Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості богословської думки А. Кураєва

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади аналізу особливостей богословської думки А. Кураєва
1.1. Загальний аналіз позицій і висловлювань А. Кураєва щодо різних богословських проблем
1.2. Ідеї екуменізму у творчості А. Кураєва
1.3. Наукове православ’я як вихідна точка богословського методу А. Кураєва
2. Аналіз книги А. Кураєва «Сатанізм для інтелігенції»
2.1. Розуміння і критика теософії, оккультизму, антропософії, пантеїзму, та язичництва
2.2. Критика буддизму
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Андрій В'ячеславович Кураєв – російський громадський і церковний діяч, письменник, місіонер. Протодиякон Російської православної церкви Московського патріархату, професор Московської духовної семінарії. Старший науковий співробітник катедри філософії релігії та релігієзнавства філософського факультету МДУ, клірик храму архангела Михайла в Тропарьові. А. Кураєв – автор кількох десятків книг, серед яких – богословський аналіз «Майстра і Маргарити» Булгакова, «Гаррі Поттер в Церкві: між анатемою та усмішкою», «Виклик екуменізму» та ін.

Богословські аспекти діяльності А. Кураєва не завжди стоять на першому місці у його публічних виступах, однак чвтко прослідковуються у вже десятках виданих книг і опублікованих статей. А. Кураєв зовні торкається позитивно забарвлених ідей толерантності релігій, підняття православного християнства на новий ступінь розвитку, однак у його творчості багато фахівців суміжних галузей, та й власне богословів часто знаходять різкі відхилення від традиційних догматів аж до їх повного заперечення.
Творчість і діяльність Андрія Кураєва викликають різні оцінки: від нагород за місіонерську діяльність і зусилля в справі єднання, солідарності та терпимості до звинувачення в розпалюванні міжетнічних і міжрелігійних конфліктів і негативних оцінок з боку представників як православ'я, так і інших конфесій, однак слід відзначити, що його позиція щодо частини богословських проблем викликає різку критику у переважної більшості представників тих чи інших релігій. 
Злободенність і гострота піднятих А. Кураєвим проблем та його нестандартних поглядів на можливість і шляхи їх розв’язання, і зумовлюють актуальність теми дослідження.

Мета роботи передбачає різносторонній аналіз філософської, релігійної та історичної позиції А. Кураєва.

Об’єкт дослідження – твори Андрія Кураєва.

Предмет дослідження – світоглядні засади сприйняття і осмислення А. Кураєвим ключових богословських проблем.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи необхідно визначити ряд її завдань:

 • провести загальний аналіз позицій і висловлювань А. Кураєва щодо різних богословських проблем;
 • охарактеризувати розвиток ідей екуменізму у творчості А. Кураєва;
 • дослідити наукове православ’я як вихідну точку богословського методу А. Кураєва;
 • проаналізувати книгу А. Кураєва «Сатанізм для інтелігенції» щодо критики нехристиянських релігій.

Методологічна база виконання дослідження передбачає застосування ряду методів, зокрема, аналітичного (аналіз виступів, лекцій, підручника А. Кураєва), синтетичного (формулювання узагальнень), компаративного (порівняння з сучасною загальноприйнятою культурно-науковою парадигмою), сукупності історичних методів (для складання уявлення про достовірність використовуваних А. Кураєвим фактів) та інших.

Структура роботи зумовлена її метою і завданнями, і передбачає вступ, два розділи, висновки і список використаних джерел, при цьому загальний обсяг роботи склав 32 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Волков К. Диакон Андрей Кураев: «Атеизм как таковой – это просто отрицание чужой святыни» // Итоги. – 25 ноября 2005 г. – С. 9-11.
 2. Кураев А. В. Вызов экуменизма / Диакон Андрей Кураев. - [3-е изд., испр. и доп.]. - Москва: Грифон, 2008. - 477 с. 
 3. Кураев А. В. Дары и анафемы: Что христианство принесло в мир: Размышления на пороге III тысячелетия / Диакон Андрей Кураев. - М.: Изд-во Моск. подворья Свято-Троиц. Сергиевой Лавры, 2001. - 443 с.
 4. Кураев А. В. Диспут с атеистом / диак. Андрей Кураев. - 2-е изд., доп. - Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. - 236 с. 
 5. Кураев А. В. Как делают антисемитом. - М.: Одигитрия, 1998. – 176 с.
 6. Кураев А. В. Кто послал Блаватскую? Ростов-на-Дону, Феникс, 2000. – 332 c.
 7. Кураев А. В. Может ли православный быть эволюционистом? - М.: Христианская жизнь, 2006. - 112 с.
 8. Кураев А. В. Оккультизм в православии / Диакон Андрей Кураев. - М.: Благовест, 1998. - 380 с.
 9. Кураев А. В. Основы православной культуры как лекарство от экстремизма: Очень личные размышления / Диак. Андрей Кураев. - М.: Издат. Совет Рус. Православ. Церкви, 2003 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). - 109 с.
 10. Кураев А. В. Протестантам о православии / Диакон Андрей Кураев. - М.:Изд-во Моск. Подворья Свято-Троиц. Сергиевой Лавры, 1999. - 267 с.
 11. Кураев А. В. Сатанизм для интеллигенции / Диакон Андрей Кураев. - М.: Отчий дом, 1997. - 527 с.
 12. Кураев А. В. Традиция. Догмат. Обряд. Апологетические очерки. -Киев, 2003. – 211 с.
 13. Кураев А. В. Уроки сектоведения: Как узнать секту: На прим. движения рериховцев / Диакон Андрей Кураев. - СПб.: Формика, 2002. - 447 с.
 14. Кураев А. В. Философско-антропологическое истолкование православной концепции грехопадения: автореферат дис. кандидата философ. наук: 02.29.04 / Ин-т философии. - Москва, 1994. - 22 с.
 15. Кураев, А. В. «Гарри Поттер» в церкви: между анафемой и улыбкой: Дать ли сказкам индульгенцию? Демонична ли нелюдь? На что намекает «Гарри Поттер»? Сатанистка Роулинг? Правда «Гарри Поттера» / Диак. Андрей Кураев. - СПб.: Нева, 2003 (ПФ Красный пролетарий). - 123 c.
 16. Кураев, А. В. «Мастер и Маргарита»: за Христа или против? / Диакон Андрей Кураев. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Изд. Совет Рус. Православ. Церкви, 2005. - 176 с.
 17. Кураев А. В. Все ли равно как верить?: Сб. ст. по сравнит. богословию / Диакон Андрей Кураев. - Клин: Изд-во Братства святителя Тихона, 1994. - 174 с
 18. Кураев, А. В. Если Бог есть любовь… / Диакон Андрей Кураев. - 2. изд., испр. и доп. - М.: Благовест, 1998. - 156 с. 
 19. Кураев, А. В. Кто послал Блаватскую?:Теософия, Рерихи и православие / Диакон Андрей Кураев. - М.: Изд-во Моск. подворья Свято-Троиц. Сергиевой Лавры; Ростов н/Д: Троиц. слово, 2000. - 399 с.
 20. Интернет-портал А. Кураева: http://www.kuraev.ru/
3204
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).