Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості моделювання здорового способу життя у середовищі шкільної та студентської молоді

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз науково-педагогічної літератури
1.1. Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічне явище
1.2. Умови, необхідні для формування здорового способу життя у дітей
2. Соціально-педагогічна діяльність з формування здорового способу життя учнів Купельської ЗОШ
1.3. Діяльність педагога й психолога по формуванню здорового способу життя серед дітей
2.2. Дослідження стану здоров'я старшокласників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Здоров'я населення держави - найвища національна цінність, і відродження нації має початися саме зі здоров'я, у першу чергу дітей.

Вивчення проблем дитячого здоров'я в наш час здобуває особливу актуальність. За даними Міністерства освіти і науки України за 2004 р., 87 % учнів потребують спеціальної підтримки. До 60-70 % учнів до випускного класу мають порушену структуру зору, 30 % - хронічні захворювання, 60 % - порушену поставу. Виходячи із цього, стає ясно, що проблеми дитячого здоров'я мають потребу в нових підходах, і значну допомогу в цьому питанні може зробити валеологічна служба. Фундаментом валеології - науки про здоров'я є знання нормальної фізіології і, насамперед, фізіології здорової дитини, вікової психології, що дозволяє формувати, зберігати, зміцнювати здоров'я людини, гармонійно розвивати особистість.

Отже, у питаннях оздоровлення дітей разом повинні працювати медики, педагоги, психологи, валеологи, соціальні педагоги та інші фахівці.

При цьому повинна бути дотримуватись валеологічної педагогіки, починаючи з батьків, далі вчителів і т. д. Основним завданням валеологічної служби повинне стати виховання в населення потреби бути здоровим, берегти й зміцнювати здоров'я, цінувати його.

Здоров'я підростаючої людини - це проблема не тільки соціальна, але й моральна. Дитина сама повиннна вміти бути не тільки здоровою, але й виховувати в майбутньому здорових дітей.

Залучення школярів та студентів до проблеми збереження свого здоров'я - це, насамперед, процес соціалізації - виховання. Це свідомість високого рівня комфорту, яка закладається з дитинства на все життя. Для формування такого комфорту необхідні знання про закони розвитку свого організму, його взаємодію із соціальними факторами.

Школа ж сьогодні повинна й може стати найважливішою ланкою соціалізації підростаючого покоління. Через школу проходить все населення, і на даному етапі соціалізації особистості формується як індивідуальне здоров'я, так і здоров'я всього суспільства.

В Україні валеології в останні роки приділяється багато уваги, як у науковій літературі, так і у роботі різних з'їздів, конференцій і форумів, присвячених оздоровленню населення; у школах вводиться навчальний предмет «Валеологія», у ряді регіонів країни в штатному розкладі шкіл передбачена посада «педагог-валеолог »

Необхідно спільними зусиллями батьків, педагогів, та фахівців з валеології формувати в дітей поняття здорового способу життя, виховувати відповідні навички й звички, що буде сприяти ефективності мір соціального захисту здоров'я дітей.

Протиріччя між традиційною офіційною системою проведення валеологічного виховання у вигляді бесід про здоровий спосіб життя, спортивними заходами, недостатньою поінформованістю батьків щодо формуванні здорового способу життя дітей і спонукало вибір недостатньо розробленої і маловивченої, актуальної теми курсової роботи: «Особливості моделювання здорового способу життя у середовищі шкільної та студентської молоді».

Метою дослідження є виявлення умов роботи соціального педагога по формуванню здорового способу життя серед учнів.

Об'єкт дослідження - процес роботи соціального педагога з учнями.

Предмет дослідження - робота соціального педагога по формуванню здорового способу життя серед дітей.

Відповідно до мети роботи визначено наступні завдання дослідження:

 1. Опрацювати соціально-педагогічну, філософську, психологічну літературу, що стосується проблеми.
 2. Визначити основні шляхи і способи формування адекватного відношення до здоров’я в учнів.
 3. Визначити й оцінити роль роботи соціального педагога по формування здорового способу життя.
 4. Провести діагностування рівня здоров'я учнів.

Гіпотеза дослідження: процес формування здорового способу життя серед дітей буде ефективним за умови, якщо:

 • Враховувати вікові особливості дітей.
 • Створити умови для формування здорового способу життя.
 • Удосконалювати форми роботи соціального педагога по формуванню здорового способу життя.

Джерельною базою виконання роботи стали: у методологічному напрямку - праці Л. Г. Татарникової, В. В. Колбанова та В. К. Зайцева. Теоретичні питання валеологічного виховання знайшли своє відбиття у вивченні робіт І. І. Брехмана, Л. П. Ільїної та П. Г. Петрової.

У курсовій роботі застосовувалися наступні методи педагогічного дослідження:

 • вивчення педагогічної, медичної, валеологічної літератури
 • бесіда, опитування;
 • тестування;
 • безпосередня навчально-виховна робота з учнями.

Наукова новизна дослідження полягає в спробі встановити в умовах Купельської ЗОШ І-ІІ ступенів рівень здоров’я дітей і скласти методичні рекомендації для вчителів та педагогів по формуванню здорового способу життя.

Відповідно базою дослідження є Купельська ЗОШ І-ІІ ступенів Рокитнівського району Рівненської області.

Список використаних джерел: 
 1. Апанасенко Г. А. Охрана здоровья здоровых: некоторые проблемы теории и практики//Валеология: Диагностика, средства и практика обеспечения здоровья. СПб, 1993,
 2. Белов В.И. Психология здоровья. СПб, 1994.
 3. Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. М., 1990.
 4. Брехман И.И. Введение в валеологию - науку о здоровье. Л., 1987.
 5. Валеология человека. Здоровье - Любовь - Красота / Под ред. Петленко В.П. СПб, 1997, Т.5.
 6. Васильева О.С., Журавлева Е.В. Исследование представлений о здоровом образе жизни // Психологический вестник РГУ. Ростов-на-Дону, 1997, Вып.3.
 7. Дильман В.М. Четыре модели медицины. Л., 1987.
 8. Здоровье, развитие, личность / под ред. Г.Н.Сердюковой, Д.Н. Крылова, У. Кляйнпетер М., 1990.
 9. Здоровый образ жизни. Социально-философские и медико-биологические проблемы. Кишинев, 1991.
 10. Иванюшкин А.Я. “Здоровье” и “болезнь” в системе ценностных ориентаций человека // Вестник АМН СССР. 1982. №4.
 11. Лисицын Ю.П., Полунина И.В. Здоровый образ жизни ребенка. М., 1984.
 12. Майерс Д. Социальная психология. СПб, 1998.
 13. Мартынова Н.М. Критический анализ методологии изучения и оценки здоровья человека // Философские науки. 1992, №2.
 14. Попов С.В. Валеология в школе и дома //  О физическом благополучии школьников. СПб, 1997.
 15. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1994.
 16. Семенова В.Н. Валеология в практике работы школы // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 1998, №3.
 17. Степанов А.Д., Изуткин Д.А. Критерии здорового образа жизни и предпосылки его формирования // Советское здравоохранение. 1981.
 18. Чарлтон Э. Основные принципы обучения здоровому образу жизни // Вопросы психологии. 1997.
 19. Яковлева Н.В. Анализ подходов к изучению здоровья в психологии // Психология и практика. Ежегодник Российского психологического общества. Ярославль, 1998. - № 6.
3241
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).