Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогічні умови організації будівельно-конструктивних ігор

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Поняття будівельно-конструктивних ігор, їх особливості
2. Характеристик знань, умінь і навичок будівельно-ігрової діяльності дошкільнbків
3. Педагогічні умови та прийоми проведення будівельно-конструктивних ігор
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / за ред. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2009. – 430 с.
  2. Біла І. М. Вивчення конструкторської творчості дошкільників / І. М. Біла // Проблеми емпіричних досліджень в психології : матеріали VІІ міжнародної науково- практичної конференції (Київ, 5-6 грудня 2013 р.) – К.: ОВС, 2013. – Вип.2. – с.160- 165.
  3. Букатов В. М. Педагогічні таїнства дидактичних ігор: Посібник. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 126 с.
  4. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
  5. Використання гри для активізації навчально-виховного процесу: Посіб. для студ. пед. вузу та викладачів / Уклад.: Мішкурова В. Ф.; Пащенко М. І. – К.: Науковий світ, 2001. – 188 с.
  6. Горбатих  В.  Будівельно-конструкційні  ігри  –  джерело  всебічного  розвитку дошкільників /  В.Горбатих  //  Вихователь-методист дошкільного  закладу.  – 2009. – №5.
  7. Лиштван З. В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду / З. В. Лиштван. - 3-е изд., доп. - Москва : Просвещение, 1971. - 176 с. 
  8. Парамонова  Л.  А.  Теория  и  методика  творческого  конструирования  в детском саду: Учеб. пособ. / Л.  А. Парамонова. – М.: Академия, 2002. - 192 с.
  9. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри: навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. – К.: Вища школа, 2004 – 206 с.
10708
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).