Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості організації позакласної роботи з образотворчого мистецтва з молодшими школярами

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Позакласна та позашкільна робота з образотворчого мистецтва в системі заходів формування творчих здібностей обдарованих дітей молодшого шкільного віку
1.1. Значення позакласної виховної роботи у формуванні образотворчих здібностей молодших школярів
1.2. Зміст та види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва з молодшими школярами
2. Особливості організації позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва з молодшими школярами
2.1. Планування гурткової роботи з молодшими школярами
2.2. Організація виставок дитячих робіт та експозицій шкільних музеїв народної творчості
2.3. Методика проведення «годин спілкування з мистецтвом» з учнями 1-4 класів
2.4. Проведення екскурсій в природу та малювання на «пленері»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальніть теми дослідження. Позакласна та позашкільна робота з учнями молодших класів – це неодмінний атрибут навчально-виховного процесу. Використання методів і прийомів такої роботи дозволяє активно залучати учнів до роботи, в процесі якої вони отримують естетичне задоволення і формують свої майбутні моральні ідеали.

Актуальність теми курсової роботи полягає у тому, що останнім часом (протягом близько 10 років) позакласна та позашкільна робота з образотворчого мистецтва зі школярами молодших класів не просто відійшла на другий план, а практично зовсім відсутня, що негативно відбивається на вихованні учнів, сприяє їх “вуличному вихованню”.

На сьогодні значне зниження рівня позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва з учнями молодших класів здебільшого пояснюється скрутним матеріальним становищем як самих педагогів, так і шкільної системи освіти зокрема. Адже навіть найпростіші екскурсії, не говорячи вже про організацію виставок та гурткову роботу, потребують певних фінансових затрат.

Мета роботи – вивчити основні форми і методи позакласної та позашкільної роботи, з’ясувати ефективність кожного з них, запропонувати способи організації виставок, екскурсій, гурткової роботи.

Відповідно до мети курсової роботи можна поставити наступні завдання:

 • теоретичний аналіз науково-літературних джерел, що стосуються досліджуваної проблеми;
 • встановлення ефективності кожного виду позакласної та позашкільної роботи з учнями молодших класів та підбір рекомендацій щодо її підвищення;
 • навести приклади організації різних видів позакласної та позашкільної роботи, які є найбільш ефективними на сучасному етапі розвитку навчально-виховного процесу.

Об’єктом дослідження є методи і форми позакласної та позашкільної роботи у навчально-виховному процесі, а предметом – власне позакласна та позашкільна робота з образотворчого мистецтва з учнями молодших класів.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали наукові праці відомих педагогів, зокрема, Дейнеко М. Г. та Берхіна Н. Б., значну увагу приділено також працям і надбанням корифеїв педагогічної науки А. С. Макаренка та В. А. Сухомлинського.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бабанский Ю. К. Оптимизация познавательного процеса. – М.: Просвещение, 1982.
 2. Бахонов К. Возможности нестандартных уроков // Воспитание школьников. – 1990. № 4.
 3. Берхин Н. Б. Формирование первоначальных художественных знаний // Педагогика. – 1993. – № 1.
 4. Викторов А. Досуг- дело серьезное // Воспитание школьников.- 2001.- № 5.
 5. Дейнеко М. Г. Образотворче мистецтво 5-6 кл.: навч. пос. – К.: Радянська школа, 1981.
 6. Жарова Л. В.Теоритические основы организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся : Межвузовский зборник научных трудов / Под ред. Г. М. Щукиной. – М.; ЛГПИ им. А. Герцена, 1985.
 7. Журавлева М.А. Праздник осени // Классный руководитель.- 1999.- № 4.
 8. Ивлева О.М. Ожившая глина // Внешкольник.- 1999. – № 4.
 9. Лившиц Ю.М. Открытое занятие творческого объединения // Внешкольник 2002.- № 6.
 10. Макаренко А. С. Избранное. – М.: Мысль, 1989.
 11. Матенко Н. М. Слово, музыка, образ.- К.:Радянська школа. 1982.
 12. Мороз Л. Творча спадщина Т. Г. Шевченка // Дивослово.- 1996. № 5-6.
 13. Некрасов И. Методика проведения школьного похода //Воспитание школьников.- 2002.- № 6.
 14. Новик Р.Л. Взаимодействие дополнительного образования и внеурочной деятельности //Классный руководитель.- 2002.- № 6.
 15. Образотворче мистецтво. 1-й клас. – К.: Радянська школа, 1983.
 16. Образотворче мистецтво. Програми для загальних навчальних закладів у 1-4 кл. – Тернопіль: Богдан, 2003.
 17. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений /В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – 3-е изд. – М.: Школа – Пресс, 2000.
 18. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок: Книга для вчителя. – К.: Радянська школа, 1989.
 19. Программа организации досуговой деятельности учащихся "Досуг: развитие и воспитание" // Классный руководитель.- 2002. – № 3.
 20. Продленный день в школе: Режим организация досуга / под ред. О.А.Лосевой.- М.:Педагогика,1991. 
 21. Рувинский Л.И. Нравственное воспитание личности. – М.: Изд-во Московского университета, 1981.
 22. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. – К.: Наукова думка, 1997.
 23. Сухомлинский В.А.Серце віддане дітям. –Вибрані твори в 5 томах. - Т. 3. - К.: Рад. шк, 1977.
 24. Трач С. К. Уроки образотворчого мистецтва у 4 класі: посіб. для вчителя. - Тернопіль: Богдан, 2001.
 25. Чайковская В.И. О целостности этико-эстетического воздействия литературы на молодежь //Искусство и эстетическое воспитание молодежи. – М.: Наука, 1981.
6662
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).