Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Патентовласники, їх права і обов’язки

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Патент як охоронний документ
 2. Патентовласники, їх права і ознаки
 3. Форми використання винаходів
 4. Права на розпорядження патентом, обмеження патентних прав
 5. Обов’язки патентовласників
 6. Прядок отримання патенту
 7. Припинення дії патенту і визнання його недійсним
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року № 3688-XII, остання редакцiя вiд 25.06.2003. - http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3688-12.
 2. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-XII, остання редакцiя вiд 07.07.2009. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12.
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV, поточна редакцiя вiд 15.01.2011. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 435-15.
 4. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208 с.
 5. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», Ліра – К, 2005. – 232 с.
 6. Основи патентування і ліцензування: навч. посіб. / Г.О. Андрощук, А.І. Кредісов, І.І. Назаренко, В.О. Ракша; Міжгалуз. ін-т упр. - 2-ге вид., пеперобл. та доповн. - К.: Знання України, 2007. - 306 с.
 7. Патентознавство: навч. посіб. / А.В. Слащева; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2008. - 230 с.
 8. Сусліков Л.М., Дьордяй В.С. Патентознавство: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.
 9. Хаустов В. Патентна активність за класами техніки і технологій у світі та в Україні // Економіст. – 2009. – №7. – С.26-31.
4899
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).