Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості корекції неправильних положень та тазових передлежань плода при вагітності

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Особливості корекції неправильних положень та тазових передлежань плода при вагітності
 
Брега Л.Б.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С.Дем'янчука
 
Анотація. У статті розглядаються причини виникнення та реабілітаційні засоби корекції неправильних положень та тазових передлежань плода при вагітності. Висвітлюються сучасні можливості впливу на виправлення патологічного стану за допомогою застосування засобів фізичної реабілітації. Підкреслюється важливість раннього виявлення, корекції та фіксування плоду в головному передлежанні до початку родової діяльності.
Ключові слова: засоби фізичної реабілітації, вагітність, неправильні положення та тазові передлежання плода при вагітності.
Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения та реабилитационные средства коррекции неправильных положений и тазовых предлежаний плода при беременности. Представлены современные возможности воздействия на исправление патологического положения средствами физической реабилитации. Подчеркивается важность раннего распознания, коррекции и фиксации плода в головном предлежании до начала родовой деятельности.
Ключевые слова: средства физической реабилитации, беременность, неправильные положения и тазовые предлежания плода при беременности. 
Annotation. In the article reasons of origin and rehabilitation facilities of correction of wrong positions and pelvic lying of fetus are examined at pregnancy. Modern possibilities of influence light up on the correction of pathological state by application of facilities of physical rehabilitation. Importance of early exposure, correction and jigging of fruit is underlined in main передлежанні to beginning of childbirth.
Keywords: facilities of physical rehabilitation, pregnancy, wrong positions and pelvic lying of fetus, are at pregnancy.
Постановка проблеми. Антинатальна діагностика неправильного положення та тазового передлежання плода з наступною корекцією його стану є важливим компонентом акушерської та реабілітаційної допомоги і формуванням напрямку перинатальної медицини, який розглядає плід як «повноцінного» пацієнта. Цей напрямок об’єднує праці спеціалістів, які працюють в різних галузях медичних знань. Але ведучу роль в діагностиці неправильного положення та тазового передлежання плода і надання професійної допомоги ще ненародженому пацієнту відіграє лікар акушер-гінеколог в тісній співпраці з реабілітологом.
Питання ведення вагітності й пологів у жінок з неправильним положенням та тазовим передлежанням плода є дуже актуальними, оскільки в цьому разі, насамперед, перинатальна смертність у 3-5 разів вища, порівняно з пологами в головному передлежанні [1, 2]. Підвищеною є також захворюваність дітей, спостерігаються несприятливі віддалені наслідки – центральні парези, епілепсія, гідроцефалія, відставання в розумовому розвитку та ін. [2]. 
Серед ускладнень у матері слід зазначити високу частоту несвоєчасного виливання навколоплідних вод, аномалій родової діяльності, затяжних пологів, оперативних утручань, інфікування тощо [3].
Більшість провідних акушерів-гінекологів вважають, що вагітних з неправильним положенням та тазовим передлежанням слід відносити до групи підвищеного ризику, а пологи – до патологічних [1, 2, 3].
Для профілактики ускладнень, які розвиваються в період вагітності, слід використовувати безпечні та доступні для більшості жінок України засоби фізичної реабілітації. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових досліджень та практичний досвід свідчать, що демографічна ситуація в Україні постійно покращується, однак кількість випадків патологічного перебігу вагітності не зменшується. Високий рівень репродуктивних втрат в Україні: невиношуваність, безпліддя, материнська та малюкова смертність, штучне переривання небажаної вагітності, онкологічна захворюваність репродуктивної сфери є вагомими складовими проблем репродуктивного здоров’я. Низький рівень здоров’я вагітних значно підвищує ризик материнської та дитячої патології, є причиною високої частоти ускладнених пологів, що в свою чергу є ризиком репродуктивних втрат. На фоні незадовільного стану здоров’я вагітних жінок очікування народження здорових дітей є сумнівним. Тому, незважаючи на всі старання спеціалістів і прогрес сучасної медичної науки, ситуація з ускладненнями вагітності і перинатальною патологією залишається одним із найголовніших питань акушерства і неонатології.
Протікання вагітності при тазових передлежаннях та неправильних положеннях практично не відрізняються від головних передлежань. У третьому триместрі, а точніше до 30-31 тижнів вагітності, плід у материнському лоні займає правильне положення головою донизу. Таким чином він готовиться до пологів. Внаслідок різних причин, часто в зв’язку з патологією вагітних, особливостями будови органів матері та інших причин, «перевороту» не відбувається і плід знаходиться в неправильному положенні або в «тазовому» – «сідничному» або «ніжному» передлежанні. Своєчасна діагностика тазового передлежання і активні дії можуть виправити цю ситуацію. Тому багатьом ускладненням, що виникають при пологах у тазовому передлежанні плоду, можна запобігти, якщо використовувати сучасні методи діагностики, правильно вести вагітність і пологи [1, 3, 4]. 
В умовах сучасної жіночої консультації, відразу після встановлення неправильного положення та тазового передлежання плоду в ІІІ триместрі вагітності, лікар акушер-гінеколог та спеціаліст реабілітолог повинні скласти програму фізичної реабілітації з застосуванням фізичних вправ, які будуть відповідати фізіологічним змінам, які розвиваються в організмі вагітної, для виправлення даної патології (рис. 1). 
 
Рис. 1. Алгоритм ведення вагітних з неправильним положенням та тазовим передлежанням плода у жіночій консультації
 
Попередження тазових і неправильних положень плоду є їх дородове виправлення, необхідність яких обумовлена тим, що пологи при даній патології супроводжуються низкою серйозних ускладнень для матері і плода. З метою профілактики слід використовувати фізичні вправи. 
Комплекс повинен включати в себе ввідну, основну і заключну частини занять. Якщо плід повертається на головку, ввідну і основну частину вправ виключають, а заключну частину вправ виконують до кінця вагітності. При діагностуванні головного передлежання плід фіксується за допомогою валиків (із рушників), покладених на бокові відділи живота, і дородового поясу. Пояс з валиками необхідно носити до стійкої фіксації плода, після чого валики знімають, а пояс залишається до кінця вагітності. Вагітна оглядається лікарем 1 раз в тиждень. Коригуючою гімнастикою рекомендується займатися 4-5 днів, при відсутності ефективності показом є зовнішній профілактичний поворот плоду на головку.
 
Висновки
 
1. Доцільним є відновлення і проведення в умовах жіночої консультації коригуючої гімнастики у вагітних в термінах 29-36 тижнів, при відсутності протипоказань, для зниження частоти пологів в тазовому передлежанні та неправильним положенням плоду, що запобігає необхідності кесаревих розтинів і перинатальних втрат при цьому.
2. Спеціаліст реабілітолог повинен володіти глибокими знаннями клініко-фізіологічного обґрунтування, особливостей перебігу і розвитку фізіології і психології вагітності та майбутніх пологів при призначенні й проведенні відповідних методів і способів фізичної реабілітації в кожному триместрі вагітності. 
3. Знання і вміння дозволяють реабілітологу успішно використати сучасні методи і засоби фізичної, психологічної та психосоматичної реабілітації і корекції, благоприємно впливати на фізичне і психічне здоров’я вагітної жінки. 
 
Література
 
1.Гайдуков С. Н. Должен ли стать общепринятой практикой наружный профилактический поворот при тазовом предлежании плода / Гайдуков С. Н., Клюс О. С. Резник В. А., Васильев В. В. // Журнал акушерства и женских болезней. - С.Петербург, 2007. - Т. 56, вып. 2. - С. 105-110.
2.Стрижаков А. Н. Тазовое предлежание плода – новый взгляд на старую проблему / Стрижаков А. Н., Игнатенко И. В. // Акушерство и гинекология. - 2007. - №5. - С. 17-23.
3.Рухові режими і комплекси ЛФК для вагітних жінок: методичні рекомендації / Владимиров О. А., Тофан Н. І., Кліменко С. К. - К.: ІПАГ Україна. - 2004. – 32 с.
4.Томашевский Н. И. Клинико-физиологические обоснования к применению методов физической реабилитации во время беременности и родов / Томашевский Н. И., Митюков В. А., Симарова А. В., Кучеренко Н. М. и соавт. // Новітні технології фахівців вищої школи в сучасних умовах. Матеріали конференції. - Том 1. - Всеукраїнська науково-практична конференція. – Горлівка, 2007. - С. 206 - 213.
Фото Капча