Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості виконання практичної творчої роботи на уроках художньої культури в 11 класі (фрагмент майстер-класу)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Денисюк Л. Ф.
 
Особливості виконання практичної творчої роботи на уроках художньої культури в 11 класі
(фрагмент майстер-класу)
 
Мета: сформувати поняття про практичну роботу як складову уроку художньої культури, розглянути види практичних робіт, виконати практичну роботу із слухачами.
У Програмі зазначається, що: «мета вивчення художньої культури полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини».
Завдання курсу художньої культури:
‒збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;
‒опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, в процесі самоосвіти;
‒усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу;
‒виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.
І мета і завдання курсу обов’язковим етапом уроку визначають практичну роботу учнів. Спроба практично досягти певного результату допомагає школяру гідно оцінити свої здібності та колосальні надбання, якими володіє світова художня культура.
В 11 класі зміст Програми систематизовано за видами мистецтв на матеріалах світових зразків, що не вивчалися на предметах гуманітарного циклу у попередніх класах, тому поряд з історичними особливостями та філософським контекстом художніх творів варто знайомити учнів із мистецтвом того чи іншого народу. А зважаючи на те, що мистецтва деяких народів завойовують у нашому суспільстві все більшу популярність (східні танці, екібана, батік, орігамі, кусудама, фен-шуй, дизайнерські використання африканських чи азійських мотивів в одязі та ін.), то робити це буде не так і складно.
Змістове наповнення тем поряд з іншими передбачає формування комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетенцій, оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної частки свого життя.
Орієнтовні практичні завдання до тем спрямовані на формування потреби у спілкуванні з творами мистецтва, розвиток творчих здібностей учнів та розширення їх внутрішнього досвіду, наповненого особистісним смислом. Учитель може їх замінювати, але не відходити від контексту теми, що вивчається. Керуючись настановами Програми, і зважаючи на насиченість уроку, ми можемо навчити учнів певних практичних навичок, але творча робота (індивідуальна, парна чи колективна) виконуватиметься вже в позаурочний час.
Виходячи із запропонованих Програмою завдань, умовно можна поділити їх на такі види:
Пізнавально-презентаційного характеру (створити альбом, виготовити презентацію, підготувати виступ, представлення, реферат тощо).
Організаційно-комунікативного характеру (підготувати диспут, конференцію, мистецький вечір).
Практична діяльність учнів (виконати мистецький твір – малюнок, танець, пісню, макет, фото, відео тощо).
Відвідування музеїв, виставок тощо.
Виходячи з власного досвіду, намагаюся на уроці ознайомити учнів із різними видами мистецтв, навчити практично виконувати ті чи інші мистецькі навички, дозволяю учням самостійно обрати для себе вид практичної діяльності, адже, зрештою, будь-яка практична діяльність спрямована на сприймання результату іншими людьми, на оцінку і самооцінку, на формування вартісної позиції і усвідомлення себе в сучасному світі.
Фото Капча