Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості художнього світу у фантастиці Рея Бредбері

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
450 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Фантастика як особливий жанр літератури
1.1. Проблема визначення понять «фантастика» та «фантастичне» 
1.2. Підходи до класифікації фантастики
2.  Еволюція творчості Рея Бредбері
2.1. Місце Бредбері в світовій фантастиці
2.2. Любов як один із основних мотивів у новелістиці письменника
2.3. Тема дитинства та проблема смерті у творчому доробку Бредбері
3. Роман-памфлет «451º за Фаренгейтом» як вершина творчості 
3.1. Проблематика. Соціальне значення роману
3.2. Методика вивчення творчості Рея Бредбері у школі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 
В літературі XX ст. ми спостерігаємо бурхливий розвиток жанру фантастичної літератури. Це пов’язано, насамперед, із тенденцією профетизму, із пафосом досліджень, а також із розвитком літератури інтелектуальної – яка налаштовує читача на роздуми, на засвоєння нових мотивів не лише в культурі, але й у науці, адже її головна тенденція – синтез художнього та наукового мислення.
В американській літературі ми бачимо чимало письменників, які посідають чільне місце у жанрі фантастики (Артур Кларк, Айзек Азімов, Роберт Шеклі та ін.), але першим серед перших був і залишається Рей Бредбері.
Беззаперечно, творчість Рея Дугласа Бредбері займає вагоме місце в світовій літературі. Він є одним із найвідоміших американських письменників-фантастів, автором понад 400 різножанрових літературних творів. 27 романів, кілька поетичних збірок і більш ніж 600 новел Рея Бредбері були видані загальним тиражем понад 8 мільйонів примірників 36 мовами. Він писав сценарії для телебачення і кіно, все життя був заангажований театром (у 1964 р. заснував Pandemonium Theatre Company, у якому здійснював постановку власних п’єс), навіть мав реалізовані архітектурні проекти. Був лауреатом премії Еммі за адаптацію оповідання «Дерево Хеловіну» (The Halloween Tree). Йому присвячена зірка на голлівудській Алеї Слави. Всього ж на рахунку Бредбері 8 нагород і 2 номінації в галузі кіно. Серед численних американських і зарубіжних премій, якими був відзначений Рей Бредбері, є  й медаль за гідний внесок у розвиток американської літератури від Національної Книжкової Асоціації (2000), Національна Медаль Мистецтв, вручена президентським подружжям Бушів у 2004 році, Пулітцерівська премія «за визначну, плідну і глибоко впливову кар'єру як незрівнянного автора наукової фантастики і фентезі» (2007). Ще за життя Рея Бредбері з’явилася премія його імені для американських авторів, які працюють у жанрі наукової фантастики та фентезі. Популярність Бредбері була такою великою, що у 1971 р. астронавти НАСА кратер на Місяці назвали Кульбабовим, на честь його знаменитої повісті «Кульбабове вино». Також, на честь письменника названий астероїд «9766 Бредбері».
Рей Дуглас Бредбері залишається одним із найбільш читаних письменників сьогодення. Він і зараз підноситься над незліченним натовпом американських фантастів, символізуючи собою ідеали добра та гуманізму. Звістка про його смерть (5 червня 2012р.) викликала шквал відгуків по всьому світі.  У багатьох некрологах підкреслювалося, що пішла людина, яка на якомусь вищому, духовному рівні пов’язана з усіма нами. Сучасник Бредбері,  американський письменник Стівен Кінг так прореагував на звістку про смерть Рея Бредбері: «Сьогодні я чую грім велетенських кроків того, хто від нас пішов. Але романи і оповідання залишаються, і резонанс від них, і дивна краса» [14, с. 26].
Його творча спадщина достатньо глибоко досліджена в літературній критиці та літературознавстві, однак, як і в творчості будь-якого вагомого письменника, ще залишається не роз’ясненим ряд проблем, які чекають своєї оцінки. Перші критичні відгуки на твори Бредбері з’явились ще у 40 – 50 рр. і відносились до його науково-фантастичних новел. Праці В. Джонсона «Рей Бредбері», А. Салівена «Рей Бредбері і фентезі», М. Менгелінга в основному присвячені дослідженню проблем, які стосуються ідейно-тематичного змісту творчості письменника. У. Ф. Тоупсон, Д. Моуджин в своїх монографіях досліджують загальні і часткові проблеми творчості Бредбері. Інші автори великих праць (монографій і статей) – М. Менгелінг, К. Вульф, Е. Рабкін – звертаються до проблеми жанрової природи творів письменника. Ще ряд дослідників – К. Еміс, Д. Уат, Б. Еттебері присвятили свої роботи проблемам поетики творів Бредбері. 
Спроби дослідити творчість Рея Бредбері є і на пострадянському просторі. Перші відгуки на окремі твори в радянській критиці з’являються після того, як декілька його творів були перекладені і надруковані (в основному в періодичних виданнях) в 60-70-х рр. Одним із перших рецензентів збірника оповідань «Фантастика Рея Бредбері» став К. Андреєв, який написав передмову до збірки [4]. Далі з’являються статті Т. Хмельницької, М. Пальцева, В. Скороденко, І. Роднянської; передмови і післямови до різноманітних видань творів Бредбері, написані Є. Парновим, С. Гансовським [2, 3] та ін. Пізніше, написані і великі праці (дисертації та монографії), присвячені творчості письменника. Так, В. Новикова в дисертації «Фантастична новела Рея Бредбері» [15] дослідила поетику фантастичної новели письменника, віднісши її до жанру фентезі. Ю. Серенков звернув увагу на жанрову природу творів письменника у своїй дисертації «Особливості жанрового мислення Рея Бредбері» [21].
Актуальність роботи полягає в тому, що обраний аспект не був предметом спеціального дослідження, відтак потребує детальнішого розгляду.
Об’єкт дослідження: роман-памфлет « 451º за Фаренгейтом», повість «Кульбабове вино», новели «Усмішка», «Квітневе диво», «Канікули», «Пустеля», «Будинок», «Вельд», «Дитячий майданчик», «Все літо в один день».
Предметом дослідження є моделі художнього фантастичного світу в творчому доробку Рея Бредбері.
Мета роботи: вивчити своєрідність художнього світу в фантастиці Рея Бредбері.
Завдання дослідження:
 • з’ясувати границі поняття «фантастика» та «фантастичне»;
 • дослідити підходи до класифікації фантастики;
 • ознайомитись із творчим доробком Рея Бредбері та визначити його місце та роль в світовій фантастиці;
 • дослідити еволюцію творчості письменника;
 • дослідити прозу письменника та визначити основні мотиви та теми у творчому доробку автора;
 • дослідити роман-памфлет «451º за Фаренгейтом» та визначити проблематику і соціальне значення роману;
 • ознайомитись із  методикою вивчення творчості Рея Бредбері у школах України.
Методи: описовий, формальний.
Структура дослідження: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – 38 сторінок, з них – 34 основного тексту.

 

Список використаних джерел: 
 1. Брандис Г. Научная фантастика и человек в сегодняшнем мире / Г. Брандис // Вопросы литературы. – 1977. – №6. – С. 97-126.
 2. Брэдбери Р. Память человечества /  Рэй Брэдбери; сост. Р. Рыбкин. – М.: Книга, 1982. – 239 с.
 3. Брэдбери Р. Передай добро по кругу. Рассказы, повесть / Рэй Бредбэри; пер. с англ., сост. Р. Рыбкин. – М. : Молодая гвардия, 1982. – 412 с.
 4. Брэдбери Р. Рассказы / Р. Брэдбери. – М.: Молодая гвардия, 1975. – 223 с.
 5. Дробіт І. М. Історичний дискурс у британському романі 80 - 90-х років ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / І. М. Дробіт. – К.: вид-во Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2010. – 20 c.
 6. Есин А.Б. Литературоведение. Культурология: Избранные труды: учеб. Пособие / А.Б. Есин. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 280 с.
 7. Кагарлицкий Ю. Реализм и фантастика / Ю. Кагарлицкий // Вопросы литературы. – 1971. – №1. С.101-117
 8. Ковтун Е. Н. Поэтика необычайного. Художественные миры фантастики, волшебной  сказки, утопии, притчи и мифа (На материале европейской литературы  первой половины XX  века) : монография / Е. Н. Ковтун. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 308 с.
 9. Ковтун Е.Н. Фантастика как объект научного исследования: проблемы и перспективы отечественного фантастоведения // Русская фантастика на перекрестье эпох и культур: Материалы Международной научной конференции. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. С. 20–38.
 10. Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе XX века: учебное пособие / Е. Н. Ковтун. – М.: Высшая школа, 2008. –  484 с.
 11. Лесин В. М. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, О.С. Пулинець. – К.: Радянська школа, 1965. – 430 с.
 12. Літературознавчий словник-довідник за ред. Гром’як Р.Т., Ковалів Ю.І., Теремко В.І. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.
 13. Маркина Н. В. Художественный мир Рэя Брэдбери: традиции и новаторство: автореф. дис. …канд. филолог. наук: спец. 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья (литература США)» / Н. В. Маркина. – Самара, 2006. – 22 с.
 14. Ніколенко О. М., Конєва Т. М. Нове прочитання Бредбері / О. М. Ніколенко, Т.М. Конєва // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – №2. – С. 25 – 28.
 15. Новикова В. Г. Фантастическая новелла Рэя Брэдбери: автореф. дис. …канд. филолог. наук: спец. 10.01.05 «Литература стран Западной Европы, Америки и Австралии» / В. Г. Новикова. – Нижний Новгород, 1992. – 19 с.
 16. Нудельман Р. И. Фантастика / Р. И. Нудельман // Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. А. А. Сурков. – М.: Сов. энцикл., 1962 – 1978. – Т.7 – С. 185-197.
 17. Пальцев Н. Вчитываясь в Рэя Брэдбери / Н. Пальцев // Книжное обозрение. –1992. – №12. – С. 9-12.
 18. Пальцев Н. М. Галактика Рэя Брэдбери / Н.М. Пальцев // Ray Bradbury. Fahrenheit 451. Short Stories. – M.: Азбука, 1983. – C. 3-27.
 19. Ревич В. Любовь и ненависть Рэя Бредбери / В. Раевич // Брэдбери Р. Память человечества. – М.: Книга, 1982. С. 5—13.
 20. Серенков Ю. Особенности жанрового мышления Рэя Брэдбери: автореф. дис. …канд. филолог. наук: спец. 10.01.05 «Литература стран Западной Европы, Америки и Австралии» / Ю. Серенков. – М., 1995. – 22 с. 
 21. Сич Л. Що чекає на людство в майбутньому? Урок з вивчення оповідання Р. Бредбері «Усмішка» / Л. Сич // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – №4. – С. 48-50
 22. Словник української мови: в 11 т. / ред. колегія. – К.: Наукова думка, 1970-1980. – Т. 10. – 1979. – С. 561.
 23. Скурлатов В. О творчестве Рэя Брэдбери / В. Скурлатов // Брэдбери Р. О скитаньях вечных и о Земле. – М.: Книга, 1987. – С. 643-655
 24. Стороха Б. Новий переклад оповідання Рея Бредбері «Посмішка» / Б. Стороха // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – №2. – С. 28-30
 25. Українська радянська енциклопедія: у 50 т. – 2-е вид.  / ред. колегія. – К.: Радянська енциклопедія, 1950-1960. – Т.11. – С. 530.
 26. Фрумкин К. Философия и психология фантастики / К. Фрумкин. – К.: УРСС, 2004. – 237 с.
16540
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.