Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості формування державної служби зайнятості

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Створена в грудні 1990 року державна служба зайнятості України – майже ровесниця державної незалежності країни.
Один з перших ринкових законів нашої держави – Закон України „Про зайнятість населення” був прийнятий у березні 1991 – за півроку до початку нового відліку української історії. Цей закон визначив правові, економічні та організаційні засади зайнятості населення України, соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю, основні засади діяльності державної служби зайнятості.
З 1 січня 2001 року в Україні набрав чинності інший, вкрай важливий для нашої держави та діяльності служби зайнятості закон – „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. Було створено Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, функції виконавчої дирекції Фонду покладені на державну службу зайнятості. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб та роботодавців.
За роки соціально-економічного розвитку незалежної України державна служба зайнятості також пройшла важливі етапи становлення та розвитку.
За цей час створено:
на страхових засадах систему соціального захисту населення від безробіття;
систему соціального партнерства;
систему кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації кадрів служби зайнятості;
розроблено та впроваджено сучасні інформаційні технології;
матеріально-технічну базу для надання соціальних послуг населенню та роботодавцям відповідно до новітніх технологій.
Таким чином, відбулася трансформація системи соціального захисту від безробіття в систему загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття.
За 16 років державної незалежності України послугами державної служби зайнятості скористалося понад 19 млн. незайнятих громадян, з яких:
9, 3 млн. осіб було працевлаштовано;
1, 4 млн. осіб проходили професійне навчання;
3, 1 млн. осіб брали участь у громадських роботах.
Крім того, понад 13 млн. осіб отримали консультаційні послуги з питань пошуку роботи, трудового законодавства, ситуації на ринку праці.
З кожним роком ефективність надання соціальних послуг зростає – підвищується рівень працевлаштування, зокрема після закінчення професійного навчання або підвищення кваліфікації безробітних, скорочується період укомплектування вакансій, зменшується тривалість безробіття.
Щорічно послугами служби зайнятості користуються:
близько 3 млн. незайнятих і безробітних громадян;
1, 5 млн. застрахованих громадян, зайнятих у різних сферах економічної діяльності;
1 млн. роботодавців.
Державна служба зайнятості сьогодні уособлює інноваційну модель поступального розвитку соціальної політики в Україні.
Соціальний захист служба зайнятості розглядає не тільки як систему послуг у підборі роботи та виплати допомоги по безробіттю, а в першу чергу як систему гідних умов праці й заробітної плати, легальної зайнятості, що забезпечує громадянам України соціальні гарантії.
Запорукою ефективної роботи є новітні технології державної служби зайнятості. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН) є передовим, єдиним такого масштабу напрацюванням у соціальній сфері. ЄТОНН створена у 1999 році.
Організація роботи кожного базового центру зайнятості України за ЄТОНН дозволила підвищити якість соціальних послуг, пропускну спроможність центрів, продуктивність праці працівників, забезпечити реалізацію концепції самодопомоги клієнтів, надання розгорнутої інформації роботодавцям і населенню.
З метою формування якісно нового рівня соціального захисту населення та створення інструменту інформаційного супроводження ЄТОНН розроблено та впроваджено в роботу Єдину інформаційно-аналітичну систему служби зайнятості України (ЄІАС), що базується на сучасних INTERNET-INTRANET технологіях.
ЄІАС – це глобальна інформаційна система, що об'єднує всі центри зайнятості, розподіливши функції між ними за ієрархією. Засобами ЄІАС забезпечується інформаційна підтримка управлінських рішень щодо надання послуг, фінансових потоків, організації роботи персоналу та документообігу. Засобами ЄІАС створена уніфікована оперативна база даних про потребу в працівниках, пропозицію робочої сили і можливості професійного навчання в Україні. Єдиний інформаційний простір про вакансії та пропозицію робочої сили на базовому рівні (в режимі реального часу) дозволяє розширити зону пошуку для кожного клієнта не тільки в межах району, області, а й держави в цілому.
У системі державної служби зайнятості важлива роль приділяється підготовці кадрів.
У 1991 році було створено Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ) як вищий навчальний заклад післядипломної освіти спеціалістів служби зайнятості. У 2001 р. він був акредитований Міністерством освіти і науки України за III рівнем.
Пріоритетним напрямом діяльності Інституту є підвищення кваліфікації персоналу служби зайнятості, близько 1500 керівників і спеціалістів якої щорічно здобувають тут нові знання та навички сучасного обслуговування населення і роботодавців, опановують нові моделі та методи сучасного менеджменту.
Фото Капча