-1106490-100380 -400
15-17100- 1206890-110420 -450
 
Правильно організоване харчування має особливе значення для нормального фізичного і розумового розвитку, росту дітей і підлітків. Білковий раціон дітей молодшого шкільного віку повинен мати 50% тваринного і 50% рослинного білку, тоді, як для дітей старшого шкільного віку і тих, хто займається спортом це співвідношення складає 30: 70. Добова потреба в жирах для дітей дошкільного і шкільного віку складає 2 – 2, 5 гр /кг маси тіла. Недостатня кількість жирів порушує імунну функцію організму, а дефіцит ненасичених жирних кислот приводить до затримки росту і фізичного розвитку дітей, а надлишок порушує обмін речовин. Добова потреба у вуглеводах складає 8-9 гр/кг, при надлишку вуглеводів – зменшується використання білків і жирів, проходить зниження імунітету.
Із загальної кількості калорій за добу діти
Фото Капча