Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості магніторезистивних властивостей гранульованих плівкових сплавів на основі Ag та Со

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE

Т. 13, №4 (2012) С. 907-915 V. 13, № 4 (2012) P. 907-915

907

PACS 75.70.CN, 75.70.AK, 75.60.EJ ISSN 1729-4428

І.М. Пазуха, Ю.М. Шабельник, І.Ю. Проценко

Особливості магніторезистивних властивостей гранульованих

плівкових сплавів на основі Ag та Со

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007,

Суми, Україна, protsenko@aph.sumdu.edu.ua

Представлено аналіз експериментальних даних стосовно магніторезистивних властивостей

гранульованих плівкових сплавів на основі Ag та Со. Проаналізовано питання про вплив на величину

магнітоопору режимів термообробки, концентрації магнітної компоненти та ін. факторів. Здійснено

порівняння отриманих експериментальних даних із магніторезистивного ефекту з літературними даними.

Ключові слова: спін-залежне розсіювання, гранульовані сплави, магнітоопір, геометрія вимірювання.

Стаття поступила до редакції 21.07.2012; прийнята до друку 15.09.2012.

Фото Капча