Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особистісні розлади

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛЕКЦІЯ
 
Тема: Особистісні розлади
 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
 
1. Історія вчення про розлади особистості
2. Етіопатогенетичні аспекти і поширеність розладів особистості
2. Основні види розладів особистості
3. Динаміка розладів особистості
4. Систематика і діагностичні критерії розладів особистості і поведінки згідно МКХ-10
 
Актуальність теми: Сьогодні розладам особистості приділяється велика увага, оскільки даний вид психічної патології часто зустрічається у популяції. З іншого боку при розладах особистості людина як особистість функціонує на патологічному рівні, що суттєво знижує її творчий потенціал.
 
Розлад особистості й поводження (психопатії) по МКХ-10 – це важке порушення характерологічної конституції й поведінкових тенденцій індивідуума, що завжди супроводжується явищами особистісної й соціальної дезадаптації. Особистісні розлади звичайно виникають у дитячому або підлітковому віці й продовжують проявлятися протягом всього життя. П. Б. Ганнушкін особливе значення в діагностиці психопатій відводив клінічним критеріям, які ввійшли в психіатрію як тріада Ганнушкіна – тотальність, стійкість характерологічних порушень, зміна соціальної адаптації.
Найбільш послідовна концепція багатофакторного походження психопатій знайшла відбиття в роботах О. В. Кербікова (1906-1965) і його учнів, які залежно від провідних механізмів розвитку аномалій характеру виділяли конституціональні (ядерні) і крайові (набуті) форми. До останніх, крім варіантів формування особистісних аномалій, що виникли в психогенних умовах, відносились і ті випадки, при яких мала місце раннє органічна ураження головного мозку (інфекції матері в період вагітності, родові травми голови, важкі інфекційні захворювання дитини в ранньому дитинстві). Ця група психопатій визначалась як органічні.
Таким чином, з'явилося вчення про три варіанти формування патології особистості, які залежно від механізмів походження розрізняються як у клінічних проявах, так і за динамікою.
Відповідно до останніх класифікацій найбільше поширення в населенні мають істеричні й збудливі психопатії (межові з нетриманням імпульсів за МКХ-10), найменше – паранояльні (параноїдні розлади особистості по МКХ-10), інші форми представлені приблизно рівномірно.
 
РОЗЛАДИ ЗРІЛОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ У ДОРОСЛИХ (F60-F69)
 
У новій класифікації психічних розладів (МКХ-10) запропоновані наступні діагностичні критерії патології особистості:
а) помітна дисгармонія в особистісних позиціях і поведінці, що залучає кілька сфер функціонування, аффективность, збудливість, а також стиль стосунків з іншими людьми;
б) хронічний характер аномального стилю поведінки;
в) аномальний стиль поведінки є всеосяжним, що значно порушує адаптацію до широкого діапазону особистісних і соціальних ситуацій;
г) вищезгадані прояви завжди виникають з дитинства й продовжують своє існування в період зрілості;
д) розлад призводить до значного особистісного дисстрессу, але це може стати очевидним тільки на протягом тривалого часу;
е) розлад може супроводжуватися істотним погіршенням професійної й соціальної продуктивності.
 
СПЕЦИФІЧНІ РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТІ (F60)
 
Загальні критерії:
Когнітивні розлади.
Емоційна нестійкість.
Слабкість контролю потягів.
Зниження соціальної толерантності.
Параноїдний розлад особистості (F60. 0)
Клінічні діагностичні критерії:
Задовольняються загальні критерії.
Легка образливість, надмірне реагування у фруструючих ситуаціях.
Постійна незадоволеність кимось або чимось.
Підозрілість і перекручування фактів, тлумачення нейтральних або приятельських дій оточення як ворожих або, презирливих.
Невиправдана недовіра друзям, партнерам, уявлення, що його використовують або завдадуть шкоди.
Безпідставне войовничо-надцінне відстоювання своїх прав особистості.
Невиправдані підозри сексуальної невірності партнера.
Відчуття особистісної підвищеної значущості.
Патопсихологічні діагностичні критерії:
Порушення або перекручування системи ціннісних і індивідуально-значущих орієнтацій – опитувальники значущих пріоритетів.
Порушення цільової і мотиваційної структури діяльності.
Зміни емоційно-афективної сфери.
Параклінічні методи дослідження – специфічних змін не виявляється
Розлад особистості шизоїдного типу (F60. 1)
Клінічні діагностичні критерії:
Задовольняються загальні критерії.
Відсутність діяльності доставляє задоволення.
Емоційна холодність, відчуженість, сплощена ефективність.
Нездатність виявляти щирі почуття стосовно інших людей.
Слабка емоційна реакція як на похвалу, так і на критику.
Підвищена захопленість фантазіями й інтроспекцією.
Перевага індивідуальної діяльності, потреба знаходитися наодинці.
Несприятливість соціальних норм і суспільних умовностей.
Відсутність близьких друзів або довірчих зв’язків і відсутність потреби до них.
Патопсихологічні діагностичні критерії:
Порушення або перекручування соціальної перцепції.
Порушення цільової і мотиваційної структури діяльності.
Знижена потреба в досягненні при підвищеній або перекрученій мотивації.
Зміни емоційно-афективної сфери.
Параклінічні методи дослідження: не є специфічними
Дисоціальний розлад особистості (F60. 2)
Клінічні діагностичні критерії:
Задовольняються загальні критерії.
Наявність порушень поведінки з підліткового віку.
Виражена, стійка і демонстративна позиція безвідповідальності і зневаги що до соціальних норм і обов’язків.
Байдужість до почуттів інших.
Нездатність підтримувати взаємовідносини при відсутності труднощів у їхньому становленні.
Низька толерантність до фрустрації, низький поріг агресії, включаючи насильство.
Схильність обвинувачувати навколишніх або висувати привабливі пояснення своєї поведінці.
Нездатність до почуття провини і надбання життєвого досвіду, особливо покарання.
Явища соціальної дезадаптації.
Патопсихологічні діагностичні критерії:
Порушення або перекручування системи ціннісних і особистісно значущих орієнтацій.
Порушення цільової і мотиваційної структури діяльності.
Параклінічні методи дослідження – специфічних порушень не виявляється.
Емоційно нестійкий розлад особистості (F60. 3)
F60. 30 Імпульсивний тип
Клінічні діагностичні критерії:
Фото Капча