Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості діяльності психологічної служби району в умовах сільського освітнього округу

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мороз Н. М.
 
Особливості діяльності психологічної служби району в умовах
сільського освітнього округу
 
Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають від психологічної служби постійного пошуку та застосування нових шляхів якісного соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу.
Соціально-економічні проблеми, демографічна ситуація в Україні унеможливлюють повноцінний розвиток мережі служби, а відповідно – і впровадження ефективних форм психолого-педагогічного супроводу, особливо в сільський місцевості. Тому одним із завдань «Концепції розвитку психологічної служби системи освіти Сарненського району на період до 2012 року» (затвердженої наказом відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації №209 від 08. 05. 2009 р.) є реалізація практичних заходів, спрямованих на розбудову психологічної служби у сільських школах.
Зважаючи на те, що метою освіти в нашому районі є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, то освітній простір району ґрунтується на заходах гуманізму, демократії, національної свідомості.
Ідея створення освітніх округів зумовлена часом, педагогами, учнями, батьками, адже вчителі сусідніх шкіл, дошкільних та позашкільних закладів уже давно працювали і працюють у тісній співпраці, а батьки зазвичай звертаються за допомогою до кваліфікованих спеціалістів сусідніх шкіл. Тому, відповідно до Примірного положення про освітні округи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №267 від 05.04.2006 р., відділом освіти Сарненської районної державної адміністрації виданий наказ № 334 від 16.10.2006 р. «Про створення освітніх округів», яким передбачено організацію на території району роботу 12-ти освітніх округів.
Метою створення і діяльності округів є забезпечення учнями навчальних закладів системи загальної середньої освіти рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, допрофесійної підготовки, неперервної освіти на території обслуговування; координація діяльності навчальних закладів, що входять до округу, з питань реалізації законодавства в галузі освіти, ефективного використання кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази.
Реалізація поставлених завдань стає можливою лише за умови досконалого знання індивідуальних особливостей кожного учасника навчально-виховного процесу. Більше того, всі, хто причетний до освіти, потребують постійної професійної підтримки своєї діяльності, регулярної оцінки тих чи інших методів або технологій роботи, корекції та профілактики у взаєминах і змісті професійної діяльності. Досягнення зазначеної мети неможливе без застосування новітніх досягнень психолого-педагогічної науки в цілому та без побудови системи впровадження психологічних служб навчальних закладів зокрема.
На кінець 2010-2011 навчального року в системі освіти Сарненського району налічувалося 55 навчальних закладів, серед яких 4 позашкільних і 43 дошкільних. У психологічній службі системи освіти працює 53 особи, що становить 52% до стовідсоткового забезпечення фахівцями установ освіти.
Аналіз забезпечення закладів освіти фахівцями психологічних служб засвідчив, що 48% сільських шкіл не забезпечені психологічним супроводом. Тому розглядалися різні варіанти супроводу: відвідування методистом із психологічної служби згідно з графіком тих шкіл, де відсутні спеціалісти, створення груп спеціалістів, які за запитом виїжджали б до навчального закладу тощо. Однак найприйнятнішою в умовах нашого району стала модель психологічних служб освітніх округів.
Чому психологічні служби саме освітніх округів? Освітні округи – перспективний шлях забезпечення рівного доступу до якісної освіти сільських дітей в умовах профілізації старшої школи. Крім того, пунктом 15 «Про затвердження Положення про освітній округ» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України №777 від 27. 08. 2010 р.) передбачено діяльність психологічної служби освітнього округу.
Нині в Сарненському районні діють 12 освітніх округів. У кожному закладі округу є практичний психолог.
Психологічна служба є складовою частиною освітнього округу. Мета психологічної служби – психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, організація соціального-психологічного супроводу в дошкільних, усіх типах загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти, що входять до освітнього округу.
Рис. 1. Система надання психологічної допомоги в освітньому окрузі
Із метою активізації означеної діяльності видано наказ відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації №332 від 20. 09. 2010 р., згідно з яким практичні психологи опорних шкіл призначені керівниками психологічних служб освітніх округів.
До складу психологічної служби входять практичний психолог і соціальний педагог опорного навчального закладу, а також практичні психологи, соціальні педагоги тих навчальних закладів, що є суб’єктами округу. Усі питання діяльності психологічної служби округу вирішує Рада округу, а питання науково-методичного забезпечення – методист з психологічної служби методичного кабінету.
Рис. 2. Модель психологічної служби Сарненського освітнього
округу №3
У школах-сателітах розміщено інформацію щодо роботи психологічної служби округу, зокрема графіки роботи та номери телефонів працівників психологічної служби округу, завдяки яким учасники навчально-виховного процесу можуть звернутися за допомогою. У разі виникненняскладної ситуації у навчальному закладі його керівник подає запит на керівника психологічної служби округу, формується група спеціалістів і здійснюється виїзд у навчальний заклад для вивчення проблеми і надання рекомендацій.
Працівники психологічної служби активно пропагують свої надбання через щоквартальну газету відділу освіти Сарненської РДА з метою психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу. У подальшій роботі психологічних служб освітніх округів планується випуск власної психологічної газети.
Організаційно-методичний аспект передбачає психолого-методичний супровід учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, учителів), допомога в організації педагогічного процесу.
Рис. 3. Структура методичної роботи психологічної служби
Сарненського району на 2010-2011 н. р.
У районі запроваджено проведення тренінгів особистісного та професійного зростання, що розробляються і проводяться В. В. Березовським, практичним психологом Сарненської гімназії, який пройшов повний курс навчання в «Школі тренерської майстерності» за напрямком підготовки «Тренер навчально-освітніх тренінгів».
У листопаді 2010 року з метою профілактики емоційного вигорання та збереження психічного здоров'я психологів Сарненського району був проведений тренінг на тему «Увага!!! Професійне вигорання».
Працівники психологічної служби беруть активну участь у виконанні національних, державних і галузевих програм. Основна увага приділяється тим програмам, котрі мають пріоритетне значення для виховання підростаючого покоління та профілактики відхилень у їх розвитку та поведінці, зокрема профілактика наркоманії, алкоголізму, куріння, бродяжництва, безпритульності, насильства.
У закладах освіти району в жовтні 2010-2011 н. р. було проведено моніторингове та соціологічне дослідження серед учнів 9-11-х класів за анкетою «Молодь і протиправна поведінка». Кількість навчальних закладів, у яких проводилося опитування, – 32, опитано 2151 учень.
Результати досліджень психологічною службою навчальних закладів району були заслухані на колегії відділу освіти 27. 10. 2010 р. (протокол №3 від 27. 10. 2010)  (питання «Про забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства»), в якій узяли участь директори навчальних закладів, заступники директорів з виховної роботи та практичні психологи.
Із метою вивчення причин спонукання підлітків до перших спроб вживання спиртного, цигарок, наркотиків та з метою покращення дозвілля у населеному пункті психологічною службою та районним центром соціальних служб для сімей, дітей та молоді було проведено дослідження серед учнів 10-11-х класів загальноосвітніх шкіл району, яким було охоплено 21 навчальний заклад. В опитуванні взяли участь 1532 учні від 14 до 16 років, з яких 707 – чоловічої статі і 825 – жіночої.
У березні 2010-2011н. р. у навчальних закладах було проведено моніторинг раннього узалежнення та соціально неадекватної поведінки учнів. В анкетуванні взяли участь 6884 учні 6-8-х класів. Результати досліджень психологічною службою навчальних закладів району були заслухані на колегії відділу освіти 30. 03. 2011 р. (протокол №3 від 30. 03. 2011).
Таким чином, діяльність психологічних служб округу дозволяє:
‒реалізувати принцип особистісно зорієнтованого підходу до навчання і виховання дітей сільської місцевості;
‒здійснювати психологічний супровід профілізації старшої школи;
‒здійснювати діагностичну та психокорекційну роботу з різними категоріями населення, зокрема проблемними сім’ями, дітьми-сиротами, дітьми «групи ризику»;
‒здійснювати консультування дітей різних вікових категорій, дорослих, батьків.
«Концепція розвитку психологічної служби системи освіти Сарненського району на період до 2012 року» передбачає подальший фаховий розвиток, організаційну та методичну підтримку працівників психологічної служби. Це створить умови для якісного соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу у закладах освіти сільської місцевості.
 
Список використаної літератури
 
1.Наказ відділу освіти Сарненської РДА «Концепція розвитку психологічної служби системи освіти Сарненського району на період до 2012 року» №220від 08. 05. 2009 р.
2.Марухіна І. Психологічний супровід сільської школи / І. Марухіна //Психолог. – 2009. – № 38-39 (374-375).
3.Методичні рекомендації щодо організації діяльності мобільного соціально-психологічного пункту освітнього округу // Лист МОН України №1/9-48від 28. 01. 2011р.
4.Некраш Л. Психологічний супровід учня у сільській школі / Л. Некраш //Психолог. – 2009. – № 38-39 (374-375).
5.Наказ МОН України «Положення про психологічну службу системи освіти України» №616від 02. 07. 2009 р.
6.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітній округ» №777від 27. 08. 2010р.
7.Практичному психологу навчального закладу: організація роботи, документація / за ред. В. Г. Панка; упор. Н. В. Лунченко, Т. Ш. Червонна. – К. : Шкільний світ, 2009. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
8.Салацька Н. Психологічна служба сільського району з малою чисельністю учнів / Н. Салацька // Психолог. – 2010. – № 44 (428).
Фото Капча