Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогічний такт і майстерність вчителя

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Загальна характеристика педагогічного такту і майстерності
 2. Підходи педагогів щодо трактування педагогічного такту
 3. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Потреба суспільства передавати свій досвід і знання підростаючим поколінням викликана потребою системи шкільного навчання і породила особливий вид суспільно необхідної діяльності - професійну педагогічну діяльність. Елементи педагогічної етики з'явилися разом з виникненням педагогічної діяльності як особливої суспільної функції.

Принципи моралі визначають ставлення особистості до суспільства і суспільного прогресу, до батьківщини і людей, до праці і суспільної власності, до людини і колективу. Звідси випливає можливість систематичного викладу вимог педагогічної етики в житті та праці вчителя саме в такому плані.

Ця система педагогічної етики повинна показати, в чому полягає особливість ставлення вчителя до суспільства і суспільного прогресу, в чому специфіка вчительського патріотизму і інтернаціоналізму, гуманізму і сумлінного ставлення до праці, колективізму і чесності, правдивості і скромності.

Професійна діяльність учителя являє собою його навчально-педагогічне спілкування з учнями, їх батьками, колегами і адміністрацією школи, які разом з учителем виконують функцію навчання і виховання. Виклад специфіки стосунків, які складаються між учителем та учнями, розкриває систему вимог педагогічної етики і повніше показує її особливості.

Звичайно, ця структура моральних вимог і норм не може бути цілком звільнена від деяких повторень у загальних своїх рисах, наприклад, педагогічний такт потрібен учителю при спілкуванні з кожною категорією людей, з якими він стикається у навчально-виховній діяльності. Однак конкретніші норми педагогічної етики істотно різнитимуться між собою.

 

Список використаних джерел: 
 1. Балсун С. Вчительські манери: сутність та вимоги до них // Рідна школа, 2001. - № 8.
 2. Впровадження методики формування оптимального педагогічного клімату в шкільну практику: навч.-мет. пос. /І. Грабовська, Л. Жуковська, Т.  Левченко та ін.-К.: МАУП, 2000.
 3. Гоноболин Ф. Н. Книга об учителе. - М.: Просвещение, 1985.
 4. Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя. Психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности. – М.: Наука, 1976.
 5. Ребёнок и школа: заметки о воспитании и воспитателе/Сухомлинский В. А. - К.: Радянський письменник, 1983.
 6. Маланко Ю. Л. Педагогічний такт - ознака майстерності вчителя//Початкова школа. – 1980. - № 10.
 7. Моделирование педагогических ситуаций/под. ред. Ю. Н. Кулюткина,  Г. С. Сухобской. – М.: Мир, 1981.
 8. Пінчук Т. Д. Етика взаємин вчителів і учнів. - К.: Знання, 1988.
 9. Педагогічна майстерність: підручник/І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, Т. Ф. Кривонос та ін. - К.: Вища школа, 1997.
 10. Синиця І. О. Педагогічний такт і майстерність вчителя.- К.: Радянська школа, 1987.
 11. Синиця І. О. Про педагогічний такт вчителя. - К.: Учпедгиз, 1983.
 12. Скульский Р. П. Учиться быть учителем. - М: Педагогика, 1986.
 13. Сухомлинський В. А. Сто порад вчителю//Вибрані твори: у 5 т.- К.: Вища школа, 1976.
 14. Федоренко І. Т. Педагогічний такт//Початкова школа. - 1981. - № 1-4.
 15. Хоружа Л. Етична компетентність вчителя як основа реалізації гуманістичної освіти//Шлях освіти. - 2003.-№ 3.
 16. Чернокозов И. И. Профессиоиальная этика учителя: кн. для учителя, 2-е изд., дополн .- К.: Радянська школа, 1988.
6671
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).