Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості розвитку культури Галицько-Волинської Русі

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Розвиток науки та освітнього процесу
2. Особливості розвитку літератури і літописання
3. Архітектурні та фортифікаційні процеси
4. Аналіз розвитку образотворчого мистецтва та іконопису
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження культури Галицько-Волинської Русі для нашого сьогодення базується на необхідності обізнаності кожного свідомого громадянина в її давній історії, джерелах і витоках тих, чи інших культурно-історичних процесів, що відбувалися на території нашої Батьківщини протягом минулого тисячоліття і соціальної ситуації, яка їх супроводжувала.

Йдучи поряд, історія культури і держави загалом найчастіше вплітаються одна в одну, даючи нам розуміння історичних фактів не тільки як перелік хронологічних дат, а й як сукупність чинників, що привели до формування держави з характерним їй історичним, культурним і політичним устроєм.

Найбільшої могутності Галицько-волинська Русь досягла у 30-60-ті рр. XIII ст. за часів правління князя Данила Галицького (1201–1264 рр.), який у 1254 р. дістав від римського папи титул короля. Вигідне географічне становище давало можливість Галицько-Волинській Русі встановити тісні економічні, політичні та культурні зв'язки з країнами Західної Європи, зокрема Німеччиною та Італією.

Завдяки об'єднанню етнічно спільних українських земель у нове державне утворення саме тут створились сприятливі умови для становлення й подальшого розвою національної культури.

Важливими осередками духовної культури Галицько-Волинської Русі були міста Галич, Луцьк, Звенигород, Володимир-Волинський, Перемишль, Холм і, особливо, Львів. Саме через Львів проходив торговельний шлях з Німеччини, Чехії і Польщі до Києва і міст Волині, а також до гирла Дністра, Сурожа (Судака) та Кафи (Феодосії) в Криму.

Міста Галицько-Волинської Русі стали значними центрами літописання та книгописання. Найвизначнішою пам'яткою літератури даного періоду є Галицько-Волинський літопис (кінець XIII ст.), у якому відображені події політичного і культурного життя Галицько-Волинської Русі від 1201 до 1291 року.

Галицько-Волинська держава – важливий етап в історії України. Вона зберегла, примножила і передала наступним поколінням державницьку, культурну і духовну спадщину Русі.

 

Список використаних джерел: 
  1. Кіндратюк Б.Д. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства / Б.Д. Кіндратюк; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. – Л.; Івано-Франківськ, 2001. – 144 с.
  2. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – К.: Наукова думка, 1984. – 174 с.
  3. Кульчицький В.С. Галицько-Волинська держава (1199–1349 рр.) / Кульчицький В.С., Тищик Б.Й., Бойко І.Й. – Львів: Бібльос, 2006. – 280 с.
  4. Лукомський Ю. Архітектурна спадщина давнього Галича. – Галич, 1991. – 36 с.
  5. Михайлова Р. Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі. – К.: Видав. дім «Слово», 2007. – 490 с.
  6. Могитич І. Археологічно відкриті дерев’яні церкви Галичини і Волині Х-ХІV ст. // Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація. – 1999. – Вип. 10. – С. 3-14.
  7. Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: навч. посіб. / М.С. Пасічник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 735 с.
  8. Терський С. Про писемність в містах Західної Волині Х–ХІV ст. (за археологічними даними) // Наукові записки. Львівський історичний музей. – Львів, 1996. – Вип. V. – Ч. 1. – С. 74–95.
  9. Терський С.В.Оборонне будівництво у Волинському князівстві у ХІІІ – першій половині ХIV ст. / С.В.Терський: Електронне джерело: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vnv/2010_14/108-119.pdf
  10. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. пр. / Ред.: В.Г. Виткалов. – Рівне, 2000. – 255 с.
1051
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).