Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості проведення спортивного масажу під час підготовки професійних спортсменів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Особливості проведення спортивного масажу під час підготовки професійних спортсменів
 
Петрук І.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем'янчука
 
Анотація. Петрук І. Особливості проведення спортивного масажу під час підготовки професійних спортсменів. В статті аналізуються сучасні тенденції та особистий досвід автора у впровадженні методик спортивного масажу та їх значень для підготовки кваліфікованих спортсменів.
Ключові слова: масаж, методика, відновлення, психологія.
Аннотация. Петрук И. Особенности проведения спортивного массажа во время подготовки профессиональных спортсменов. В статье анализируются современные тенденции и собственный опыт автора по внедрению методик спортивного массажа и их значения в подготовке квалифицированных спортсменов.
Ключевые слова: массаж, методика, восстановление, психология.
Abstract. Petruk I. Popularities of making the sport massage during the preparation of professional sportsmen. In the article the author analyses the modern tendencies and of his own experience in introduction of methods of sport massage and their importance for the qualified sportsmen.
Key words: massage, methodology, rehabilitation, psychology.
Актуальність. Як відомо, для сучасного спорту характерними є підвищення інтенсивності та обсягів навантажень. Комерціалізація спортивних змагань призводить до збільшення їх кількості протягом року, значного психологічного та фізичного виснаження спортсменів, зниження їх спортивної працездатності, виникнення різноманітних травм і захворювань.
У зв'язку з цим виникає потреба використовувати всі сучасні методики щодо реабілітації і відновлення порушень у стані здоров'я. Одним із таких високоефективних, простих і доступних медико-біологічних засобів відновлення працездатності в процесі занять фізичними вправами є масаж. Спортивний масаж – невід'ємна складова тренувального процесу. Недооцінка чи ігнорування його значення у запобіганні спортивних травм та в проведенні реабілітаційних заходів є серйозною помилкою, яка призводить до виникнення хронічних захворювань, подовження періоду втрати працездатності та раннього припинення занять спортом.
Мета дослідження полягала у виявленні сучасних тенденцій застосування спортивного масажу під час підготовки професійних спортсменів.
Методи дослідженння: аналіз існуючих літературних джерел з загального, спортивного, лікувального масажу та власних результатів багаторічної діяльності у професійному спорті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: Проблематиці відновлення працездатності після фізичних навантажень у спортменів за допомогою масажу присвятили свої дослідження ряд вітчизняних і зарубіжних авторів: A. A. Бірюков, Зотов, Л. А. Куничев, В. І. Дубровський, Й. Квапівік [1-5].
Особливістю методики сучасного спортивного масажу є проведення відповідно до періоду тренувального циклу, специфічність впливу залежно від видів спорту, рухальної діяльності, функціонального стану організму.
При цьому за основу беруться принципи класичного масажу, враховуються роль ЦНС, рецепторів, використовуються елементи сегментарно-рефлекторного, точкового масажу, проводиться апаратний масаж. Заслуговує на увагу розробка техніки глибокого масажу Уілла Гріна. Проте, у більшості праць відсутній матеріал або містяться незначні за обсягом окремі згадки щодо використання індивідуальних планів-програм реабілітації спортсменів, поєднання масажу з іншими засобами відновлення, значення психологічних аспектів спортивного масажу.
Власний досвід, дослідження (аналіз, спостереження, опитування) особливостей проведення спортвного масажу вказують на важливості вище вказаних чинників.
Впродовж 2002-2007 років розроблялися та впроваджувалися індивідуальні плани-програми реабілітації кваліфікованих спортсменів на базі реабілітаційного центру ДЮСШ-4. В цих програмах були вказані відповідно ініціали спортсмена, діагноз, дата, дні тренувань, засоби відновлення, включно з масажем, їх обсяг. Окремо фіксують фактично виконані процедури (карточка спортсмена), оцінку їх ефективності. Це дає змогу вносити необхідну корекцію в індивідуальну програму.
Також завбачували індивідуально-психологічні особливості особистості спортсмена, типи психічних реакцій, використовували поєднання масажу з функціональною музикою.
Оскільки реабілітаційний процес за своєю суттю – процес активний, реабілітаційна програма в цілому повинна бути доведена до відома спортсмена. Аби той усвідомив вимоги, які до нього ставляться, брав активну участь у цьому важливому процесі.
Позитивні результати, зокрема, отримані під час підготовки кмс, мс по кульовій стрільбі (табл. 1).
 
Таблиця 1
Індивідуальна план-програма реабілітації. Омельчук Олег – переможець етапу Кубка світу 2007року (вид спорту – кульова стрільба, вік 23 роки, період спортивного тренування)
Дні
тренуваньЗасоби відновленняОб'єм відновних
засобів до; під час;
після тренування
1-й деньПопередній масаж (перед стрільбою)
Місцевий відновний масаж
Контрастний душ (40-42°С, 10-15°С) 5 хв;
2-3 хв. ;
4-5 хв. 5 хв. 
2-й деньПопередній масаж
Контрастний душ
Сауна – 80-90°С, вологість 15-20%)
Місцевий відновний масаж (між заходами в сауну) 5 хв.
5 хв. 2 заходи по 5 хв., заг. час 1 год.
10-12 хв. 
3-й деньПопередній масаж
Контрастний душ
Місцевий відновний масаж5 хв.
5 хв.
15 хв. 
4-й деньТе ж що і в 3-й день
5-й деньТеж що і в 3-й день
6-й деньПопередній масаж
М'язова релаксація
Контрастний душ5 хв.
15-20 хв.
5 хв. 
7-й деньПопередній масаж
М'язова релаксація
Контрастний душ
Загальний відновний масаж із сауною (3-4 заходи) 5 хв.
15-20 хв.
5 хв. 25-30 хв.
до 1, 5 год. 
 
Спортсмени, що працювали за реабілітаційною програмою показували вищу працездатність, кращі спортивні результати. Недоліком подібних досліджень є мала кількість піддослідних. З цією проблемою зустрічаються всі дослідники, які працюють в галузі спорту вищих досягнень.
Висновок. Використання індивідуальних планів-програм реабілітації, в яких масаж поєднується з іншими засобами відновлення, врахування психологічних аспектів спортивного масажу є важливим чинником на сучасному етапі підготовки професійних спортсменів.
 
Список використаної літератури
 
Бирюков A. A. Массаж: Учебник для вузов. – М. : ФИС, 2003. – 432 с.
Дубровский В. И. Массаж: Учеб. для студ. средн. и высш. учеб. заведений. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 496 с.
Зотов В. П. Спортивный массаж. – К. : Здоров'я, 1987. – 192 с.
Квапивик И. Спортивный массаж для каждого: Пер. с чеш. -Минск: Полымя, 1989. – 107 с.
Куничев Л. А. Лечебный массаж. – К. : Вища школа, 1983. – 280 с.
Фото Капча